mrt
04
2010
1

UITSLAG VERKIEZINGEN: OPSTAP OF AFGANG ?

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Op de eerste plaats bedank ik iedereen onze actieve leden voor hun inzet en de kiezers die ons trouw zijn gebleven. Helaas, in de gemeente Geertruidenberg heeft de SP het minder goed gedaan dan verwacht. Bijna was het gelukt twee zetels vast te houden. Bij de verdeling van de restzetels hadden we enorme pech. Voor de verdeling van de restzetels wordt gekeken wat het gemiddelde aantal stemmen van een partij is als deze een zetel extra krijgt. Er waren 4 restzetels te verdelen. De 4e restzetel ging naar de VVD: hun gemiddeld per zetel werd daardoor 357 stemmen. Het gemiddeld voor de SP bij een 2e zetel zou zijn geweest: 351 stemmen. Dus pakten wij er net naast. Hadden wij 7 stemmen meer behaald of had de VVD er 4 minder gehaald en wij 4 meer, dan hadden we nu 2 zetels. Dus, echt elke stem telt. Als we de uitslag gewoon precies uitrekenen dan krijg je de volgendezetelverdeling: KP-74: 3,4 – U3K: 3,3 – CDA: 3,9 – PS: 2,5 – PvdA: 2 – GL: 1,8 – VVD: 1,7 – SP: 1,5. De SP+GL: 3,3 zetels.

(lees verder…)

feb
20
2010
98

Balkenende IV is dood – LOL

Nu maar hopen dat we een nieuw kabinet krijgen zonder geloof aan het roer, dat heeft al teveel kapotgemaakt.

Ben zeer benieuwd wat de peilingen zijn!

Jan Peter Balkenende

(lees verder…)

jan
23
2010
0

Kabinet stelt verkiezingen minstens vier jaar uit

Jan-GlasNa de beslissing over verlenging van de aanwezigheid van Nederlandse troepen in Afghanistan, omvangrijke bezuinigingen en het rekeningrijden zijn nu ook de Tweede Kamerverkiezingen uitgesteld door het kabinet Balkenende-IV. De volgende verkiezingen vinden op zijn vroegst plaats in 2014. Minister-president Jan Peter Balkenende kondigde het uitstel vandaag aan. “Soms moet je in de politiek compromissen sluiten. Uiteindelijk zijn we er ook in dit geval gelukkig in geslaagd om het eens te worden.” Volgens insiders wilde de PvdA het liefst volgende week al verkiezingen, of op zijn laatst op de oorspronkelijk geplande datum van 11 mei 2011. Het CDA gaf er daarentegen de voorkeur aan om verkiezingen in het geheel af te schaffen. (lees verder…)

Written by in: satire | Tags: , , , , ,
jan
23
2010
0

Kabinet stelt onderzoek in naar competentie burger

Nederlandse burger beschikt over ‘deplorabele politieke vaardigheden’

Kabinet-Balkenende-IVHet kabinet heeft de WRR opdracht gegeven tot een diepgravend onderzoek, dat moet uitwijzen of de Nederlandse burger nog wel kan functioneren in een democratie. Het CDA, de PvdA en de ChristenUnie maken zich ernstige zorgen over de cognitieve vermogens, historische kennis en morele vaardigheden van de gemiddelde burger. Premier Balkenende spreekt zelfs van een ‘gênante degeneratie’ en beweert dat Nederlanders over ‘deplorabele politieke vaardigheden’ beschikken. (lees verder…)

Written by in: satire | Tags: , , , ,
jan
19
2010
Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

Beveiligd: De PVV op de knieën

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

jan
19
2010
Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

Beveiligd: Speerpunten SP

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

jan
07
2010
10

Maarten van Rossem lijstduwer PvdA Utrecht

VanRossemKiestVoorDuoLijsttrekkerschap

Progressieve mensen worden altijd zo heerlijk conservatief als er
iets in de maatschappij gebeurt dat ze niet bevalt.

UTRECHT – Historicus en VS-deskundige Maarten van Rossem is lijstduwer voor de PvdA in Utrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Die worden gehouden op 3 maart volgend jaar. Van Rossem liet zaterdag weten hiermee ‘een signaal van protest’ af te willen geven ‘tegen de huidige politieke stemming in Nederland’.

Het gaat me er niet om of de gemeente Utrecht mijn straat wel goed schoonmaakt – wat overigens niet het geval is – maar ik wil kiezers aan het denken zetten’, zei Van Rossem.

De historicus gaat in het eerstvolgende nummer van zijn blad Maarten!, dat eind november uitkomt, verder in op zijn lijstduwerschap. Ook maakt hij daarin de staat van het land op, onder het motto Verwilderd Nederland.

Stemgedrag
Volgens de historicus laten Nederlanders hun stemgedrag te veel bepalen door ‘dagkoersen’. ‘Als je als politicus een beetje blits uit de bocht komt in een talkshow kan je de volgende dag zo maar rekenen op vier, vijf zetels extra in de peilingen’, aldus Van Rossem.

Absurd
‘Terwijl een partij die politieke verantwoordelijkheid durft nemen, genadeloos wordt afgestraft. Het is absurd dat de PvdA in de peilingen op dertien Tweede Kamerzetels staat. Ik ben al jaren lid van de PvdA en wil die partij een steuntje in de rug geven.’

Van Rossem krijgt op de Utrechtse kandidatenlijst een onverkiesbare plaats.

nov
11
2009
3

PVV = Panisch Voor de Vrijheid

Het weblog ‘Maantaal’ heeft ook de kamervragen en standpunten van de PVV doorgenomen en concludeert dat de partij beter Panisch Voor de Vrijheid zou kunnen heten. Ook heeft het webloghet verkiezingsprogramma van de PVV door de ‘wolkenwoordmachine’gehaald (zie links de meest voorkomende woorden). Hieronder de bloemlezing van Maantaal.

 • Het dragen van een boerka en nikaab in de openbare ruimte moet volgens dit wetsvoorstel verboden worden
 • de immigratie uit niet-westerse landen moet de komende jaren geheel worden verboden
 • Ook zou een dubbele nationaliteit verboden moeten zijn
 • Pedofielenvereniging Martijn moet worden verboden
 • zwemmen in burkini moet verboden worden
 • halal slachten van vlees moet verboden worden
 • Is de minister met mij van mening dat deze misdadige en medisch volstrekt overbodige ingreep per direct verboden moet worden?
 • Dat kamp had natuurlijk verboden moeten worden.
 • dat moslims zelf verantwoordelijk zijn voor hun communicatie en de Nederlandse overheid dus geen tolken- en vertalers voor hen moet bekostigen, dat het serveren van halal vlees aan moslims verboden moet worden
 • Het kraken van panden, dient volledig verboden te zijn.
 • Het in 1970 opgeheven verbod op neef-nichthuwelijken moet opnieuw in het leven worden geroepen
 • Bent u bereid de wet dusdanig te wijzigen dat deze mensen minimum gevangenis)straffen kunnen krijgen en een levenslang verbod op het houden van dieren?
 • Verbieden verkoop softdrugs aan buitenlanders – Kamervragen
 • PVV wil verbod op steekwapens op straat
 • Verbod overkomst van ex-partners
 • wilt u onze suggestie overnemen om ervoor te zorgen dat deze jongeren een hoge boete, een gevangenisstraf, een levenslang visverbod, een toegangsverbod rondom de vijver en een levenslang verbod op het houden van dieren krijgen?
 • Een verbod op het spreken van een andere taal dan de Nederlandse in overheidsgebouwen
 • en dat een wettelijk verbod op het voorhanden hebben van en de handel in paddo’s gerechtvaardigd en ook gewenst is?
 • ziet de minister de overeenkomsten tussen politie-agent en leraar en is hij bereid tot een hoofddoekjes-verbod voor docenten
 • Ook verzocht de PVV het kabinet om een landelijk verbod op het dragen van onder andere tulbanden
 • Er komt een preekverbod voor buitenlandse imans
 • Bent u bereid om de rol van imams als geestelijke verzorgers in gevangenissen te verbieden
 • Bent u bereid om de solidariteitsactie te verbieden om de openbare orde te beschermen?
 • Bent u bereid de stichting IHH, die onderdeel is van de gevaarlijke ‘Union of Good’ net als Israel en de VS te verbieden vanwege het steunen van terreur?
 • Bent u bereid de viering van het islamitische Suikerfeest vanaf volgend jaar op scholen te
  verbieden?
 • Bent u voornemens deze vorm van zorg in het buitenland in het geheel te verbieden?
 • dat deze praktijk een vorm van positieve discriminatie is waardoor Nederlanders gediscrimineerd worden; verzoekt de regering deze praktijk per direct te verbieden, en gaat over tot de orde van de dag.
 • bent u bereid met wetgeving te komen om dergelijke buitenlandse donaties, afkomstig
  vanuit islamitische landen, aan Nederlandse instanties wettelijk te verbieden?

Verder dient iedereen die het met de PVV oneens is zijn mond te houden,ontslagenuitgezet of verwijderd te worden, dan wel op andere wijze te worden ‘kaltgestellt’

 • De Partij voor de Vrijheid wil dat minister Plasterk Doekle Terpstra verwijdert uit de Raad van Toezicht van de publieke omroep.
 • Directies instellingen ontslaan die seksueel misbruik niet melden
 • en alle ambtenaren die hebben meegewerkt aan deze waanzin op staande voet te ontslaan?
 • Welke actie(s) bent u van plan om te nemen om ogenblikkelijk deze wantoestanden te stoppen en de verantwoordelijken op staande voet te ontslaan?
 • Bent u bereid deze slechte burgemeester van Amsterdam, te ontslaan?
 • Bent u bereid de directie van Bureau Jeugdzorg Amsterdam met onmiddellijke ingang te ontslaan?
 • Bent u bereid de verantwoordelijke corporatiebestuurders te ontslaan, het betaalde geld terug te vorderen en aangifte te doen van deze zwendel?
 • eermoordenaars denaturaliseren en uitzetten!
 • Zo ja bent u met ons van mening dat dergelijke daders gedenaturaliseerd moeten worden en na het uitzitten van hun straf moeten worden uitgezet?
 • Weg met de radicale Tilburgse imam Ahmed Salam
 • Deelt u de mening dat mensen die zich schuldig maken aan meisjesbesnijdenis – welke vorm dan ook – vervolgd en bestraft moeten worden en dat de ouders na het uitzitten van hun straf gedenaturaliseerd en uitgezet moeten worden?
 • Bent u met ons van mening dat indien dergelijke daders recidiveren, zij indien nodig moeten worden gedenaturaliseerd en moeten worden uitgezet? (antisemitisme)
 • Verder moeten niet-Westers allochtone criminelen met een dubbel paspoort gedenaturaliseerd en uitgezet worden
 • bent u tevens met ons van mening dat indien kinderen volharden in hun criminele gedrag zij samen met hun ouders moeten worden gedenaturaliseerd en uitgezet?
 • Deelt u de mening dat in geval van een dubbele nationaliteit deze bestuurders gedenaturaliseerd en uitgezet moeten worden? (fraude thuiszorg)
 • Bent u met mij van mening dat wanneer kinderen van allochtone ouders bij voortduring de boel verzieken en met politie en justitie in aanraking komen, het gezin moet worden gedenaturaliseerd en uitgezet?
 • PVV eist onmiddelijk ontslag directie Woonbron
 • Zou ontslag op staande voet niet een veel meer voor de hand liggende oplossing zijn geweest voor een bestuurder die het bedrijf dat hij leidde aan de rand van faillissement had gebracht
 • Het niet behalen of zelfs weigeren van deze bijscholing moet leiden tot bevriezing van het salaris of zelfs ontslag.
 • Bent u bereid de subsidie voor het Haags Gemeentemuseum per direct in te trekken en u in te spannen voor het ontslag van de directeur van dit museum?
 • verder moeten Maastrichtse Marokkanen worden uitgezet
 • moet koning Beatrix uit de regering worden gezet
 • of moeten hele marokkaanse families uit het land worden gezet
 • PVV-fractievoorzitter Geert Wilders heeft woedend gereageerd op de bedreigingen aan het adres van zijn fractiegenoot Hero Brinkman die momenteel met een parlementaire delegatie op werkbezoek is op de Antillen.
 • Wilders woedend over arrestatie
 • Geert Wilders is woedend over de brief die minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde.
 • Geert Wilders is woedend over de manier waarop hij door zijn tegenstanders wordt neergezet.
 • De PVV-leider is woedend over de “christelijke fatwa”, die de prominente CDA’er Doekle Terpstra volgens hem heeft uitgesproken met diens oproep om ‘het kwaad’ te stoppen.
 • PVV woedend op Amsterdams Vervoerbedrijf
 • PVV-leider Geert Wilders die woest is over het feit dat GeenStijl-hoofdredacteur Dominique Weessie, alias Fleischbaum, zich dinsdag moest melden op een politiebureau in Amsterdam.
 • PVV-leider Geert Wilders is woest over de begrotingsplannen van het kabinet.
  • Den Haag laf tegen islamitisch extremisme
  • Den Haag zit vol met laffe lieden. Bange mensen die laf zijn geboren en laf zullen sterven.
  • Er klinken veel valse beschuldigingen over discriminatie, racisme en xenofobie. Dat is ongelooflijk laf.
  • En minister Plasterk van Onderwijs is minstens zo laf.
  • Maar het is pure politieke lafheid.
   ‘Wat Balkenende onderschat, is dat hij mede verantwoordelijk is als het verder fout gaat in dit land
  • „Dan moeten ze niet eerst zeggen: wij willen een debat. Er is heel breed geroepen dat zij dat willen. Nu haken ze af. Dat is gewoon laf.”
  • Een dergelijk beleid is naïef, gevaarlijk en laf.
  • De Europese en Nederlandse politiek is laf.
  • Tientallen jaren lang was de overheid te laf om op het gebied van werk, taal en cultuur van de immigranten te eisen dat ze zelf ‘al het redelijke deden om zich die sociale zekerheid en vrijwaren tegen gebreken te verschaffen’
  • Geert Wilders vindt Balkenende ‘bang en laf’.
  • Het Europa dat het kabinet voor ogen staat is, voorzitter, een Europa ontstaan uit angst. Angst van het kabinet, voor de bedreigingen die het uit de buitenwereld op ons afkomen
  • in Nederland regeert de angst, onwil en onkunde
  • Het kabinet zaait angst. Dat is laaghartig en dom.
  • Alle goede bedoelingen die hieraan ongetwijfeld ook deels ten grondslag liggen ten spijt, is deze reactie vooral het zoveelste bewijs van angst en onvermogen om een lastig probleem eerlijk te benoemen
  • Journalisten zijn angsthazen
  • Dat zijn allemaal ‘laffe politici’, ‘angsthazen die praten met meel in hun mond’.
  • Ik houd niet van angsthazen en wezel of dhimmi’s
  • Deelt u de mening dat de letters CDA vanaf nu voor Christen Dhimmi Appel staan
  • Doekle de dhimmi
  • Zo niet, dan gaat Hirsch Balin de geschiedenis in als de grootste dhimmi van Nederland.
  • omdat de bange dhimmi’s in het Westen zoals ook de Nederlandse politiek, de deur voor de islam en moslims wagenwijd openzet.
  • Leftist journalists and leftist politicians hasten themselves to label anyone critical of the Islamisation a ‘right-wing extremist’. The entire establishment has sided with Islam. Leftists, liberals, and Christian-Democrats are now enslaved to Islam. They are Dhimmi’s
  okt
  16
  2009
  0

  Open brief aan onze MP – Democratie en tiranie

  welkom_in_nederlandMensen die  leven  in een  tiranniek regime, gaan al gauw geloven dat dit regime onmisbaar en onvermijdelijk is.

  • Voer een verplichte jaarlijkse autocontrole in, en na een aantal jaren gaan vele mensen geloven dat zonder zo’n verplichte controle het verkeer tot een ravage vervalt.
  • Voer een censuurwet in betrefende de holocaust, en na enkele jaren geloven de burgers dat zonder zo’n wet een debat over de jodenvervolging onmogelijk is.
  • Leg schoolplicht op, en na enkele decennia gelooft bijna  iedereen, dat schoolplicht onmisbaar is.
  • Voer een parlementair regime in, waarbij de wetten verplicht gemaakt worden door partijverkozenen, herhaal voortdurend dat dit systeem  ‘een democratie’  is, en na een tijd wordt dit op grote schaal geaccepteerd.

  Het systeem wat hierin gebruikt is de gewenning: ‘De eerste reden waarom mensen graag dienstbaar zijn, is omdat ze als onderworpene worden geboren en opgevoed.’

  Wie kiezen we dan? Dat  is  in grote  lijnen diegene die door de meeste burgers worden vertrouwd  (of het minst worden gewantrouwd). Knielbereide burgers stemmen immers voor diegene waarvan ze hopen, dat die veel kruimels zal laten vallen voor de knielers. En de kruimels vallen inderdaad. En de burgers knielen. De machthebber produceert geen brood, doch  steelt en consumeert het, en  laat daarbij ostentatief de kruimels vallen, alsof hij die zelf heeft voortgebracht. En rond hem knielen diegenen, die eigenlijk het brood hebben gebakken. De machthebbende kaste rooft via belastingen de helft van de voortgebrachte welvaart, om dan onder de vorm van subsidies, steun, zekerheden en overheidsflantropie de kruimels rond te strooien. Diegenen die eerst de welvaart voortbrachten, worden geconfsceerd door de staat, die dan een stuk teruggeeft aan al wie bereid is om te knielen, d.w.z. de staatsvoorwaarden te aanvaarden.

  Wenst u onderwijs voor uw kinderen? De staat heeft het geld reeds ingepikt dat u hiervoor had verdiend, maar u kan iets terugkrijgen, indien u uw kind laat opvoeden in de scholen gecontroleerd en geïnspecteerd door de machthebbers. Wenst u een culturele vereniging op te richten? Jammer doch helaas, de heersende kaste heeft via de fiscus reeds op uw  fondsen de hand gelegd. Doch u kunt een stukje terugkrijgen indien u bereid bent te voldoen aan de eisen van de minister van cultuur  (en van zijn commissies). U wenst een efciënte verzekering tegen ziekte en ongeval? Spijtig, uw centen zijn reeds afgeroomd, en zij die voor u denken hebben reeds besloten hoe en waar u zich dient te verzekeren, en met welke eindeloze rij achtergestelden, gediscrimineerden en andere kansarmen u bij deze gelegenheid ‘solidair’ moet zijn. Kniel, en raap op wat u nog rest, na aftrek van de beheerskosten natuurlijk, maar dat spreekt. En geloof dat die kruimels het bewijs zijn, dat ook u voordeel hebt bij dit systeem, dat ook u netto baathebber bent van de macht. Leer en geloof,  dat u hulpeloos bent zonder de macht. Zo kan de macht blijven bestaan. De macht, die zichzelf ‘democratie’ heeft genoemd.

  De politicus die het woord ‘democratie’ uitspreekt, bedoelt daarmee iets helemaal anders dan een bestuur uitgeoefend door de gemeenschap van  soevereine burgers, en beperkt tot de aangelegenheden die door hun aard überhaupt voor zo’n bestuur in aanmerking komen. Wat de politicus met het woord ‘democratie’ opstand! bedoelt is: machtsuitoefening door de politieke kaste op alle mogelijke domeinen, met  inbegrip van de meest intieme zaken, zoals bijvoorbeeld beheersing van het denken en van de opvattingen van de burgers zelf. Een politicus die niet gelooft dat de  staat de burgers moet opvoeden, zult u met een vergrootglas moeten zoeken.

  Op allerhande manieren wordt gestreefd naar de installatie van wereldwijde fiscaliteit en wereldwijde politieke machtsuitoefening.

  Laten we hier een einde aan maken: blijf lezen

  okt
  12
  2009
  0

  Open brief aan onze MP – Bijstand voor ZZP-ers

  Bijstand voor ZZP-ers

  ZZP-erMaar toch wil ik dat u mij eens uitlegt dat als je als land vreemdelingen die de taal niet eens machtig zijn de kans geeft om hier een leven op te bouwen, en we zo kortzichtig kunnen zijn dat we dat voor iemand van eigen bodem, die al tientallen generaties Nederlander is als zelfstandige door het leven wil, nauwelijks een kans geven en als het even (economisch) tegenzit, van onze Sociale Dienst de opmerking krijgt dat hij zijn idealen maar op moet geven, waarna ze, “eventueel” een bijstandsuitkering kunnen krijgen, daar sta je dan,  45 jaar,  half versleten, geen eerlijke kans meer op de arbeidsmarkt en toch moeten blijven solliciteren tot als het even kan 67e jaar.

  Terwijl er in Nederland nog niet zo gek lang geleden een mogelijkheid is gecreëerd om kleine zelfstandigen die het net niet redden als gevolg van de economische crisis, tijdelijk een aanvullende bijstandsuitkering te verstrekken. De molen waar je dan in terecht komt is een levensgevaarlijke machine, de regelgeving is zelfs bij de gemeente niet duidelijk.
  Naar mijn idee is deze uitkering nog nauwelijks of niet aan wie dan ook uitgekeerd.

  Ik weet niet door welke “democratie” en met medeweten van wie deze (on)mogelijkheid geschapen is maar de uitvoering van deze wet mag door de betreffende gemeente zelf al dan niet gehonoreerd worden, het probleem is dat deze gelden uitgekeerd worden onder het mom van extra sociale voorzieningen waaronder deze mogelijkheid bestaat, maar dat de gemeente zelf mag uitmaken aan wat of wie ze dit geld besteden, met andere woorden het geld gaat wel naar de gemeenten maar niemand weet meer waar dat geld voor was, het heeft namelijk geen label waardoor het geld een werkelijk doel zou krijgen.
  Je zou kunnen zeggen dat het geld door een democratisch gekozen regering toegekend wordt aan een gemeente die het stort in een soort van dictatoriale afdeling, de sociale dienst. Het is aan de willekeur van de (dictator) ambtenaar of een burger daarvoor in aanmerking komt of niet. Wat een heerlijk gevoel moet dat zijn, die macht om iemand te maken of breken. Ik snap niet dat dit soort mensen daar mogen werken!

  Sociale Dienst laat me niet lachen, het is eerder hulp bij zelfdoding en dat is volgens mij bij de wet verboden. En dat maakt u dus ook medeplichtig, u kunt niemand meer recht in de ogen kijken en zeggen “ Wir haben es nicht gewußt”. Daar komt nog dat u ook nog lid of leider bent van een criminele organisatie, of georganiseerde misdaad, zo heet dat toch als je terreur op je bevolking toepast?

  Het zal voor u niet tot een veroordeling komen vrees ik, dat heeft u goed ingedekt. Ik ben niet echt gelovig, en politiek en geloof moet dus ook echt gescheiden blijven, maar wat ik wel weet is dat als u straks bij Petrus aan de hemelpoort staat hij u met dezelfde vaart weer naar beneden zal trappen en u daar de rekening gepresenteerd krijgt voor uw misdaden tegen het volk.

  Want daarboven is wel iedereen gelijk!

  Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl