apr
23
2010
0

Armoede in Nederland

webcam_dameWie rept over armoede in Nederland wordt algauw sceptisch en ongelovig aangekeken. Overdrijft u niet? Armoede is aanwezig in Azië, in Afrika, in Zuid-Amerika, maar toch niet bij ons in Nederland? Wie toch volhoudt dat er ook armoede in Nederland bestaat, doet er goed aan zijn uitspraak te relativeren: armoede in Nederland is inderdaad niet leven van minder dan $ 1 dollar per dag, het lot dat ruim één miljard mensen op deze wereld treft.

Huisvrouwen verkopen hun lichaam voor een paar € per uur voor wat extra inkomsten.

Een zucht van verlichting: zie je nou wel.
De armoedegrens in Nederland ligt heel wat hoger, voor een gezin praten we ruwweg over een inkomen van € 16.000 per jaar, voor een éénoudergezin bedraagt de ondergrens € 14.500,= en voor een éénpersoonshuishoudens is dat € 12.000,=. Wie onder bijstandsniveau in Nederland leeft, heet in onze definitie ‘arm’. Wie dat een hoog niveau vindt, nodig ik van harte uit van lot te ruilen. Dát is wat armoede relatief maakt, maar toch niet minder schrijnend. Armoede is namelijk géén vrije keuze.
Dichtbij de armoededefinitie zit meteen ook de achilleshiel van onze ‘verzorgingsmaatschappij’.
Het bijstandsniveau hebben we als de ondergrens voor een menswaardig inkomen gekozen. Wie daaronder leeft, is niet alleen arm, eigenlijk zou men theoretisch niet moeten bestaan of op zijn minst een uitzonderingsgeval moeten zijn. Toch leven er alleen al in Amsterdam bijna 145.000 mensen onder deze grens.
Zodra men dat getal noemt, is men ervan verzekerd dat scepsis en ongeloof plaats maken voor afschuw en schaamte. Honderdvijfenveertigduizend mensen, alleen al in Amsterdam: dat is ongeveer één op de vijf Amsterdammers. Daar schrik je van. Er groeien in Amsterdam ongeveer 40.000 kinderen, jonger dan 18 jaar, op in een huishouden dat geregeerd wordt door armoede. Allemaal jongeren die al te vroeg leren om te overleven, en voor wie dromen over het ontwikkelen van hun talenten een luxe voor later is. Van alle éénoudergezinnen in Amsterdam leeft 40% onder de armoedegrens. En van alle mensen die onder de armoedegrens leven, zit bijna driekwart al drie jaar of langer in die weinig benijdenswaardige situatie. Ruim éénvijfde van alle arme mensen zit bovendien diep in de schulden. De schuldproblematiek grijpt, zeker bij jongeren, snel om zich heen. (lees verder…)

Written by in: Oppositie |

Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl