aug
25
2010
21

Brinkman gedoogt gedoogsteun PVV aan minderheidskabinet

Hero Brinkman ‘kan leven’ met de gedoogsteun van de PVV aan een minderheidskabinet van VVD en CDA. Zo verklaarde hij vanochtend aan de media. “Mocht ik verder gaan als eenmansfractie, dan zal ik de gedoogsteun van de PVV gedoogsteunen.” Met deze uitspraak is het laatste struikelblok weggenomen voor een minderheidskabinet van VVD en CDA en kan Nederland volgens Brinkman ‘eindelijk weer geregeerd worden’. (lees verder…)

mrt
26
2010
9

PVV start hulpgroep zelfmoordterroristen

Van onze verslaggever:

De PVV onder leiding van Geert Wilders heeft vergevorderde plannen voor het oprichten van een hulpgroep voor zelfmoord-terroristen van islamitische afkomst.

Binnen de fractie van de PVV bestond al lang de wens om wat terug te doen voor onze islamitische medelanders volgens Wilders.

Het oorspronkelijke plan kwam van Sietse Fritsma en Hero Brinkman, die graag wat willen doen aan dit soort probleemgevallen.

Zeg maar de PVV zorgt voor een “controled demolition” lacht Wilders.

 

 

De lokaties voor deze hulp bij zelfmoord waren moeilijk te vinden maar na wat speurwerk en onderzoek, hebben we momenteel 2 lokaties waar we mogen starten met een soort van proef. (lees verder…)

mrt
20
2010
17

Wilders wil allochtoonvrije binnenstad van Den Haag

Van onze verslaggever:

Geert Wilders heeft een voorstel gedaan om na de coalitivorming in Den Haag als eerste stad in Nederland een allochtoonvrije binnenstad-wetgeving te maken.

Voor allochtoon "bestemmingsverkeer" kan een uitzondering gemaakt worden. Dit alleen als is aangetoond (door een ontheffingsverklaring) dat men in de binnenstad werkt en het bewuste bedrijf geen vestigingen buiten de binnenstad heeft. Verder is het iedere werkgever verplicht, allochtone werknemers te helpen en verplichten elders te solliciteren onder werktijd. Heeft een allochtoon na 90 dagen nog geen andere baan gevonden volgt automatisch ontslag, en hiermee maken we de binnenstad dus binnen 3 maanden geheel schoon. En hiermee lossen we ook de werkeloosheid onder autochtone Nederlanders in een klap op lacht Wilders, een zeg maar win, win situtie.

 

(lees verder…)

feb
28
2010
15

Undercover bij de PVV


Achter de schermen bij de politieke partij van Geert Wilders

Vier maanden lang liep journaliste Karen Geurtsen stage bij de partij van Geert Wilders, zonder dat de PVV doorhad dat zij undercover was voor HP|De Tijd. Naast het feit dat ze op deze manier aantoonde dat de beveiliging van Geert Wilders zo lek was als een mandje, hield ze ook een dagboek bij van al haar ervaringen achter de schermen bij deze politieke partij. (lees verder…)

jan
20
2010
Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken.

Beveiligd: Hero had de tijd van zijn leven!

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

jan
15
2010
42

Meer dan brede steun Wilders

De steun die Wilders landelijk krijgt aangaande diens rechtzaak is opmerkelijk. Van de 30.000 ondervraagden is 20% voornemens bij de volgende verkiezingen op mogelijk de PVV te gaan stemmen. De overige 24.000 ondervraagden behoren niet tot de PVV aanhang maar zijn wel grotendeels bijzonder principieel, zo bleek wel uit een onderzoek van EenVandaag onder de totaal 30.000 ondervraagden.

bord en burka

Een grote meerderheid vindt dat Geert Wilders mag zeggen wat hij wil. Wilders moet voor de rechter verschijnen omdat hij uitspraken over de islam gedaan zou hebben die kwetsend zijn voor moslims. EenVandaag legde 30.000 mensen een aantal van deze uitspraken voor. Twee van de drie mensen vinden dat hij mag spreken over het stoppen van de tsunami van islamisering, het sluiten van de grenzen voor islamieten en het verbieden van de Koran.Veel mensen zijn het inhoudelijk niet eens met wat hij zegt. maar ze vinden het principe van vrijheid van meningsuiting belangrijk.

Steun van VVD- en CDA-stemmers
EenVandaag zocht ook uit of de respondenten het inhoudelijk eens zijn met de uitspraken. Niet alleen de PVV-stemmers zijn het met hun voorman eens.
Driekwart van de VVD-stemmers en ruim de helft van de CDA-stemmers kunnen zich vinden in de uitspraak ‘We moeten de tsunami van islamisering stoppen. Die raakt ons in ons hart, onze identiteit, in onze cultuur.’ Ook vier van de tien PvdA en SP-stemmers zijn het op dit punt met Wilders eens.

Geen proteststem
Aan het onderzoek deden 6000 mensen mee die zeggen dat ze op de PVV zouden stemmen als er vandaag verkiezingen zouden zijn. Als belangrijkste reden hiervoor geeft tweederde op dat ze tegen de islamisering van Nederland zijn. Het geven van een proteststem aan de huidige politiek wordt door één op de zes als zwaarwegend argument genoemd. Voor driekwart is de persoon van Geert Wilders belangrijk tot doorslaggevend.

Nederland onveilig
Zeven van de tien (70 procent) potentiële PVV-stemmers ervaren Nederland als een onveilig land. Bij alle deelnemers aan het onderzoek is dit veel lager: 35 procent vindt Nederland geen veilig land. Ook in de eigen buurt voelt de PVV-stemmer zich vaker onveilig.

Verdonk profiteert bij gemeenteraadsverkiezingen
De VVD en Rita Verdonk lijken het meest te gaan profiteren van de afwezigheid van de PVV in bijna alle gemeentes bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Eén op de vijf mensen die eigenlijk op de PVV wil stemmen zegt als alternatief voor de VVD te kiezen. En 15 procent wil uitwijken uit naar Trots op Nederland. Nog eens18 procent zegt niet naar de stembus te gaan als de PVV niet meedoet.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd onder 30.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. Onder hen 6000 mensen die zeggen dat ze op de PVV zouden stemmen als er vandaag verkiezingen zouden zijn.
De uitslag is gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur.

Bron: EenVandaag

jan
14
2010
10

DRANK MAAKT MEER KAPOT DAN JE LIEF IS

1254674520712

‘Burp…meneer de v…v…voorzitter…’
‘Ik ben nog steeds een vrouw, meneer Brinkman !’
‘Sorry, me…mevrouw de voorzitter. Ik heb mijn le…le…leesbril niet op’
‘Volgens mij heeft u wel een slok op’
‘Ik ben absjoluut geen sjlok…sjlokop, mevrouw de voorzitter’
‘Laat ook maar. Maak uw betoog af’
‘Daarom voorzitter, wil de Partij voor de Vrij…Vrij…Vrijheid graag weten hoeveel alho…aclo…uh…alcohollochtonen de maatsjchappij de afgelopen jaren hebben gekosjt’
‘U bedoelt waarschijnlijk allochtonen, meneer Brinkman ?’
‘Preciesj. Alsj we de cijfersj nuchter bekijken…’
‘Deed u dat maar’
‘Enfin, blijken de kosjten de baten niet te zijn…uh…lopen de kosjten de batenpan uit…uh…kosjten die allo…allo…allotonen…uh…alle vreemdelingen gewoon te duur’
‘Heeft dat ook op u betrekking ?’
‘Burp…uh…hoe bedoelt u…v…voorzitter ?’
‘U drukt zich zelf nogal vreemd uit’
‘Ik erken een sjpraakprobleem te hebben, v…v…voorzitter. Maar ik ga er hard aan werken om dit sjnel tot het verleden te laten behoren’
‘Dat is goed om te horen, meneer Brinkman’
‘En mijn thuisjtap zet ik morgen op marktplaatsj’

jan
13
2010
5

Hero Brinkman: ‘Waddeneilanden linkse dievenbende’

brinkman.hero.pvvPVV-Kamerlid Hero Brinkman noemt het bestuur en de inwoners van de Nederlandse Waddeneilanden een ‘linkse dievenbende, een stelletje mietjes en kakkerlakken bij elkaar’. Volgens het PVV-lid mag ‘dat hele Texel, Schiermonnikoog en Rottumerplaat erbij op Marktplaats.nl worden gezet’. Dat meldt Omroep Schier-Noord op haar website. Volgens Omroep Schier-Noord deed Brinkman deze uitspraken nadat hij in een Texels hotel een haar in zijn glas whiskey had gevonden en de barman van het hotel hem geen nieuwe whiskey maar slechts zijn excuses aanbood.

‘Hij begon ineens te schreeuwen, dat haren in glazen whiskey typisch was voor de fascistische ideologie van Waddeneilanders en dat het ongehoord was dat fatsoenlijke burgers zoals hij niet direct gratis een nieuwe whiskey krijgen’, laat de zichtbaar aangedane hotelbarmedewerker weten aan een verslaggever van Omroep Schier-Noord. Volgens de hotelbarmedewerker ging Brinkman ‘zeker twee uur’ door met het ’schelden op alles wat volgens hem een inferieure Noord-Nederlandse cultuur was’ en dreigde hij de hotelbarmedewerker zelfs ‘op zijn Nieuwspoortiaans in het gezicht te meppen’.

Marktplaats
Op de PVV-website laat Hero Brinkman inmiddels weten niets van zijn uitspraken terug te nemen en nog altijd achter het voorstel te staan om de Waddeneilanden op Marktplaats.nl te zetten. ‘Texel en Vlieland staan al te koop, over Schiermonnikoog wordt nog onderhandeld met Sjors en Sjimmie, onze trouwste PVV-leden. Mogelijk bieden wij hun eerst een verblijfplaats in Den Haag plus stageplek bij HP/DeTijd of PVV naar keuze aan’, schrijft Brinkman op de website.

Zowel eilandzanger Hessel, Oerolvrouwen met linnen tasjes als Leni ‘t Hart waren niet voor commentaar bereikbaar.

jan
06
2010
5

Hero Brinkman – Ironie ondermijnt de samenleving

Hero Brinkman wil verbod op satire.

hero bzw

Alomtegenwoordige eerlijkheid, afgedwongen door de staat. Een einde aan alle vormen van ironie. En een wettelijk verbod op satire in de media. Dat is wat Hero Brinkman bepleit in zijn nieuwe boek Mijn Kamping: Geert heeft het zo niet gewild. Hiermee sluit Brinkman aan bij de groeiende aandacht voor morele vraagstukken van de laatste jaren.
Gevraagd naar een toelichting verwijst Brinkman naar Leviticus 19:11: Gij zult niet stelen, en gij zult niet liegen, noch valselijk handelen, en geen alcohol nuttigen. De parlementariër: “Dat lijkt me klare taal. Drinken.” Volgens de politicus zou het een goede zaak zijn als alcohol bij wet wordt verboden. “Alcohol en Ironie ondermijnen de samenleving. Iedereen in Nederland heeft baat bij duidelijkheid. We zijn hier niet voor de lol.”

1254674520712

Brinkman is pas sinds 2006 Tweede Kamerlid en de clown en alcoholist van het Parlement. Mijn Kamping is zijn eerste boek. Het was een moeilijke bevalling. “Ik zat al een tijd met het idee te spelen”, aldus Brinkman, “maar kon de goede vorm nog niet vinden.” Het uiteindelijke resultaat houdt het midden tussen een autobiografie en een politiek pamflet. Meest opvallend is het pleidooi voor een wettelijk verbod op satire, gebaseerd op NSB-teksten.
Zijn partij de PVV stelt zich vooralsnog afwachtend op. “Maar de boodschap onderschrijven wij van ganser harte: het is geen goede zaak zoals men overal tegenwoordig maar de spot mee drijft” fractievoorzitter Geert Wilders. “We wachten het wetsvoorstel met belangstelling af. Ik heb begrepen dat Brinkman en zijn collega Graus, tijdens de borreluurtjes druk bezig zijn om een document te schrijven dat niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is.”

Written by in: satire | Tags: , , , , ,
dec
26
2009
1

Bewieroking chansonnier ‘verloochening wortels Nederland’

shaff

De Partij voor de Vrijheid (PVV) maakt bezwaar tegen de ‘buitensporige aandacht’ voor het overlijden van de Nederlandse chansonnier Ramses Shaffy. Tweede Kamerlid Hero Brinkman bestempelt Shaffy als ‘halfislamitische drinkebroer’. Brinkman beklaagt zich over de ‘doorgeschoten salonsocialistische hippiecultuur’ waarin een Egyptisch-Russische avonturier als Shaffy een paspoort heeft kunnen bemachtigen. Ook vestigt de parlementariër de aandacht op Shaffy’s tweede voornaam: Achmed.

“Deze van een islamistisch Egyptische vader afkomstige hangjongere uit de jaren zeventig is te typeren als een wegbereider van de islamisering”, aldus Brinkman. Het Kamerlid legt een verband tussen het lied ‘Wij zullen doorgaan’ en de internationale Islamitische jihad. “Bij het achterstevoren beluisteren van de zogenaamde Shaffycantate hebben onafhankelijke deskundigen vastgesteld dat er onmiskenbaar La Illah Allah, Allah is groot gezongen wordt.” Shaffy’s bekendste hit ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ spant volgens de PVV-er ‘met superstip de kroon’. “Het zou zo op een doorsnee vrijdagmiddag uit één van de vele minaretten van Heerhugowaard kunnen schallen.”

De PVV heeft uit monde van Brinkman kamervragen aangekondigd, waarin de partij minister Plasterk zal verzoeken om Shaffy geen plek te geven in de canon van het Nederlandse lied. Tevens pleit de partij voor een algeheel verbod op producten van ‘Achmed bin Sammy’. Brinkman: “1 December 2009 gaat de geschiedenis in als de dag waarop Nederland zijn wortels verloochende. De berichtgeving rond de creatie van het songfestivallied door nationaal icoon Vader Abraham is op (s)linkse wijze de kop ingedrukt. Blijkbaar zijn we nu zover dat multikultibralteksten als ‘Laat me’ ons erfgoed beter vertegenwoordigen dan het Smurfenlied.”

Written by in: Oppositie | Tags: , , ,

Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl