jun
06
2019
0

De wetenschap van de lege emmer

Toen op 31 mei mijn artikel ‘Waarom klimaatontkenners niet geloven in klimaatwetenschap’ verscheen, kwamen er natuurlijk en naar aloude gewoonte weer enorm veel reacties binnen. Velen steunden me (oef!), sommigen uitten striemende kritiek. (lees verder…)

mei
31
2019
0

Waarom klimaatontkenners niet geloven in klimaatwetenschap

Geloven in wetenschap is geloof en geen wetenschap. Wetenschap gaat niet over geloof, maar over feiten, bewijzen, argumenten en experimenten.

Er is één belangrijke factor in de wetenschap, namelijk: het speelt absoluut geen rol hoeveel ‘wetenschappers’ iets geloven. Ze kunnen allemaal met één experiment of theorie op hun fouten worden gewezen, aldus Karl Popper. Wetenschap is altijd maar voorlopig bewezen, en het is de feitelijke plicht van elke wetenschapper (die naam waardig toch) om steeds weer vragen te stellen en kritisch te onderzoeken, ook de zaken waar men van zegt dat ze bewezen of ‘settled’ zijn. De grote wetenschapper en nobel prijswinnaar Richard Feynman zei: ‘Science is the belief in the ignorance of experts’ (‘Wetenschap is geloven in de onwetendheid van de experten’). Wetenschap moet onophoudelijk alles en iedereen kritisch bekijken en bevragen.

Het debat is voorbij?

‘The science is settled and the debate is over,’ zoals Obama ooit tweette, en er is ‘97% consensus’, zijn dus foute, onwetenschappelijke, maar politieke uitspraken.  Want 11 jaar na zijn inauguratierede, waarin Obama beloofde de planeet te genezen en hij de stijging van de oceanen zou stoppen, hebben we nog maar 12 jaar om de planeet te redden. Er is blijkbaar iets fout gelopen met de uitvoering van de Obama plannen.

Stellen dat de wetenschap er uit is en dat het bewezen is dat menselijk co2 de aarde ‘gevaarlijk’ doet opwarmen, is gewoon heel erg fout of tenminste heel erg voorbarig. Er zijn teveel onzekerheden en zaken die we nog niet begrijpen, zegt klimaatwetenschapper Richard Lindzen daarover.

We weten het niet precies

Dat wil helemaal niet zeggen dat de aarde niet aan het opwarmen is, of dat co2 geen broeikasgas is, of zelfs dat de mens geen invloed heeft op het klimaat.  Dat wil alleen zeggen dat we niet precies weten hoe het klimaat werkt en wat de toekomst zal brengen. Als we het niet precies weten of het nu gaat afkoelen of opwarmen de volgende 50 jaar, hoe kunnen we dan beweren wat de oplossingen zijn om het klimaat te regelen? Als dat al nodig en mogelijk zou zijn met menselijk co2. Er is geen klimaatramp aan de horizon, zo zegt klimaatwetenschapster Judith Curry in de Telegraaf.

De bedoeling van de uitdrukking ‘ik geloof in wetenschap’ heeft als doel, elke betekenisvolle discussie over klimaat en energie op voorhand in de kiem te smoren en iedereen die er vragen bij stelt als verdacht en onwetenschappelijk neer te zetten.

Iedereen die het klimaatdebat een beetje volgt is al vaker het argument ‘ik geloof in de wetenschap’ of ‘ik geloof in de 97%-consensus’ tegengekomen. Vragen naar wat die 97%-consensus dan exact inhoudt, dat kan u dan weer 97 verschillende antwoorden opleveren.

Zelfverklaarde ecomodernisten

Het meest absurde antwoord tot nu toe kwam van de filosoof en zelfverklaarde ecomodernist Maarten Boudry: ‘erken de consensus van het IPCC en ik stop om u klimaatontkenner te noemen.’

Hoe het erkennen van de mening van een politieke en tot op het bot gecorrumpeerde organisatie enig wetenschappelijk bewijs kan opleveren van wat dan ook, kan wellicht alleen wetenschapsfilosofische logica verklaren.

Misschien moet Maarten Boudry de ecomodernist van het eerste uur Roger Pielke jr zijn twitterdraadje even lezen om te genezen van zijn IPCC verering. Ik hoor Pielke nooit mensen met een andere mening als klimaatontkenner uitschelden. Ook Shellenberger, nog een ecomodernist van het eerste uur is niet te spreken over dat soort taalgebruik. ‘Guilty by association,’ zegt hij daarover. Dat soort kinderachtig gedrag heeft hij al in het tweede middelbaar afgezworen. Mensen die dergelijk gedrag (lees: taalgebruik) vertonen, moeten dringend volwassen worden,’ schrijft hij.

Weet wel, er zijn ook 97 wetenschappelijke papers, antwoorden en artikels, die de 97%-consensus  weerleggen.

Politiek-ideologisch misbruik van wetenschap

Kijken we even naar het voorbeeld van Democratische presidentskandidate Elizabeth Warren: ‘I believe in science’ tweette ze fier. En iedereen die dat niet doet, die heeft niet het recht om zich te bemoeien met milieupolitiek. Dat was haar antwoord, toen haar werd gevraagd of klimaat-sceptische wetenschappers zoals onder andere William Happer van Princeton ook een stem moesten krijgen in het klimaatdebat.

Of de Canadese minister Catharine McKenna  in haar hysterische rants, die haar de bijnaam ‘Climate Barbie’ opleverde. Ik geloof in wetenschap, krijst ze uit.

In België bijvoorbeeld tekenden 3455 zogenaamde wetenschappers een brief, dat de opwarming bewezen was en de feiten onweerlegbaar zijn. Wie deze brief echter goed leest, die ziet meteen dat het klimaat hier maar als excuus dient om de ganse moderne op de vrije markt gestoelde economie en maatschappij zoals wij ze kennen op de schop te nemen. Want behalve dat deze wetenschappelijke watermeloenen alles beweren te weten over het klimaat, willen zij vooral opleggen hoe wij moeten gaan leven. 

Journalist en ecomodernist Ralf Bodelier vatte goed samen waar groenen hier eigenlijk voor staan: ‘De, waarschijnlijk, werkelijke achtergrond van het groene verzet tegen genetisch gemodificeerd voedsel of kernenergie … je hoeft er de liberaal-kapitalistische samenleving niet voor te veranderen. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.’

Wat al deze personen eigenlijk willen zeggen met ‘ik geloof in de wetenschap’ en ‘ik geloof in de 97%-consensus’ is eigenlijk ‘ik geloof in gevaarlijke door de mens veroorzaakte klimaatopwarming’.

Andersdenkenden weren

Al wie daar anders over denkt die moet worden bestreden, liefst met leugens, verdraaiingen en fantasie, zoals onlangs de linkse onderzoekswebsite (sic) Apache nog maar eens bewees, door een verhaal uit de duim te zuigen over klimaatontkenners. Rob Lemeire zette het in zijn artikel Klimaatactivisten zwemmen in het geld  schitterend recht.

‘Dat die lieden tegenwoordig in reguliere media geweerd worden, is op zich geen slechte zaak,’ zo schreef Maarten Boudry in De Standaard. Met lieden bedoelt Boudry dus klimaatsceptici. Die hebben geen plaats in het debat. Duidelijk geen fan van Ricky Gervais: die tweette onlangs: 

Maar wellicht is de consensus-filosoof eerder aanhanger van Thomas Kuhn dan van Karl Popper.

Het debat vergiftigen en openlijk voor censuur pleiten voor de andere ongewenste mening, daar krijg je in dit land dus de Arkprijs van het vrije woord voor. Ja, zo diep zijn we gezonken.

Geloof in Daffy Duck

Maar dè topper van het ‘ik geloof in de wetenschap’ is toch Andrew Yang, de Democratische presidentskandidaat die zich wist te kwalificeren voor het televisiedebat door meer dan 65.000 individuele campagnedonaties te verzamelen.

Dit stuurde Andrew Yang namelijk per tweet de wereld in : ‘Mijn vader heeft een Ph.D. in natuurkunde,’ schreef hij. ‘Ik geloof in wetenschap.’ Hilarisch toch! Hij was meteen de risee op sociale media. ‘Mijn vader is cartoonist, ik geloof in Daffy Duck.’ Dat soort van commentaren.

‘Ik geloof in wetenschap’ wordt dezer dagen dus overwegend ingeroepen niet alleen om het verhaal van ‘catastrofale door de mens veroorzaakte antropogene klimaatopwarming’ te ondersteunen maar ook de politiek die reguleert ten voordele van onrendabele en onbetrouwbare hernieuwbare energie en strijdt tegen fossiele brandstoffen.

Complexe vraagstukken

De globale temperatuur is aan het stijgen; de mens is de hoofdoorzaak; het zal een catastrofe worden voor de mensheid; de stijgende temperaturen kunnen gestopt worden door een volledige omwenteling van de wereldeconomie en de vrije markt. Dat zijn allemaal enorm complexe en stuk voor stuk volledig verschillende wetenschappelijke beweringen. Bijvoorbeeld: is het bannen van fossiele brandstoffen niet schadelijker voor de rijkdom en welvaart die ze verschaffen, fossiele brandstoffen die vooral arme derdewereldlanden kunnen helpen om zich tegen welke klimaatverandering dan ook te beschermen?

De groene klimaatalarmistische truc bestaat er in om te doen alsof iedereen die het slechts oneens is met één of enkele of zelfs maar een gedeelte afwijkt van hun stellingen (dogma’s), dat deze personen de wetenschap en de wetenschappelijk methode zelf verwerpen. Ironisch genoeg zijn de ‘ik geloof in wetenschap’ en ‘ik geloof in de 97%-consensus’ in tegenspraak met de wetenschappelijke principes.

Laten we het cordon rond de klimaatsceptici ook maar meteen slopen. Want die ‘geloven’ dus niet in wetenschap en dat is meteen het beste argument om ze toe te laten tot het klimaat- en energiedebat.

PS: klimaatontkenners bestaan niet.

 

mei
30
2019
0

Baudet sloopt partijkartel dat vlak voor senaatdebuut FVD snel peperdure Klimaatwet nog even doorheen jast

Het is een feit geworden: gisteren stemde een overgrote meerderheid van de Eerste Kamer in met de Klimaatwet, waarmee Nederland zichzelf committeert aan een peperduur en bijkans onuitvoerbaar stuk regelgeving die ons allemaal op kosten jaagt en de opwaring van de aarde voor nog geen promille laat afnemen. Vlak dus voordat de nieuwe Eerste Kamer zitting neemt, met daarin Forum voor Democratie als grootste partij. Thierry Baudet is er woest over.

Nederlandse burgers zijn straks weer een kostenpost rijker: de Klimaatwet die zojuist dankzij de partijkartelpartijen is aangenomen, zorgt dat burgers van dit land de rekening zullen gaan betalen voor het stoppen van de opwarming van de aarde. Of nou ja, in ieder geval een onmeetbaar kleine afname van die opwarming te bewerkstelligen. Als het moet, is de overheid kennelijk bereid daar honderden miljarden in te smijten.

En dat was allemaal niet zo erg geweest, als de partijen tenminste bereid waren het proces omtrent die wet naar behoren te belopen. En dáár begint het te wringen, want in no-time is deze wet door het parlement gejast. Men moest en zou deze wet helemaal hebben besproken en behandeld voordat medio volgende maand twaalf FVD’ers op de groene Eerste Kamerbankjes komen plaatsnemen. Thierry Baudet mag natuurlijk niet in de kaart worden gespeeld. Stel je voor! Dus dan maar het democratische proces verminken.

In een nieuwe video legt Baudet uit hoe bizar dat eigenlijk is:

“Wij vinden dat echt schandalig. Want de Klimaatwet was één van de belangrijkste redenen voor kiezers om naar de stembus te gaan, en een grote Forum voor Democratie-fractie te kiezen. […] Het kartel moet worden opengebroken!”

Go get them, Thierry!

mei
22
2019
0

Baudet vs Rutte

Het grote debat Baudet vs. Rutte! Morgen kiest u welke kant het op gaat: steeds meer macht naar Brussel of de macht terug van Brussel naar Den Haag?

apr
10
2018
0

Negeren uitslag referendum sleepwet WIV

Er worden stapjes in de goede richting gezet maar dit is nog veel te weinig. De sleepnet bevoegdheid moet überhaupt niet mogelijk zijn, de wegingsnotitie voor het delen met buitenland is niet nieuw, mogelijk kortere bewaartermijn zou mooi zijn. We zijn heel benieuwd naar de details en de daadwerkelijke afspraken, maar met deze informatie zijn de aanpassingen onvoldoende. Niets over het gebrekkige toezicht, niets over het realtime kunnen grasduinen door databases en niets over het hacken van derden.

Written by in: Oppositie |
feb
08
2018
30

D66 wil uw organen, en snel

Orgaanhandel in NederlandHet British Medical Journal waarschuwde al in 2011 dat wetten die mensen automatisch tot donor maken, ervoor zorgen dat artsen de organen van uw man, vrouw, kind of andere geliefde wel degelijk zonder toestemming van de familie zullen wegnemen – Commentaar 2018: Hoe betrouwbaar is de overheid om de zeggenschap over uw lichaam aan over te geven?
Wat denkt u dat er kan gaan gebeuren als u na een ernstig ongeluk op de IC belandt, en er ligt op dat moment ergens een ‘hoge’ en/of ‘bekende’ Nederlander op een orgaan te wachten?
Op 15 juli 2013 publiceerden we het onderstaande artikel over de officiële orgaanhandel in de Verenigde Staten, een beangstigende situatie waarin de levens van gewone mensen nauwelijks meer blijken te tellen, en waar het huidige kabinet onder leiding van (wij zouden haast zeggen: natuurlijk) D66 eveneens naartoe wil.

Lees en huiver, en bedenk u dan nog eens of u het automatisch orgaandonorschap wel zo’n goed idee vindt. (lees verder…)

jan
18
2018
0

Big Brother in de bibliotheek

“Als wij samen naar de bibliotheek zouden gaan en er zou bij de ingang een man staan met een camera, die permanent zou meelopen. Welk boek je inkijkt, waar je naar zoekt… Nou, die sla je onmiddellijk in elkaar. Althans vrij snel. Nu zit de bibliotheek op internet en gebeurt hetzelfde. En niemand maakt zich er zorgen over. Vind ik raar.” Aleid Wolfsen – voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat vind ik ook raar. En nog raarder vind ik het dat scholen en bibliotheken zich hier geen zorgen om lijken te maken. Sterker nog ‘die man’ die meekijkt (ik stel mij ouderwets een man in een lange grijze regenjas voor, met hoed, donkere zonnebril, notitieblokje en pen in de hand) wordt uitgenodigd in het klaslokaal. Hij staat daar in de hoek, een beetje verscholen achter het gordijn en noteert precies welk boek uw kind leest, wanneer hij dat heeft gelezen, hoe lang hij het heeft geleend, waar hij het heeft geleend (op school of in de plaatselijke bibliotheek), wat hij er van vond, wat uw kind leuk vindt, welke sport uw kind beoefent, wat zijn lievelingsdier is, zijn lievelingseten is, wat hij later wil worden, welke filmpjes uw kind kijkt, in welke apps hij geïnteresseerd is, welke websites uw kind bezoekt, hoe oud uw kind is, waar uw kind woont, wat uw emailadres is, in welke groep uw kind zit en op welke school uw kind zit. Bovendien kan ‘De Man’ al deze gegevens combineren en koppelen en er vervolgens conclusies aan verbinden die op dit moment nog geheel onoverzichtelijk voor ons zijn. En waarvan de gevolgen voor uw kind niet te overzien zijn. (lees verder…)

nov
23
2017
0

Wie krijgt de controle over onze data

01. Wij krijgen de controle over onze Big Data!


02. Vrij delen van informatie, kunst en cultuur Evidence-based policy met een lange-termijn visie. Zelfbeschikking stimuleren zonder dat dit ten koste gaat van rechten. Vertrouwen in goedheid mensen vs Wantrouwen machtsstructuren. Enthousiast over mogelijkhede tech, maar alert op risico’s Tech to empower people; niet om te onderdrukken Basis principes PPNL


03. Monopolization


04. Hoe groter het bedrijf, Hoe groter het machtscentrum, Hoe groter de kans dat een bedrijf deze macht op een verkeerde manier gaat gebruiken.

(lees verder…)

nov
15
2017
0

Deze minister hoort thuis achter de tralies!

Als het aan de PVV ligt wordt minister Ollongren zo snel mogelijk opgesloten. In haar tijd als wethouder dreigde zij met het uitroepen van de republiek Amsterdam als Wilders premier zou worden. En daarmee heeft zij zich schuldig gemaakt aan een misdrijf.

Written by in: Oppositie | Tags: , , , , ,

Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl