feb
27
2008
0

Bi-culturele allochtoon.

ernst_hirsch_ballinMinister Ernst Hirsch Ballin wil een ander woord voor allochtoon, omdat allochtoon een negatief beladen woord zou zijn.

Nu heeft de organisatie Inspiratie voor Integratie (IVI) een nieuw woord gevonden dat een stuk positiever zou zijn, namelijk bicultureel.
Het woord bicultureel drukt een zekere trots uit. Vroeger heette het gastarbeider, medelander, nieuwe Nederlander of allochtoon. Bicultureel is de eerste term die uitdrukt dat twee culturen meer is dan één!”

Deze naamsverandering zou precies passen in het positivisme – strategie van dit kabinet.
Achterstandswijken noemen we tegenwoordig prachtwijken en criminele Marokkanen noemen we kansjeugd en zo klinkt het allemaal al een stuk positiever.
Niet dat de problemen daarmee verdwijnen, maar het klinkt gewoon beter.
Je noemt een drol een gebakje en ineens stinkt het ding niet meer.

Het woord allochtoon veranderen in bi-cultureel is gewoon ouderwets christelijk paternalisme.
Het kabinet, met Hirsch Ballin voorop, zegt hiermee dat een allochtoon minder is dan een autochtoon, anders had hij ook een ander woord voor autochtoon willen hebben.

feb
01
2008
1

Alles onder controle

alles-onder-controle

de overheid houdt u in de gaten

Inlichtingendiensten lezen onzebankafschriften en onze e-mails. Zeluisteren onze telefoongesprekken af.Camera’s en satellieten houden ons overal inde gaten. De overheid weet inmiddels opelk moment van de dag waar we zijn, wie webellen en welke websites we bezoeken. Enpolitie en inlichtingendiensten krijgen nogsteeds meer bevoegdheden.

Het oude principe van onze rechtstaat – jebent onschuldig totdat het tegendeel isbewezen – wordt meer en meer verlaten.Iedere burger vormt nu een potentieelrisico, en moet in de gaten wordengehouden. Wonderlijk genoeg lijkt bijnaniemand zich druk te maken over dezegestage uitholling van onze privacy. Het isnu eenmaal nodig in de strijd tegen hetterrorisme, denken veel mensen. Maar demeeste maatregelen waren al bedacht voor9/11. En tot nu toe lijken de nieuwe,vergaande bevoegdheden van de overheidniet echt te hebben geholpen. De speld inde hooiberg vind je nu eenmaal niet door dehooiberg nog groter te maken.

In Alles onder controle zet Bart de Koningalle ontwikkelingen op een rijtje. Hijbeschrijft wat men met de huidigetechnieken allemaal kan en doet, en legt uitwaarom de overheid de burgertegenwoordig niet meer vertrouwt. Eénding is duidelijk: het is hoog tijd voor eendiscussie over onze privacy, onze rechtstaaten onze vrijheid.

Auteur: B. de Koning
Paperback
144 pagina’s | Uitgeverij Balans | februari 2008

Written by in: Boeken |

Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl