jul
24
2019
0

Politie rolt omvangrijk ’Big Brother-systeem’ uit.

De politie heeft hoge verwachtingen van een particulier ’Big Brother-systeem’ dat alle denkbare bewakingsbeelden koppelt. Veiligheidsregio’s zien het door een stichting beheerde platform als ideaal instrument om drukke evenementen te monitoren.

Het systeem is al succesvol toegepast tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen. fotografie - Rias Immink.

Het systeem is al succesvol toegepast tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen. fotografie – Rias Immink.

Met het ’alziende systeem’ kunnen beelden van gemeentelijke bewakingscamera’s tegelijk worden bekeken met die van Rijkswaterstaat (onder meer snelwegen) en de NS-stations. Ook kunnen er live beelden van door agenten gedragen bodycams mee worden gevolgd. Omgevingsregistraties vanuit helikopters en drones kunnen eveneens aan het ’spionagesysteem’ worden gehangen.
(lees verder…)

jan
18
2018
0

Big Brother in de bibliotheek

“Als wij samen naar de bibliotheek zouden gaan en er zou bij de ingang een man staan met een camera, die permanent zou meelopen. Welk boek je inkijkt, waar je naar zoekt… Nou, die sla je onmiddellijk in elkaar. Althans vrij snel. Nu zit de bibliotheek op internet en gebeurt hetzelfde. En niemand maakt zich er zorgen over. Vind ik raar.” Aleid Wolfsen – voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat vind ik ook raar. En nog raarder vind ik het dat scholen en bibliotheken zich hier geen zorgen om lijken te maken. Sterker nog ‘die man’ die meekijkt (ik stel mij ouderwets een man in een lange grijze regenjas voor, met hoed, donkere zonnebril, notitieblokje en pen in de hand) wordt uitgenodigd in het klaslokaal. Hij staat daar in de hoek, een beetje verscholen achter het gordijn en noteert precies welk boek uw kind leest, wanneer hij dat heeft gelezen, hoe lang hij het heeft geleend, waar hij het heeft geleend (op school of in de plaatselijke bibliotheek), wat hij er van vond, wat uw kind leuk vindt, welke sport uw kind beoefent, wat zijn lievelingsdier is, zijn lievelingseten is, wat hij later wil worden, welke filmpjes uw kind kijkt, in welke apps hij geïnteresseerd is, welke websites uw kind bezoekt, hoe oud uw kind is, waar uw kind woont, wat uw emailadres is, in welke groep uw kind zit en op welke school uw kind zit. Bovendien kan ‘De Man’ al deze gegevens combineren en koppelen en er vervolgens conclusies aan verbinden die op dit moment nog geheel onoverzichtelijk voor ons zijn. En waarvan de gevolgen voor uw kind niet te overzien zijn. (lees verder…)

nov
23
2017
0

Wie krijgt de controle over onze data

01. Wij krijgen de controle over onze Big Data!


02. Vrij delen van informatie, kunst en cultuur Evidence-based policy met een lange-termijn visie. Zelfbeschikking stimuleren zonder dat dit ten koste gaat van rechten. Vertrouwen in goedheid mensen vs Wantrouwen machtsstructuren. Enthousiast over mogelijkhede tech, maar alert op risico’s Tech to empower people; niet om te onderdrukken Basis principes PPNL


03. Monopolization


04. Hoe groter het bedrijf, Hoe groter het machtscentrum, Hoe groter de kans dat een bedrijf deze macht op een verkeerde manier gaat gebruiken.

(lees verder…)

mrt
20
2016
0

Uw overheid kijkt mee

Onze overheid is erg geïnteresseerd in uw doen en laten en uw bezittingen. Om dat netjes in kaart te brengen heeft de overheid fors geïnvesteerd in diverse digitale toepassingen. De huidige trend is om de diverse digitale toepassingen, hiervan zo enkele voorbeelden, te koppelen. Inmiddels is men daar erg ver mee, echter wel met de nodige problemen waar u veel last van kunt krijgen. Ondergetekende is inmiddels al jaren bezig om inzage te krijgen en waar nodig te wijzigen. Het zal u niet verbazen dat dit nog steeds niet gelukt is.

Een klucht is geboren.

Laten we eerst eens kijken in welke systemen u zoal geregistreerd staat. Wat volgt is een globaal overzicht. (lees verder…)

mei
25
2012
0

Big Brother in Europa

Neelie Kroes

Neelie Kroes

‘De Europese Commissie heeft plannen om om het gedrag van internetgebruikers te controleren en aan banden te leggen aan de hand van een verplichte elektronische identificatie op Internet.’ 

De voorgestelde verplichte identificatie is de volgende stap in de richting van een internet-Big Brother. De nieuwe ‘internet-identiteitskaart’ zou alle burgers van de EU verplichten om zichzelf te identificeren voordat ze toegang krijgen tot internet, online informatie en de meeste online winkels. De identiteit van elke internetgebruiker blijft zo via een ‘elektronische handtekening’ steeds onder toezicht, en zijn gedrag onderhevig aan controle van Europa.

Het voorstel voor de nieuwe wet werd gelanceerd door de ‘Digital Agenda Commissioner’ Neelie Kroes. Als het wordt goedgekeurd, zou dit het einde kunnen betekenen van de vrijheid op internet en het begin van een draconisch en autoritair beleid waarbij ons gedrag en onze mening in toenemende mate aan banden wordt gelegd door de politieke elite. De poging van de politiek om internet onder controle te krijgen gebeurt natuurlijk in ons eigen belang en dat van de ‘veiligheid’.

Bron: big-brother-comes-to-europei-eu-wil-internetidentiteitskaart-voor-elke-europeaan/168862.htm

Op 23 juli 2014 was het blijkbaar zover: VERORDENING (EU) Nr. 910/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (wie wijs kan worden uit de ambtelijke taal van de tekst en hier een leesvriendelijke samenvatting van kan maken, krijgt een pluimpje…): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG

 

mei
24
2012
0

Big Brother comes to Europe: EU wil internetidentiteitskaart voor elke Europeaan

De Europese Commissie heeft plannen om om het gedrag van internetgebruikers te controleren en aan banden te leggen aan de hand van een verplichte elektronische identificatie op Internet. De nieuwe ‘internet-identiteitskaart’ zou alle burgers van de EU verplichten om zichzelf te identificeren voordat ze toegang krijgen tot internet, online informatie en de meeste online winkels. De identiteit van elke internetgebruiker blijft zo via een ‘elektronische handtekening’ steeds onder toezicht, en zijn gedrag onderhevig aan controle van Europa. (lees verder…)

nov
27
2009
16

Politie schendt Facebook-regels met valse naam

zuipen.meidenSociale netwerksite Facebook eist dat gebruikers hun eigen naam gebruiken, maar dat weerhoudt de politie er niet van om valse namen te registreren om zo drinkende tieners te kunnen bekeuren. De 19-jarige Amerikaanse student Adam Bauer accepteerde onlangs een uitnodiging van een onbekend, maar goed uitziend meisje. In werkelijkheid bleek het om een politieagent te gaan die toegang tot de privéfoto’s van Bauer wilde hebben, waarop te zien was hoe hij een bierflesje vasthield.

Hij moest zich uiteindelijk op het politiebureau verantwoorden, waar politie hem met de foto’s confronteerde. Volgens het verslag bekende hij het drinken van alcohol, iets wat in veel Amerikaanse staten onder de leeftijd van 21 verboden is, maar zelf ontkent hij dit. Uiteindelijk kreeg hij een boete van 150 euro. Bauer moest met tenminste acht anderen voor de rechter verschijnen.

Science fiction
“Ik kan het gewoon niet geloven. Het lijkt alsof ik in een science fiction film zit, waar ze continu meekijken met wat ik aan het doen ben. Wanneer stopt het?”, aldus een verbouwereerde Bauer. Zijn 20-jarige vriend Tyrell Luebker, die ook terecht moest staan, noemt het dubieus politiewerk en verspilling van belastinggeld dat een agent achter een computer zit, “terwijl die echt politiewerk zou kunnen doen.”

Volgens politieagent Al Iverson is Facebook een nieuw wapen in het arsenaal van de politie tegen jeugdige drinkers, maar ook tegen pedofielen. Daarnaast zou het plaatsen van dit soort foto’s het drinken van alcohol onder jongeren aanmoedigen en verheerlijken, zo besluit hij.

Written by in: Oppositie | Tags: ,
sep
01
2009
6

Overzicht privacyschendende maatregelen is zoek

RFID-Chip Een wijze les: blijf van krachten af die je daarna zouden kunnen vernietigen. Veel mythische verhalen gaan daar over. Neem het sprookje van de tovernaarsleerling: de tovernaarsleerling gaf leven aan de toverstaf, die hem vervolgens onder de voet liep.

Dat beeld van de tovenaarsleerling bekruipt me steeds vaker wanneer ik zie hoe ook in Nederland in een hoog tempo landelijke databases met individuele gegevens over individuele burgers worden gebouwd en gecombineerd. Het lijkt er op dat we het overzicht kwijt zijn van wat er allemaal wordt vastgelegd en het is tijd om dat in kaart te brengen.

Een aantal voorbeelden:
– per 1 juni zijn zorginstellingen verplicht het “bsn” te gebruiken
– EPD (het electronisch patiëntendossier)
– betaald parkeren via kentekenregistratie
– per 21 september 2009 paspoorten met vingerafdrukken
– screening van al onze banktransacties boven euro 1000,=
– de politie in Zwolle die opnamen maakt van alle kentekens van auto’s die daar passeren
– EKD plus verwijzingsindex
– Registratie ongebruikelijke financiele transacties
– Registratie alle verkeersgegevens mobiel en internet (wie met wie wanneer en waar)
– Registratie psychische aandoeningen via DBC naar verzekeraars
– OV chip registratie
– Rekeningrijden (als het zo wordt ingevoerd als nu gepland)
– Regionale EPS’s
– Registratie vlucht+veel te veel persoonsgegevens bij vluchten naar VS
– Koppeling verkeersboeteregistratie + belastingontduiking
– Onmogelijkheid om definitief en verifieerbaar eigen data te verwijderen van facebook/myspace/hyves
– Wet op de identificatieplicht
– Uitbreiding artikel 67 Sv voor verdening op terrorisme zonder dat er ernstige bezwaren zijn tegen de verdachte
– Cameratoezicht in binnensteden zonder controle op bewaartermijnen
– Hoog aantal telefoontaps (luie opsporing)
– Rouvoets kindvolg dossier
– Ontbrekende discussie over gebruik van RFID technologie

Daarnaast zijn er de laatste jaren ook diverse “vereenvoudigingen” in het strafprocesrecht doorgevoerd waardoor de positie van de individuele burger tegenover de Staat niet sterker is geworden. Het lijkt er op dat we het overzicht kwijt zijn van wat er allemaal wordt vastgelegd en er zijn maar verdomd weinig mensen die dat wel hebben. Het zou goed zijn een overzicht te creëren met alle maatregelen met gevolgen voor de privacy.

Het College Bescherming Persoonsgegevens krijgt het steeds drukker met al die maatregelen, maar lijkt niet te gaan groeien of meer geld te krijgen. Is het toezicht wel voldoende met het belang van toezicht meegegroeid? Is, met al deze extra databases, ook een tegenkracht georganiseerd? En zijn de recent ingevoerde veranderingen al eens op hun effectiviteit en doelmatigheid geëvalueerd?

Het lijkt er op dat er in de uitvoering geen ‘veilige’ databases bestaan. Alles kan gehackt worden temeer daar veilige systemen mensenwerk is. Burgers dienen een scherper beeld te krijgen van wat er zoal aan de hand is op dit gebied, maar dat kan niet zonder informatie.

Laten we, gezamenlijk een overzicht bouwen van databases die individuele gegevens van individuele burgers bevatten. Zo krijgen we een inventarisatie van alle ontwikkelingen op dit gebied sinds 2001.

Wetgeving gemaakt of verzonnen om misdaad aan te pakken, laat me niet lachen, alleen de brave burger moet zijn recht op privacy opgeven. Wat hebben al deze gigantische databases opgeleverd aan veroordeelde criminelen? Niets helemaal niets, de politie zit nu te speuren in een enorme hoeveelheid aan data en daar gaat zoveel tijd in zitten dat van gewoon rechercheren al helemaal niets meer terecht komt. Voor de rest van de tijd die ze overhebben zit er niet anders op dan nog even burgers te gaan pesten om aan hun bonnen-quota te komen, het moet allemaal ook betaald worden natuurlijk. Laten we gewoon een even een pas op de plaats maken en stoppen met al die verregaande privacyschendende regel en wetgeving, afschaffen wat geen nut heeft, en omkeren nu het nog kan. 1984 is dichtbij dan je denkt.

Voor de lieden die niets te verbergen hebben, geeft de reactie knop de mogelijkheid om de volgende informatie achter te laten:

 • waarom reageert u hier annoniem?
 • wie is uw huisarts?
 • tekent u de machtiging even zodat wij alle medische gegevens kunnen opvragen (u heeft immers NIETS te verbergen)
 • wat zijn uw bank/giro rekening nummer(s)?
 • tekent u de machtiging om al uw betalingsgegevens op te mogen vragen.
 • wat is uw woon/huisadres? (graag aangeven koop of huur en huidige WOZ waarde)
 • uw telefoonnummers vast en mobiel (dit hebben we nodig om een afspraak te maken wanneer en waar we de camera’s in uw huis komen plaatsen, tijdens dit bezoek plaatsen we gelijk ook de VeriChip onder uw huid, zodat we elk moment van de dag kunnen zien waar u zich bevind)
 • al uw mailadressen
 • heeft u een auto en of motorfiets? (zo ja graag kenteken(s), merk, type en bouwjaar)
 • waar werkt u?
 • wat verdient u per maand?
 • heeft u vreemde of besmettelijke ziekten?
 • gebruikt u alcohol en of drugs (zo ja wat en hoeveel)
 • rookt u? (zo ja wat en hoeveel)
 • heeft u wapens in huis?
 • bezit u zwart geld?
 • bent u wel een veroordeeld voor een misdrijf?
 • hoe vaak kijkt u naar porno?
 • wat is uw sexuele geaardheid?
 • wanneer heeft u voor het laatst gemasturbeerd?
 • het webadres van uw prive/naakt foto’s
 • heeft u ooit een SOA gehad?
 • zo kan ik nog wel even doorgaan, wij willen graag al deze informatie verzamelen voor onderzoek en gaan hier zorgvuldig mee om.

Als burger welke niets te verbergen heeft zult u deze gegevens natuurlijk vrijgeven: U heeft niets te verbergen.

Mijn dank  is groot!

Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl