mrt
20
2016

Uw overheid kijkt mee

Onze overheid is erg geïnteresseerd in uw doen en laten en uw bezittingen. Om dat netjes in kaart te brengen heeft de overheid fors geïnvesteerd in diverse digitale toepassingen. De huidige trend is om de diverse digitale toepassingen, hiervan zo enkele voorbeelden, te koppelen. Inmiddels is men daar erg ver mee, echter wel met de nodige problemen waar u veel last van kunt krijgen. Ondergetekende is inmiddels al jaren bezig om inzage te krijgen en waar nodig te wijzigen. Het zal u niet verbazen dat dit nog steeds niet gelukt is.

Een klucht is geboren.

Laten we eerst eens kijken in welke systemen u zoal geregistreerd staat. Wat volgt is een globaal overzicht.

De Basisregistratie Personen (BRP)
De BRP is een centraal systeem waarin elke gemeente uw persoonsgegevens bijhoudt. Geboorte, verhuizing, huwelijk, vertrek naar het buitenland, overlijden: de BRP bevat alle persoonsgegevens en wijzigingen. Van de wieg tot het graf. Met name het volgende trok mijn aandacht. De gemeente verstrekt BRP-gegevens aan onderzoeksinstellingen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden indien de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad en de ontvanger van de persoonsgegevens de nodige voorzieningen heeft getroffen ten einde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden. Onze gegevens worden dus gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Alle afnemers zijn overigens vastgelegd in het autorisatiebesluit BRP, een aardige waslijst die nog aangevuld kan worden met incidentele gebruikers bijvoorbeeld deurwaarders, incassobureau’s en wetenschappelijke instellingen.

Suwinet
Via Suwinet Services kunnen overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven digitaal bij elkaar opvragen en naar elkaar sturen. Door gegevens binnen de overheid te delen kunnen burgers sneller en beter worden geholpen en hoeven zij geen gegevens te verstrekken die de overheid al heeft. Uitzondering is blijkbaar een uitkeringsaanvraag in het kader van de WWB, mensen die dat meemaken zijn niet te benijden. Suwinet Services zijn primair bedoeld voor UWV, SVB en de gemeentelijke sociale diensten, maar inmiddels maken ook andere overheidsorganisaties gebruik van Suwinet Services. En hier rijst onmiddellijk de vraag wie dan wel, zie onderstaand schema.

Wilt u eens een kijkje nemen in Suwinet, probeer dan deze demo (Gebruikersnaam: 1234_demo, Wachtwoord: demo) en verbaas u wat men allemaal vastlegt.

Belastingdienst
De meest geheimzinnige dienst van het land die je als burger geen enkele inzage geeft over de zaken die ze van je weten en vastleggen. Ons vooringevuld belastingbiljet geeft uiteraard wel een beeld. Ze weten alles op het gebied van uw inkomsten en bezittingen. Maar daar blijft het niet bij, de dienst is al enkele jaren druk bezig om nog meer over uw gedrag te weten te komen. Handelt u bijvoorbeeld op Marktplaats of parkeert u bij SMS Parking, they know. De reden waarom ze dit willen weten is simpel, u bent in potentie namelijk een fraudeur.

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) en het Centraal Curatele en Bewind Register (CCBR)
De overheid is namelijk niet alleen geïnteresseerd in uw inkomen en vermogen, c.q. bezittingen, maar wil ook weten of u betalingsproblemen heeft. Weet u de geboortedatum van uw buurman, vrienden of kennissen, dan kunt u in het CCBR checken of ze onder bewind of curatele staan. De FIOD en de SIOD hebben overigens eigen systemen.

Uiteraard zijn dit nog niet alle systemen waarin u opgenomen bent. Log eens in op mijn overheid en check uw gegevens, er gaat een wereld voor u open. Onder persoonlijke gegevens kunt u checken wat RDW, SVB, mijn pensioenoverzicht, LBIO, Kadaster, mijn UWV, mijn belastingdienst, mijn toeslagen, mijn PGB, donorregister, WOZ en DUO allemaal over u hebben vastgelegd. Bedenk daarbij dat onze overheid naast deze systemen ook nog gebruik maakt van allerlei interne systemen als Sonar (UWV, o.a. voor beheer werkmap), WBS (gekoppeld aan SBR voor financiële rapportages ondernemers en het nationaal handels register NHR), GIP (management informatie systeem gekoppeld aan Sonar en WBS). Een deel is netjes in kaart gebracht op pagina 17 van deze link. Al deze koppelingen worden mede mogelijk gemaakt door KPN Gemnet en Diginetwerk van Logius, waarvoor dank.

En wij ploeteren ondertussen voort. U begrijpt inmiddels waarom. Als via één van deze diensten eenmaal een fout in het systeem komt, weet namelijk niemand meer wie het gedaan heeft en waar het allemaal opgeslagen is. Nog erger, niemand weet hoe je het er weer uitkrijgt.

Ter afsluiting
Geachte overheid, ik accepteer het als een voldongen feit dat mijn gegevens overal zijn opgeslagen en door Jan en alleman in te zien zijn, immers ‘Big brother is watching you’.  Maar wilt u zo spoedig mogelijk een functie toevoegen die registreert wie mijn gegevens raadpleegt. En wilt u deze functie dan toevoegen op mijn overheid. Ik wil namelijk wel graag weten wie in mijn gegevens snuffelt.

Geen reacties »

Abonneren op de RSS-feed van deze topic.


Plaats een reactie

(wegens opgewonden standjes moet uw reactie eerst goedgekeurd worden)

*

Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl