dec
31
2009
418

Geert Wilders aan de macht

Wilders-PVV

Op de dag dat Obama een handreiking doet naar de moslimwereld, doet het Nederlandse volk het tegenovergestelde. 1 op de 7 Nederlanders stemt op de anti-partij van Wilders. Op haar Europese debuut komt de PVV binnendenderen op de tweede plaats en geeft de VVD en de PvdA het nakijken. Ik merk dat ik op straat en in de trein om me heen kijk en me afvraag wie toch die PVV-kiezers zijn. Ze moeten er normaal uitzien, want het zijn er zoveel. Is de Partij voor de (selectieve) Vrijheid nog te stoppen? Ben bang van niet. En we kunnen zo langzamerhand ook wel ophouden met proberen.

De enige remedie tegen populisten is om ze veel macht te geven, het liefst zo snel mogelijk. Laat de gemeenteraden en het kabinet maar uitpuilen met PVV-ers. Het volk, dat blijkbaar zo hard roept om Wilders, moet dan maar voelen hoe goed Nederland er voor staat een paar jaar onder bewind van premier Geert. Laten we voor het gemak eens aannemen dat het Wilders lukt om genoeg gekwalificeerde en ja-knikkende partijgenoten te werven, zoals nu die Barry Hoeheetieookalweer. Grote kans dat het op deze LPF-valkuil stuk loopt, maar fantaseer even met me mee over een stabiel kabinet Wilders. Gewoon zonder coalitiepartners want we gunnen de PVV in dit scenario alle macht als meerderheidskabinet.

Geert en zijn trawanten maken op basis van hun standpunten een regeerakkoord met het volgende verlanglijstje:

Een algeheel Koranverbod
Artikel 1 van de Grondwet afschaffen (non-discriminatieverbod)
Een boerkaverbod en verbod op hoofddoekjes in alle openbare gebouwen
Speciale getrainde teams om boerka’s en hoofddoekjes op te sporen en af te trekken
Vliegtuigen vol criminelen met een Marokkaanse nationaliteit richting Rabat
Voldoende munitie voor de politie, want het Marokkaanse tuig wordt natuurlijk eerst in hun knieen geschoten
Nederland zegt het lidmaatschap van de Europese Unie en alle andere onzinverdragen (over mensenrechten enzo) op
Albayrak en Aboutaleb mogen vanwege hun dubbele nationaliteit geen publieke functie meer uitoefenen en belanden in de WW
(Vervolgens) de WW afschaffen voor mensen met een dubbele nationaliteit
(Dan maar ook gelijk) de dubbele nationaliteit verbieden
Artikel 20 van de Grondwet afschaffen (vrijheid van godsdienst)
Bouwverbod voor nieuwe moskeeën
Verbieden van het islamitisch onderwijs
Uitzetten van alle imams die iets ‘on-Nederlands’ zeggen
Het boevennest / de Nederlandse Antillen uit het Koninkrijk gooien
Al het ontwikkelingswerk stopzetten
Dat is toch ongeveer wat we willen, hè mensen? Het regeerakkoord krijgt het motto: “Zeggen waar het op staat: vol is vol.” Vervolgens gaat Wilders flink aan de slag om het verlanglijstje voor ons, het volk, waar te maken.

Hebben wij, het volk, enig benul over de gevolgen hiervan? Wat betekent dit voor ons, de hardwerkende mensen? Nederland raakt politiek en economisch geïsoleerd in Europa en de rest van de wereld. Zelfs de VS distantieert zich van onze keiharde opstelling tegen de islam. Allochtonen raken gefrustreerd, werkloos, komen in opstand of emigreren weer met zijn allen (hoera, de eindoplossing!). Ambtenaren zitten met onuitvoerbare regelgeving en zelfs de bereidwillige uitvoerders worden beperkt door de irritante Grondwet. Maar het allerergste is nog: de koopkracht daalt. Nederland voelt pijn in de portemonnee. Dat zal de doodsteek worden voor Wilders. Kom niet aan het geld van de Nederlanders. We zijn namelijk zuinig.

Uit de puinhopen van kabinet Wilders zal Nederland pas weer kunnen herrijzen als open en tolerante natie. Dan zijn opeens die buitenlanders wel weer handig en de kwaadsten niet: “Ach, ze hebben nou eenmaal rare gewoontes, maar dat hebben wij ook.” Multicultureel is weer een net woord en niemand maalt om Geert, die samen met Pim en Rita, langzaam uit de Nederlandse geschiedenis zal verdwijnen. Pas na acht jaar Bush, een economische crisis, een uitzichtloze oorlog en een gigantisch begrotingstekort waren de Amerikanen toe aan Obama. Eerst het bitter, dan het zoet. Zullen we maar gewoon de volgende keer massaal op Wilders stemmen? Dan hebben we het maar gehad.

dec
31
2009
0

Afschaffing monarchie

Waarom de afschaffing van het koningshuis:

“Iedere discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, is verboden.”

Volgens mij geldt onze wet voor iedereen, maar er is in Nederland toch nog een groep mensen die zich blijkbaar niet aan de wet hoeft te houden. Het koningshuis, de monarchie. Eerst maar eens even kort vertellen wat de monarchie in NL precies inhoudt, krijgen we daar in ieder geval geen misverstanden over:

Constitutionele monarchie (We hebben een staat die door een monarch bestuurd wordt, maar die wordt wel “aan banden gelegd” door de grondwet), Erfelijk. Beatrix heeft als taak dat zij onder alle wetsvoorstellen haar handtekening moet zetten, de (in)formateur moet aanwijzen(krijg advies van adviesgroepen), NL op de kaart zetten d.m.v. reisjes en tot slot de troonrede(wordt door JP geschreven). Per jaar kost de Monarchie ons ongeveer 120 miljoen en het vermogen van Beatrix wordt op 7,5 miljard geschat.

Redenen voor de afschaffing van die uitvreters

 

 1. Ten eerste hoort in een democratie een staatshoofd dat zijn functie krijgt door erfopvolging, niet thuis. In artikel 3 van de grondwet staat namelijk: ‘’alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.”
 2. Het kost ons 120 miljoen EURO per jaar, belastinggeld, een gekozen President zou óók geld kosten, maar minder, want het koningshuis telt meer dan één lid. Dit geld gaat enkel naar de “poespas” eromheen.
 3. De vorst(in) is in NL onschendbaar. Dit betekend dat de ministers verantwoordelijk zijn van zijn/haar doen en laten. Dit past natuurlijk totaal niet bij onze democratie waar eenieder voor de wet gelijk behandeld zou moeten worden, waarom de vorst(in) dan niet?
 4. Ook worden er aan de koning(in) helemaal géén eisen gesteld, enkel dan die van haar/zijn afkomst. Een gekozen staatshoofd, zou daarentegen getest moeten worden op echte kwaliteitseisen, en zou ook de steun van ’t hele volk kunnen verwachten(is immers gekozen).
 5. De koningin benoemd de (in)formateur. Op zich zou je kunnen zeggen dat ze daardoor redelijk wat (politieke) macht heeft in NL. Je zou kunnen aandragen dat het onverantwoord is om, ín een democratie, een ongekozen iemand, zonder bewezen kwaliteiten voor wat hij/zij doet, zoiets politiek belangrijks te laten doen. Al helemaal omdat het in de praktijk er vaak op neer komt dat zij zich laten leiden door verschillende adviesgroepen.
 6. De koningin moet onder elk wetsvoorstel (wat dan al door de verschillende kamers is geweest) haar handtekening zetten. In praktijk zet ze die wel altijd, maar ze kán ’t niet doet, en het is wel eens gebeurd. Op deze manier is het gebeurt dat het in heel NL verboden is om te jagen, behalve?? Juist behalve op het terrein rond haar paleis. Claus hield te veel van jagen…

“Het idee van een monarchie ligt té diepgeworteld in onze samenleving , dat moet je niet willen veranderen, deel van onze traditie” die mensen zou ik graag wijzen op ’t feit dat Nederland vanaf 1588 2 eeuwen lang een republiek gewéést is, en dat dat prima gegaan is. De republiek der verenigde Nederlanden heeft in díe tijd zelfs haar gouden eeuw beleefd.

Mensen met argumenten als: “het gaat toch prima zo? Ze doet het toch goed?” zou ik graag willen wijzen op het feit dat dit drogredenen zijn. Het feit dat ze het volgens “veel onbekende mensen” goed zou doen, betekend nog niet dat iemand anders het beter zou kunnen doen. Ik denk dat iemand die door het volk gekozen is, omdat hij of zij dan de steun van meer dan de helft van ’t volk heeft, ons beter kan vertegenwoordigen dan onze koningin.

dec
30
2009
3

Recept voor oudjaar – Gebraden eend met single malt Schotse whisky

Gebraden eend met single malt Schotse whisky Gebraden-eend

 1. Koop een eend van ongeveer 5 kilogram voor 6 personen, twee grote flessen Lagavulin (single malt schotse whisky), fijn gerookt spek en een fles olijfolie
 2. De eend larderen met het spek en de binnenkant inwrijven met zout en peper.
 3. De oven voorverwarmen op 180 graden.
 4. Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky, uitdrinken tijdens het opwarmen van de oven.
 5. De eend op de mu….vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whisky inschenken.
 6. Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de oven blaatsen.
 7. Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en twee blazen bullen met bwisky .
 8. De klasen opdlinken en de scherven van et eelste klas oplaapen.
 9. Nog een aalf klas insjenke en opdlinke.
 10. Na en alf uul de hoven opedoen om deent te sjekke.
 11. Blantwondezalf in de padkamer gaanaale en oop de povekant van de rinkeland doen.
 12. Denove nesjot geve.
 13. Twi glose insjenke ven de twie vlesse bisky en tmiddelste glas opsupe.
 14. Denove opedoen na da dieste bles bieskie leegis en de sjotel vaspakke.
 15. De blandwondesalf op de binnekand van de twie ande doen en deent oeprape.
 16. Dander glase bisski opdrinke.
 17. Deent nogis oeprape en mee nen nantdoek de blantwondesalf fan deent vege.
 18. Zen ande ontvette mee bissky en de tuup salf twwee kier oprape.
 19. ’t Kapot gllas opvege een deent terug inden ove zette.
 20. Deent oprape en den ove opedoen.
 21. De twiede vles bisky opedoen en oeprape van de keukebloer.
 22. Opstaan van de bloer ent vettig spek onder dekas vege.
 23. Nogis oepstaan van de bloer en dan tochma blauve zitte.
 24. De bles oep de gront sette.
 25. Ban de teut drinke : de klase zen oep of kapot.
 26. Denove afzette, dooge toedoen en deneele nacht ronke.
 27. De volgende late voormiddag de eend aansnijden met het zilveren feestbestek en degusteren met citroenmayonaise.
 28. De gehele namiddag en vroege avond de rotzooi in de keuken opruimen en de muren en de plafond afwassen
 29. De twee lege flessen naar het containerpark brengen en op de terugweg, even stoppen bij de apotheek om aspirine kopen.

Eet smakelijk.

Written by in: Oppositie |
dec
30
2009
11

Ontvangen – Solicitatie brief geschreven met kapot toetsenbord.

Mijnheer, Gaarne zou ik deze mogelijkheid willen aangrijpen om te
solliciteren naar een functie bij Uw bedrijf.
Ik ben axs… (sorry, de letter “x” doet het niet meer, daarom
gebruik ik dan maar de “x”, in pxaats van de x). Goed.

Ik ben dus axs 17-jarige jongeman van de XTS afgekomen, toen
ik een prachtige aanbieding kreec (nou doet de xetter “c” het
ook ax niet meer. Ik cebruik dan wex de xetter “c”). Coed. Ik
kreec dus axs 17-jarice jonceman een prachtice aanbiedinc bij
een instaxxatie bedrijf axhier. Daar heb ik cedurende drie en
een haxf jaar met veex cemoecen cewerkt. (U ziet, de xetter
“m” bxijft ook stekem. Im pxaats daarvam tik ik de xetter “m”
wex).

Ik hoop miet dat U dit vervexemd vimdt. Dat komt mamexijk
zo. Ik heb dit toetsembord cekocht op de markt. Tweede-hamds
matuurxijk. Mu bxijkt dus weer dat ik eem crote miskoop heb
cedeem… Mou is de xetter “e” efcebrokem. Mou je, dem meer
de xetter “e”. Coed.

Ik ce verder met mijm cecevems. Me die drie em eem hexf jeer
moest ik im diemvt. (De xetter “v” heeft het mu ook becevem.
Duv tiep ik im pxeetv deervem de “v”). Toem ik uit diemvt
kwem, bem ik weew meew det imvtexxetie-bedrijf ceceem
meew omdet det me miet meew beviex bem ik deew meew
weew wecceceem (U zuxt wex xemewkt hebbem det de “w”
het ook miet meew wewkt. Vemdeew det ik de xettew “w”
deewvoow cebwuik.

Ik pem (de “p” iv mu ook kepot; im pxeetv deewvem de “p”)
toem moc omceveew twee meemdem wewkexuuc ceweevt. (Im
pxeetv vem de vem de “u” tik ik de “u”). Cexxutic (he peh, de
“t” wewtt uut miet meew). Cexxuttic mem de zeet eem
wemdimc. It tweec weew wewt, em wex pij eem
eemmemewvpe,wijf (wex vew, umme, ,e “,” uet het uut ex miet
meew) ,uv pij eem eemmemewv-pe,w%q. (wex exxemechtic,
h% vxeet mu hexemeex up hux). Memeew, it vchei ew meew
mee uit. ,it iv miet meew te ,uem. P% ,eze twet it mijm
vuxxicitetie im. Het heeqt m%mv imziemv ceem zim zu te
vuxxicitewem.

Heex hewtext%t ,emt vuuw ,e cemumem mueite,

Met vwiem,ex%te cwuetem,

Written by in: Oppositie |
dec
30
2009
10

De wereldregering achter alle regeringen

Illuminati Pyramid

In Nederland leven we met z’n allen in een democratisch land, tenminste dat denken we. De regering wordt gekozen en heet daarom de volksvertegenwoordiging. Ook de leden van de Eerste Kamer worden gekozen door alle Nederlanders. Tezamen maken zij het beleid van ons land en schrijven zij de wet voor.

Normaal gezien zou je er van uit gaan dat dit beleid en wetten betreft die in ons belang zijn, dat is toch ook de reden waarom je voor iemand kiest tijdens de verkiezingen. Maar soms lijkt het alsof men een beleid uitstippelt of wetten vervaardigt die het Nederlandse volk weinig ten goede komen, maar juist de beleidsmakers en de rijkste bevolkingsgroepen wel. En soms lijkt het er op dat ze toch echt het beste met ons voor hebben.

Toch hebben onze volksvertegenwoordigers en ook die van alle andere landen weinig in te brengen als het er werkelijk om gaat! Hoe komt dat?

Er zijn anderen die werkelijk aan de touwtjes trekken. Er is namelijk een zeer klein percentage dat het beleid van alle landen over de hele wereld bepaald. Deze zeer kleine groep mensen, die ook wel “de Illuminati” wordt genoemd, heeft als uiteindelijke doel de hele aarde in z’n macht te krijgen.

Als je jezelf nu afvraagt wat daar de reden van kan zijn, dan is er maar één antwoord mogelijk namelijk dat macht een lekker gevoel geeft. En wat is er dan betere dan complete macht over alle mensen te hebben.

Er zijn twee manieren om macht te krijgen:
1) Respect en eerbied verdienen van anderen, waardoor ze een volledig vertrouwen in je hebben, en daardoor alles voor je over hebben.
2) Angst bij anderen creëren, zodat zij er alles voor zullen doen om te voorkomen dat hun angst bewaarheid wordt.

De kortste en makkelijkste weg is angst creëren en dat is de weg die de Illuminati hebben gekozen. Zij hebben er lang geleden voor gekozen eerst veel geld te verdienen, waarmee ze beleidsbepalers konden omkopen. Zodra iemand omgekocht is, is de betreffende persoon bang dat dit bekend wordt en zal er dus veel voor over hebben dat dit bekend wordt. Gevolg is dat zij beslissingen zullen nemen die zij anders nooit hadden genomen, zoals bijvoorbeeld bepaalde wetten aannemen, een bepaald beleid uitstippelen of andere mensen benoemen in functies waar zij anders nooit terecht waren gekomen.

Er speelt hierbij echter één probleem mee. Niet iedereen accepteert of gelooft zomaar dat bepaalde wetten aangenomen dienen te worden of dat een bepaald beleid de juiste is voor het volk of dat bepaalde mensen in de juiste functie benoemd worden.

Het is voor de Illuminati van het grootste belang te voorkomen dat het volk onraad ruikt en in opstand raakt. De Illuminati spelen daarom een spelletje met de mensheid alsof het een potje schaken betreft, alleen maar zodat het grootste gedeelte van de mensheid het onwaarschijnlijk acht dat zij bestaan en zulke plannen hebben.

Ondertussen hebben zij al een aantal doelen bereikt.
Vraag jezelf het volgende maar eens af:
– Ben ik onafhankelijk?
– Ben ik ergens bang voor?
– Volg ik gedwee mijn meerdere?
– Laat ik voor mezelf denken?

De antwoorden hierop zijn zeer waarschijnlijk:
– Nee … ik ben afhankelijk van geld, want ik wil een huisje hebben, ik wil dingetjes voor m’n vriendin kopen, ik wil voor een gezonde financiële toekomst van m’n kinderen zorgen, etcetera.

– Ja … ik ben bang voor de mening van anderen, ik ben bang uitgelachen te worden, ik ben bang zonder geld te komen zitten, ik ben bang geen eten meer te hebben, etcetera.

– Ja … ik doe wat mijn baas van me vraagt (zolang het maar in m’n contract staat) zodat ik geld verdien, ik ben het vaak niet mee eens met de wetten of het beleid in ons land maar doe er verder niks/weinig tegen, als de media zeggen dat het slecht gaat met de economie dan geloof ik dat en geef ik minder geld uit, etcetera

– Ja … de paus zei vroeger de wereld is plat en wij geloofden het, de ‘kenners’ zeggen dat er geen ufo’s bestaan en wij geloven het, de ‘kenners’ zeggen ons hoe we kinderen op moeten voeden en wij geloven het en lezen de boekjes, president Bush zegt dat de islamitische wereld slecht is en wij geloven het, etcetera.

Beangstigend hè?!
Nee hoor, angst bestaat alleen maar in je hoofd. Wees eens niet bang, ga uit van je ware gevoel. Ga eens op zoek naar de waarheid en geloof niet klakkeloos wat een ander je vertelt! En een volk dat de waarheid kent laat niet met zich sollen, dus is dat de enige manier om de Illuminati tegen te gaan, want al is de leugen nog zo snel … de waarheid achterhaalt hem wel! En ach laten we wel zijn, als wij er naast zitten, dan lijkt het net alsof je in een spannende film hebt meegespeeld … nietwaar?

We raden je aan zelf op zoek te gaan naar nadere informatie en de echte waarheid, namelijk dat wat je zelf gelooft, te achterhalen.

Je zult dan zien dat hetgeen hierboven genoemd wordt geen fabeltje is.

Written by in: Oppositie |
dec
29
2009
1

Een doik in het nieuwe jaar

nieuwjaarsduik-kleinOp 2 januari organiseert de stichting Nieuwjaarsduik zwo (zonder winstoogmerk) de eerste Fèrse nieuwjaarsduik in het centrum van Raamsdonksveer. Na Scheveningen, Zandvoort, Katwijk en veel andere plaatsen maakt ook onze gemeente kennis met dit fenomeen om het nieuwe jaar ‘fris’ te beginnen.

Stichting Nieuwjaarsduik zwo nodigt iedereen van harte uit om op zaterdag 2 januari om 11:00 uur bij de ijsbaan in hartje Raamsdonksveer aanwezig te zijn. Tot circa 12:00 uur kunt u met eigen ogen zien hoe enkele bewoners van ons dorp een ‘doik’ nemen in het ijskoude Fèrse water. Het duikprogramma wordt omlijst met optredens van BF-ers (bekende Faanten) zoals de Gebroeders Ko, Henk Huppelschoten, Trio Vis (in pittige zure saus) en de Gallibent.

Dit eerste evenement op de kalender van 2010 mag u beslist niet missen. Tevens is het een mooie gelegenheid om bekenden alle goeds toe te wensen voor het nieuwe jaar.

Geef het door om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen voor dit evenement.

nieuwjaarsduik-klein

Written by in: Oppositie |
dec
28
2009
217

Aantal huishoudens met kans op armoede toegenomen

armoedeVan de 6,9 miljoen Nederlandse huishoudens in 2008 leefden er 545.000 (8,0%) onder de lage-inkomengrens. Dat is meer dan in 2007 toen 7,6% van een laag inkomen moest rondkomen. Ook het aantal huishoudens met een inkomen onder de beleidsmatige inkomensgrens is gestegen, en wel van 447.000 (6,6%) in 2007 naar 460.000 (6,7%) in 2008. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Over de langere termijn is het risico op armoede evenwel afgenomen. Ten opzichte van het midden van de jaren negentig is het aandeel huishoudens met een laag inkomen bijna gehalveerd. Het aandeel van de huishoudens dat ten minste vier jaar achtereen kans op armoede liep, is in 2008 gelijk gebleven, namelijk 2,8% volgens de lage-inkomensgrens.

Eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen liepen in 2008 de meeste kans op armoede. Van hen hadden bijna 70.000 (29%) een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Ook waren ze het meest langdurig afhankelijk van een laag inkomen (19.000; 10%). Ook niet-westerse huishoudens en alleenstaanden tot 65 jaar hadden een sterk verhoogde kans. Bij de niet-westerse huishoudens kwam het aantal met een laag inkomen uit op 142.000 (25%) en bij de alleenstaanden tot 65 jaar waren dat er 257.000 (18%).
Vaste lasten – uitgaven voor huur, water, energie, verzekeringen en consumptieve belastingen – drukten bij huishoudens met kans op armoede zwaarder op het huishoudbudget dan bij de hogere inkomens. Ook gaven huishoudens in de laagste inkomensklasse vaker aan schulden te moeten maken dan de hogere inkomensklassen. Met op 1 januari 2009 een vermogen van in doorsnee zo’n duizend euro verschilde de waargenomen vermogenspositie van huishoudens met kans op armoede bovendien fors van de 53.000 euro voor alle huishoudens.

Personen van 18 jaar en ouder die deel uitmaken van een huishouden met een laag inkomen, namen in 2008 in mindere mate deel aan het maatschappelijke leven dan personen met een hoger inkomen. Ze hadden een beperkter sociaal netwerk, waren minder actief in verenigingen, verrichtten minder vaak vrijwilligerswerk en sportten ook minder. Daarnaast kampten ze vaker met betalingsachterstanden en ontbeerden ze veelvuldiger middelen voor eerste levensbehoeften zoals het goed verwarmen van het huis, het om de dag nuttigen van een warme maaltijd met vlees of vis, jaarlijks een week op vakantie gaan en het doen van onverwachte noodzakelijke uitgaven.

Ondanks een duidelijke daling ten opzichte van de eeuwwisseling groeiden in 2008 nog steeds relatief veel kinderen op in een huishouden met kans op armoede. Zo behoorden ruim 330.000 minderjarige kinderen (één op de tien) tot een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens.

bijstandsnormVolgens cijfers uit 2007 hebben mensen met een inkomen onder de lage-inkomensgrens naar verwachting gemiddeld 5 jaar korter te leven dan mensen met een inkomen boven de lage-inkomensgrens. Het verschil in aantal levensjaren waarin de mensen de gezondheid als goed ervaren, bedraagt zelfs 14 jaar.

Written by in: Oppositie |
dec
27
2009
137

De daden van Beatrix, uitleg kersttoespraak

Bea vinger

Goed, u heeft allemaal aan de televisie of radio gekluisterd gezeten en gezien en gehoord wat de moeder des vaderlands u in deze sfeervolle dagen te vertellen had. Dat loog er niet om, want onze Bea is kritisch over virtuele contacten. Nu kan ik mij daar wel wat bij voorstellen, want als uitlekt dat een van je zoons vanaf de koninklijke computer zit te rommelen in de tekst van Wikipedia, dan wordt je daar niet blij van, hoewel? Ook SMS en de rest van het internet kan onze Bea niet bekoren en ook dat valt te begrijpen, want juist dank zij deze media komen de donkere gangen van de oranjes steeds meer in het daglicht te staan en kun je praktisch niets meer voor het plebs geheim houden, met alle gevolgen van dien.

 

 

Er dienen in deze moeilijke omstandigheden ( ook voor u majesteit ????? oeps ..) meer uitingen te komen van tastbare nabijheid. Ook deze begrijp ik niet helemaal, want juist toen Karst Tates dit begrip letterlijk ten uitvoer trachtte te brengen, was her majesty not amused, voor zover ik het in de kranten heb kunnen lezen. Er moet meer solidariteit en compassie komen. Alweer een moeilijke, want al eerder schreven wij niet een , maar meerdere malen op deze site, dat een drastische inkomens- verhoging voor 2010 slechts voor de familie von Amsberg goldt, maar de rest van het gepeupel kon er naar fluiten. Een mooie aansluiting daarop, is dat Bea meent dat men elkaar vroeger beter kende, maar tegenwoordig slechts met zichzelf bezig is. Nou majesteit, als wij zo eens de geschiedenis van uw huis in de afgelopen 100 jaar bekijken, was er slechts een familie zeer nadrukkelijk met zich zelf bezig, tenzij een keer koekhappen een oranje interpretatie is van solidariteit en met anderen bezig zijn. dan hebben wij ons vergist.

Wij zijn geneigd om weg te te kijken en de ogen te sluiten voor de omgeving. ja, daar heeft u inderdaad groot gelijk in majesteit, wij kunnen u en uw familie als lichtende voorbeelden hiervoor nemen. Zonder het “wij-gevoel” wordt ons bestaan leeg en wij kunnen spreken zonder te voorschijn te komen. Domweg, grofweg emoties uiten is gemakkelijk geworden eindigt mevrouw majesteit en dat is gelukkig deels waar, want waar zou de ontwikkeling van de Nederlandse burger zijn, als er niet danks zij de media en de daarop aanwezige commentaren niet luid en duidelijk commentaar gegeven wordt op de handelswijze van een familie , die eens serieus zou moeten overwegen of het niet de hoogste tijd is om op een waardige wijze afscheid te nemen.

beatrix

Written by in: Oppositie |
dec
26
2009
1

Bewieroking chansonnier ‘verloochening wortels Nederland’

shaff

De Partij voor de Vrijheid (PVV) maakt bezwaar tegen de ‘buitensporige aandacht’ voor het overlijden van de Nederlandse chansonnier Ramses Shaffy. Tweede Kamerlid Hero Brinkman bestempelt Shaffy als ‘halfislamitische drinkebroer’. Brinkman beklaagt zich over de ‘doorgeschoten salonsocialistische hippiecultuur’ waarin een Egyptisch-Russische avonturier als Shaffy een paspoort heeft kunnen bemachtigen. Ook vestigt de parlementariër de aandacht op Shaffy’s tweede voornaam: Achmed.

“Deze van een islamistisch Egyptische vader afkomstige hangjongere uit de jaren zeventig is te typeren als een wegbereider van de islamisering”, aldus Brinkman. Het Kamerlid legt een verband tussen het lied ‘Wij zullen doorgaan’ en de internationale Islamitische jihad. “Bij het achterstevoren beluisteren van de zogenaamde Shaffycantate hebben onafhankelijke deskundigen vastgesteld dat er onmiskenbaar La Illah Allah, Allah is groot gezongen wordt.” Shaffy’s bekendste hit ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ spant volgens de PVV-er ‘met superstip de kroon’. “Het zou zo op een doorsnee vrijdagmiddag uit één van de vele minaretten van Heerhugowaard kunnen schallen.”

De PVV heeft uit monde van Brinkman kamervragen aangekondigd, waarin de partij minister Plasterk zal verzoeken om Shaffy geen plek te geven in de canon van het Nederlandse lied. Tevens pleit de partij voor een algeheel verbod op producten van ‘Achmed bin Sammy’. Brinkman: “1 December 2009 gaat de geschiedenis in als de dag waarop Nederland zijn wortels verloochende. De berichtgeving rond de creatie van het songfestivallied door nationaal icoon Vader Abraham is op (s)linkse wijze de kop ingedrukt. Blijkbaar zijn we nu zover dat multikultibralteksten als ‘Laat me’ ons erfgoed beter vertegenwoordigen dan het Smurfenlied.”

Written by in: Oppositie | Tags: , , ,
dec
26
2009
104

Koningin kritisch over virtuele contacten

beatrix

 

Koningin Beatrix is kritisch over virtuele contacten via sms en internet. Technische vooruitgang maakt de mensen onafhankelijker en afstandelijker, zei de vorstin vrijdag in haar jaarlijkse kersttoespraak.

In moeilijke omstandigheden is echter ‘‘tastbare nabijheid’’ nodig om solidariteit en compassie op te roepen, aldus Beatrix in haar toespraak. ‘‘Echt contact ontstaat in daden en woorden. Taal is onmisbaar bij het opbouwen van vertrouwen.’‘

Vroeger kende men elkaar, maar de moderne mens is volgens de koningin vooral met zichzelf bezig.

Written by in: Oppositie |

Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl