dec
28
2009

Aantal huishoudens met kans op armoede toegenomen

armoedeVan de 6,9 miljoen Nederlandse huishoudens in 2008 leefden er 545.000 (8,0%) onder de lage-inkomengrens. Dat is meer dan in 2007 toen 7,6% van een laag inkomen moest rondkomen. Ook het aantal huishoudens met een inkomen onder de beleidsmatige inkomensgrens is gestegen, en wel van 447.000 (6,6%) in 2007 naar 460.000 (6,7%) in 2008. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Over de langere termijn is het risico op armoede evenwel afgenomen. Ten opzichte van het midden van de jaren negentig is het aandeel huishoudens met een laag inkomen bijna gehalveerd. Het aandeel van de huishoudens dat ten minste vier jaar achtereen kans op armoede liep, is in 2008 gelijk gebleven, namelijk 2,8% volgens de lage-inkomensgrens.

Eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen liepen in 2008 de meeste kans op armoede. Van hen hadden bijna 70.000 (29%) een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Ook waren ze het meest langdurig afhankelijk van een laag inkomen (19.000; 10%). Ook niet-westerse huishoudens en alleenstaanden tot 65 jaar hadden een sterk verhoogde kans. Bij de niet-westerse huishoudens kwam het aantal met een laag inkomen uit op 142.000 (25%) en bij de alleenstaanden tot 65 jaar waren dat er 257.000 (18%).
Vaste lasten – uitgaven voor huur, water, energie, verzekeringen en consumptieve belastingen – drukten bij huishoudens met kans op armoede zwaarder op het huishoudbudget dan bij de hogere inkomens. Ook gaven huishoudens in de laagste inkomensklasse vaker aan schulden te moeten maken dan de hogere inkomensklassen. Met op 1 januari 2009 een vermogen van in doorsnee zo’n duizend euro verschilde de waargenomen vermogenspositie van huishoudens met kans op armoede bovendien fors van de 53.000 euro voor alle huishoudens.

Personen van 18 jaar en ouder die deel uitmaken van een huishouden met een laag inkomen, namen in 2008 in mindere mate deel aan het maatschappelijke leven dan personen met een hoger inkomen. Ze hadden een beperkter sociaal netwerk, waren minder actief in verenigingen, verrichtten minder vaak vrijwilligerswerk en sportten ook minder. Daarnaast kampten ze vaker met betalingsachterstanden en ontbeerden ze veelvuldiger middelen voor eerste levensbehoeften zoals het goed verwarmen van het huis, het om de dag nuttigen van een warme maaltijd met vlees of vis, jaarlijks een week op vakantie gaan en het doen van onverwachte noodzakelijke uitgaven.

Ondanks een duidelijke daling ten opzichte van de eeuwwisseling groeiden in 2008 nog steeds relatief veel kinderen op in een huishouden met kans op armoede. Zo behoorden ruim 330.000 minderjarige kinderen (één op de tien) tot een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens.

bijstandsnormVolgens cijfers uit 2007 hebben mensen met een inkomen onder de lage-inkomensgrens naar verwachting gemiddeld 5 jaar korter te leven dan mensen met een inkomen boven de lage-inkomensgrens. Het verschil in aantal levensjaren waarin de mensen de gezondheid als goed ervaren, bedraagt zelfs 14 jaar.

Written by in: Oppositie |

217 Comments

 • avatar PVDA bedankt schreef:

  De afgelopen tien jaar heeft de overheid er alles aan gedaan om de toenemende armoede in Nederland geheim te houden.
  Regelmatig kregen we berichten als: nog minder mensen in de WAO of in de WW.
  Hetzelfde bericht kregen we in Amsterdam over de Sociale Dienst, inmiddels opererend onder de nietszeggende afkorting DWI.
  De toenmalige wethouder Aboutaleb, u weet wel de man die als beloning een dikbetaald staatssecretarisbaantje kreeg, sloeg zich op de borst dat hij de man was die veel mensen uit de bijstand had gegooid. (Interessant detail is dat Aboutaleb alleen zijn wethouderbaantje zou opzeggen als hij minister mocht worden. Maar ja, ik hoef u toch niets neer uit te leggen hé).
  Aboutaleb is de man die de Bijzondere Bijstand om zeep heeft gebracht en daarmee vele armoedzaaiers in ernstige problemen heeft gebracht.
  Ook is Aboutaleb berucht om het instellen van zijn huiszoekingen. Sommige mensen, die zo een huiszoeking hebben meegemaakt, vergeleken het met een razzia uit de 2e wereldoorlog.
  Mensen werden op een intimiderende manier ondervraagd en er werd door de handlangers van Aboutaleb in de koelkasten gekeken en in het ondergoed gegraaid.
  Het is inderdaad waar dat er na de huiszoekingen minder mensen in de bijstand waren, bij het minste vermoeden van onregelmatigheid, vaak bedacht en gevonden door zijn handlangers zelf, werd een uitkering stopgezet.
  Zorgvuldig werd verzwegen waar deze mensen dan wel “gebleven” zijn, want slechts een klein deel hiervan heeft werk gevonden.
  Inmiddels ontstonden er uit particulier initiatief de voedselbanken. Meer en meer mensen werden met huurschuld uit hun woning gezet of werd bij hen het gas en licht afgesneden. Vlees eten of op vakantie gaan was er niet meer bij.
  De PvdA (dezelfde club waar ook Aboutaleb lid van is) schreeuwde (uiteraard vóór de verkiezingen), dat zij een eind zouden maken aan de voedselbanken. Nu, ruim twee jaar na de verkiezingen blijkt dat de PvdA wethouder alleen nog maar een armzalig beetje subsidie geeft aan de voedselbanken. Over het overbodig maken hiervan, dus het uitroeien van de armoede in Amsterdam, zwijgt men in alle talen.
  Ik weet niet of de PvdA na de oorlog ooit niét in het college van B en W heeft gezeten, maar de PvdA heeft zich hierdoor hoofdschuldige gemaakt aan de grote armoede die er momenteel bestaat (en dan heb ik het niet eens over al die andere zaken waaraan de PvdA schuldig is).
  Woensdag 19 maart verscheen er een bericht op teletekst dat alle mooie praatjes van de regeerders naar de vuilnisbak verwees.
  Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek dat meer dan een miljoen huishoudens financieel niet meer rond kon komen. 50% van de lage inkomens leeft echt onder de armoedegrens en kan de noodzakelijke dingen niet meer betalen.
  Het rapport van het CBS spreekt over meer dan een miljoen huishoudens. We mogen er dus van uitgaan dat het gaat om tussen de drie en vier miljoen mensen en het CBS kennende zijn deze cijfers niet op de werkelijkheid gebaseerd.
  De werkelijke armoede is veel groter. Ook in ZuiderAmstel heerst veel armoede.
  Bekend is dat er inmiddels een groot aantal kinderen zonder ontbijt naar school gaat.
  En over andere vormen van verborgen armoede hebben we het nog niet eens.
  En… Aboutaleb, de vraag waar de mensen zijn die jij uit de bijstand hebt getrapt is hiermee beantwoord.
  Ja buurtgenoten, uw gekozen raadsleden geven liever veel geld uit aan prestigeobjecten en overbodige dingen, dan dat zij mensen uit de nood helpen.
  Bedankt voor uw stem hoor ik ze denken vanachter hun glaasje wijn.

  • avatar Terry schreef:

   Hoe moet de Partij van de Asocialen nu weten dat er armoede is onder de mensen.
   Mensen zonder geld kom je in de nergens tegen.
   Wil je dit soort mensen ontmoeten moet je naar de voedselbank.
   Ja, ook bij u in de buurt heer Bos.
   En waarschijnlijk komen er dit jaar weer meer als vorig jaar.
   Het gaat om het verdelen van geld en het erkennen van de problemen in NEDERLAND.
   Geeft je €100,- aan een rijkaard dan wordt dat niet weer uitgegeven maar in een sok gestopt.
   Maar heeft iemand niets, dan gaat die zelfde €100,- direct naar bijvoorbeeld de supermarkt.
   Dus zo komt het weer bij de middenstand terecht.
   Daarnaast gaat 19% naar de staatskas en kost die zelfde €100,- slechts €81,-.
   Dus, waarom heeft iedereen ongeacht inkomen recht op kinderbijslag.
   Ook hier weer de slogan van de Partij van de Asocialen weer verdeel en heers.

   • avatar Koffie schreef:

    Omdat ze er recht op hebben zullen ze zeggen…..
    Dat mensen die afhankelijk zijn van de overheid dood gaan van de honger en kou worden afgeknepen is hun recht!!!!!

  • avatar Idioot schreef:

   Van mij mag die zeer Christelijke Balkeneinde met zijn schijnheiligheid samen met Rouvoet aan de hoogste Christelijke boom worden opgehangen, die als voorbeeld kan dienen! En die Wouter Bos schijnt geen haar beter te zijn! Allemaal boerenbedrog!

   • avatar Symen schreef:

    Allemaal mee eens. En we vergeten even te melden dat in de vorige kabinetsperiode -toen er aan alle kanten werd gesneden- de hogere inkomensgroepen werden gespaard, en het kabinet nog het lef had om ZELF over salarisverhoging te beginnen !Kun je het je voorstellen…..?!!!!

    • avatar Koffie schreef:

     Ze weten wat er onder het volk leeft hoop dat de andere partijen ook eens mee gaan lezen…..
     De PVV is al heel goed vertegenwoordigd de laatste dagen…..

    • avatar Lamzak schreef:

     Het is de overheid die dit probleem moeten aanpakken. Ik vind ook net als symen dat ze maar eens echt aan het volk moeten denken, in plaats zichzelf maar weer een salarisverhoging te geven. we gaan weer naar een periode toe waar het verschil tussen arm en rijk steeds groter wordt, terwijl het kabinet dit (zeggen ze) fenomeen probeert zo klein mogelijk te houden. Alles wordt duurder en hier draait alleen de burger voor op.Voornamelijk mensen met een laag inkomen delven hiermee het onderspit. M.i. krijg je alleen maar meer criminaliteit en onrust in de samenleving doordat steeds mensen gaan stelen om in hun behoefte te kunnen voorzien. Nederland is m.i. geen verzorgingsstaat meer, want we “zorgen” niet meer en dit op meerdere vlakken…..

     • avatar Koffie schreef:

      Het is beter om die geldverslindende overheid aan te pakken…..
      Als we daarop bezuinigen heeft iedereen rijke en arm het beter….

  • avatar Joris schreef:

   Bij de volgende verkiezingen kunnen we ze gewoon naar huis sturen!
   Laten we dat ook massaal doen!

 • avatar Johan schreef:

  De armen worden armer, en de politiek slaat ook daar weer een slaatje uit. Een schande!
  Maar voorlopig woedt het volk vooral met kijkcijfers en sensatiezucht. Alles is onder controle.
  Wilders krijgt zijn getto’s en Rutte zijn massa’s werkloze flexwerkers.
  Donner zijn, in navolging van De Geus, Voedselbankliefdadigheids’werk’. En niet te vergeten hun bijstandsoudjes om helemaal uit te kleden tot op het naakte wettelijk toegestane eigen vermogen.
  Er worden in ons land 1,5 miljoen rechtzaken per jaar ‘uitgevochten’.
  Daar woedt de volkswoede, helemaal gecontroleerd, machteloos.
  Arm volk. 1 op de 10 zit in de wachtkamer van een rechtbank voor een uitspraak om tegen in beroep te gaan. Arm volk van deze onrechtstaat.
  Er is helaas in ons land meer achterbakse elite dan woedend volk.
  De eerste stemt op Wilders.
  Het woedende volk stemt op Agnes Kant als de kijkcijfers het toelaten.

  • avatar Koffie schreef:

   Als je een stabiele regering wil vormen die echt wat kan doen stem dan zeker niet op de PVV…..

  • avatar Annie schreef:

   Wie zegt dan dat we in een rechtvaardige rechtstaat leven?

  • avatar Hummer schreef:

   De armen moeten arm blijven is zeker onderdeel van een complot van de aristocratie en de theocratie (de laatste heeft nooit in Nederland bestaan) tegen de burger? Kijk voortdurende over je schouder! Je weet maar nooit…

 • avatar colani schreef:

  Mensen met een minimuminkomen hadden na bijna 25 jaar, nog steeds ongeveer 5 procent minder te besteden dan in 1980. De koopkracht van de hoogste 10 procent is in dezelfde periode met ongeveer 60 procent gestegen. De recente kredietcrisis heeft het neoliberalisme inmiddels flink onderuitgehaald. Als die crisis iets heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel dat de markt niet in staat is de hebzucht of het eigenbelang zodanig uit te schakelen dat het systeem het kan overleven.

 • avatar Terry schreef:

  Toch gek dat het de rijken zijn die armoede zaaien!

  • avatar Koffie schreef:

   Dat is niet zo gek aangezien onze overheid en ander commerciële instellingen hier bakken met geld aan verdienen…..
   Ze houden hun eigen baantje in het leven door de armen arm te houden….

  • avatar Annie schreef:

   Wij zijn de controle verloren!

 • avatar WW schreef:

  Stelletje TUIG het kan zo niet langer, het is zo in heel nederland ARMOEDE!! ja en dat ook voor vele waoérs met een kleine uitkering.

  • avatar Aad de Mos schreef:

   Naaast armoede (uitgdrukt in geld) zijn er nog veel soorten van armoede, stille en luidruchtige.
   Sociale armoede, komt voor in alle lagen van de bevolking en in alle beroepsgroepen.
   Ik benoem als voorbeeld een groep van ‘luidruchtigen’ die aangesteld zijn om goede beleidspannen te maken en uit te voeren. En die gezien de plannen die er gemaakt worden, hoe dat gecommuncieerd wordt en geïmplementeerd gerust als sociaal arm mogen worden bestempeld.

   • avatar Clazien v D schreef:

    Aad…ben het dan ook helemaal met je eens op dat punt..kwam vandaag zo’n PVV schreeuwer tegen 🙁
    kan soms wel janken..

  • avatar Koffie schreef:

   Reken maar dat ook die groep nog wel wat mee gaat maken…..

 • avatar Het gezicht van de armoede schreef:

  Als armoede geen schande is waarom voelen wij ons dan beschaamd?
  #
  Rechten, we hebben zoveel rechten zegt men, maar wat komt er van terecht?
  #
  Moeten wij dan altijd horen dat we moeten?
  Wij moeten altijd luisteren.
  #
  Onrechtvaardig inkomen dat in jaren nooit verhoogd werd!
  #
  Eten kunnen wij niet elke dag.
  #
  Depressief worden we daarvan.
  #
  En… komt er ooit een einde aan onze miserie?

  • avatar Koffie schreef:

   Zolang onze “gekozen” regering het voor het zeggen heeft zal hieraan niets veranderen…..

 • avatar Terry schreef:

  Het is niet mijn gewoonte om dit soort foto’s te plaatsen, maar in deze tijden van vreugdevol samenzijn, cadeautjes uitdelen en kalkoenen vreten zou ik willen stilstaan bij de mensen die het minder breed hebben.

  Deze foto komt van een dame uit Madrid. Ze bewijst dat er overal, overal ter wereld armoede voorkomt.
  Het is aangrijpend om deze arme vrouw te zien in de straten van Madrid, met gescheurde kleren en plastic zakje in de hand. Breng iedereen die je kent op de hoogte om onze samenleving te sensibiliseren voor het onrecht dat nog steeds bestaat.

  Armoede bestaat nog

 • avatar Koffie schreef:

  In elke familie is nu wel iemand te vinden die gedupeerd, of erger, is geraakt door ondoordachte of on-ethische, soms zelfs ronduit kwalijke maatregelen van een van de kabinetten. Veel maatschappelijk verantwoordelijke lieden blijken vooral de laatste decennia aan een schrijnend gebrek aan invoelend vermogen te lijden.
  Zulke vormen van tegenwerking of tegenspoed blijven hangen en kleuren het oordeel over het morele gehalte van deze ‘elite’, in vrijwel alle beroepsgroepen.
  Zou het kunnen zijn dat sommige mensen te hoog zijn opgeleid, te oud zijn of te duur? Misschien zelfs ongezond of een WAO verleden, die vallen allemaal buiten de boot!

  • avatar Dion Graus schreef:

   Je vergeet de grootste groep mensen, de mensen die door hun eigen tekortkomen in de problemen zijn gekomen.
   Hier is nog de overheid, de maatschappij of de elite schuldig aan.
   Gelukkig proberen verschillende politieke partijen hier wat aan te doen, maar is hun machtspositie nog te klein op hier belangrijke veranderingen in aan te brengen.

   • avatar colani schreef:

    Zo Dion, ga jij hier een beetje lopen generaliseren. Tekortkomingen die hier aan de orde zijn is alleen in jou hoofd te meten, namelijk hersencellen.
    Mooie gedachte van je, verschillende partijen (vooral de pvv),alleen die oplossing hé!
    Weet je wat jij moet doen, hier mooi wegblijven voor je een ban aan je broek krijgt met je pedofiele neigingen.
    En nou oprotten.

    • avatar Dion Graus schreef:

     Beste hr Colani, het is een feit dat velen door hun eigen schuld in de problemen zijn gekomen.
     Dat is algemeen bekend ook bij de politiek.
     Helaas is dit zo en het zou zinvol zijn dat onze overheid hier iets aan zou doen.
     Ik begrijp uw heftige reactie niet, daar ik alleen maar een realistisch beeld schep.
     Als u mij een ban aan mijn broek wilt hangen, prima, u gaat uw gang maar, dat is uw goed recht.
     Helaas geeft dat uiting aan het feit dat u ook de mening van een ander niet respecteert en deze ook maar meteen uitmaakt voor pedofiel.
     Jammer, ik had van u wel iets meer verwacht.

    • avatar Dion Graus schreef:

     ***verbannen***
     (Admin edit) Hr Graus het is uw goed recht om van alles te vinden, maar de mensen die hier lezen en schrijven die in deze problemen zitten kunnen dit niet waarderen.

     • avatar Fleur Agema schreef:

      Zonde dat de feiten aan u voorbij gaan hr. admin.

      • avatar Colani schreef:

       Welke feiten Fleur?
       Het feit dat jij ook al op het verkeerde forum zit!
       Jij zat toch op stormfront om NAZI-zieltjes voor de PVV te winnen. Is nu de hele PVV ingeschakeld om dit forum te vervuilen, hier ga je het met schreeuwen niet winnen.
       Kom met een oplossing voor deze mensen!
       Dag hoer eh ik bedoel Fleur

       • avatar Fleur Agema schreef:

        Nu ga je jezelf verlagen tot het nivea van sommige mensen op dit forum met kreten die in het normale leven als onbeschaafd worden gezien.
        Er zijn meerdere onderzoeken geweest in opdracht van de regering waar het CBS de conclusie heeft gedaan dat meer dan de helft van de mensen die in de problemen zijn geraakt, dit zelf hebben veroorzaakt.
        Hier wordt verder geen moraal oordeel aan gehangen.
        Deze gegevens zijn openbaar gemaakt.
        Dat zijn de feiten hr. Colani.
        U ziet dat ik wel een antwoord kan geven, zonder mij van scheldwoorden te bedienen.

        • avatar colani schreef:

         Beste Fleur,
         Jij noemt nu heel mooi een onderzoek van het CBS, waar je grote vriend Graus met geen woord over repte. Maar ook jou verweer bevat geen enkel cijfer of een link naar deze feiten. Als ze openbaar zijn gemaakt zal jij ze wel hebben en wil ik hier graag een kopie van!
         Feiten zonder bewijs is helemaal niets Fleur.
         En een timmerman noem je toch ook timmerman, dus een hoer ook een hoer, of ben je gestopt?

         • avatar Fleur Agema schreef:

          U bent een onfatsoenlijk mens, ik hoop voor u dat u zich buiten dit forum anders gedraagt.
          Ik heb antwoord gegeven waarom u vroeg.

          • avatar colani schreef:

           Goed zo een overduidelijk PVV antwoord, jullie graven zo je eigen graf.
           Dus dit is een antwoord op de vraag om de cijfers om uw (ja ik blijf nu maar netjes) gelijk te staven.
           De cijfers in het artikel spreken boekdelen en zijn ook niet uit de lucht komen vallen, helaas heeft de PVV alleen zijn eigen cijfers om mee te brallen!
           De PVV ten voeten uit, veel geblaat weinig wol.
           Er is nu maar een bewijs geleverd, de PVV is een aanfluiting voor de politiek en Nederland!

          • avatar Koffie schreef:

           U als volksvertegenwoordiger die niet de moeite neemt om fatsoenlijk te antwoorden op een duidelijke stelling dat is pas onfatsoenlijk….

          • avatar Koffie schreef:

           Onfatsoenlijk? Weet je wat onfatsoenlijk is, mensen die al jaren in de ellende zitten beschuldigen van zaken waar puur en alleen de politiek voor verantwoordelijk is….
           Ik had van de PVV ook niet anders verwacht, kom eens met een oplossing…..

          • avatar Grr schreef:

           Oh wat is het toch fijn, om een uitgewoonde hoer in de politiek te zijn

          • avatar man24 schreef:

           Lieve Fleur, onze afspraak om samen te cammen ben je zeker vergeten na die hete nacht? ik zie je nooit meer online, mis je 🙁

        • avatar Terry schreef:

         Blijf maar lekker alle forumdraadjes vol papegaaien.
         Mensen die geleerd hebben voor zichzelf te denken gaan echt niet op jou clubje stemmen!

        • avatar Koffie schreef:

         Beste Fleur, nu ga je reageren op een reactie van een ander, heb je het artikel waar we over spreken wel gelezen….?
         Ik zal je het antwoord maar geven, nee dus……
         Nu kun je gaan papegaaien 😉 dat je het wel hebt gelezen……
         Gelezen misschien wel, maar begrepen helaas niet…..
         En dat wil ons land gaan regeren…..

        • avatar Koffie schreef:

         Als iemand hier een berisping of een ban krijgt kun je er vanuit gaan dat dit terecht is, ik heb in ieder geval nog niet anders meegemaakt….
         En anders ga je toch lekker terug naar je eigen forum…

        • avatar Kanarie schreef:

         Mag niemand weten dat je achter de ramen hebt gezeten om je studie te betalen? Dat is het nadeel van glas, je kunt er doorheen kijken. Hoef je je echt niet voor te schamen, je hebt toch ‘gewerkt’ voor je geld 🙂
         Fijne dagen, je was wel een lekkertje 😉

      • avatar Koffie schreef:

       Zonde lieve Fleur dat u het artikel niet hebt gelezen, dan wel begrepen……

       • avatar Fleurop schreef:

        Weet je wat zonde is……als een van jullie het huis naast me zou kopen…

        Dan woon ik naast een Allochtoon, dan daalt mijn huis in waarde….marokkaan, afrikaan, amerikaan, zijn allemaal ..Allochtonen

        • avatar Ricky schreef:

         En dat soort praat strooit de PVV en haar aanhang hier en elders constant. Alsof allochtonen en mensen met een uitkering 2de klas zijn….en geen recht hebben op een eigen mening, Ik ben niet links of rechts maar menselijk en dat soort prietpraat vind ik walgelijk.

        • avatar Koffie schreef:

         Ik ben in Nederland uit Nederlandse ouders geboren…
         Voor de rest ben je echt grappig….
         Ik zal je voor de rest net als de andere PVV raddraaiers maar negeren…..

   • avatar tony schreef:

    help mij dan hoe zo arm zit zelf in de wao.zit al 4 weken te wachten op mijn zielige wao.heb ondertussen een tumor in mijn nek.om dat mijn uitkering 4 weken te laat is en ik geen eten kan kopen ben ik erg verzwakt.zelfde verhaal met belastingen.ben al 5 maanden aan het proberen om 270 euros terug te krijgen.heb al vele malen telefonis contact gehad met belastingdienst.telken s beloven ze terug te bellen maar tot op de dag van vandaag ben ik nog niet terug gebeld.en die ministers hun eigen salaris maar verhogenvile witte boordcriminelen zijn het.de arme mensen in nederland moeten in opstand komen tegen de gevestigde orde.net zo als in frankrijk ten tijde van lodewijk de 14

   • avatar Koffie schreef:

    Jij bent goed bezig Dion, de burger zal blij zijn met jou regeringsdeelname……
    Ook uit jou reactie proef ik dat mensen verkeerd met geld omgaan en daardoor in de problemen komen……
    De genoemde aantallen in dit artikel gaat over mensen die onder of op de armoedegrens leven, niet hoe deze het uitgeven…..
    Zolang u geen inzage in deze gegevens hebt is schoppen tegen deze een kwalijke zaak…..
    Kom als PVV eens met een plan hoe dit op te lossen…..
    Zorg dat de rekeningen van onze NUTS bedrijven, huur, telefoon en internet vrij van BTW zijn…..
    Dan heeft iedereen een meevaller van 19% over deze kosten…..
    Wat dan per direct weer in levensmiddelen wordt omgezet en dus goed is voor onze economie…..
    Graag uw onderbouwde inhoudelijke reactie….

   • avatar Koffie schreef:

    Oh, u heeft een ban gekregen, ben zeer benieuwd waarom…. 🙂
    U kunt mij uw antwoord per email verzenden aan: k.koffie@gmx.com…..

    • avatar Dion Graus schreef:

     Hr. Koffie, als ik behoefte heb u te benaderen zal ik dat zeker doen.
     Om hiertoe over tegaan zal ik mij eerst verdiepen in uw dossier, welke ik inmiddels opgevraagd heb bij de AIVD.
     Dit om een indruk te krijgen van uw achtergrond.
     Hierdoor zal ik bepalen of het de moeite waard is om met u te communiceren.

    • avatar Dion Graus schreef:

     ****Admin edit****
     Uw verkapte dreigementen en uitingen van hoogmoedswaanzin in uw reactie geven exact aan waar het deze partij om te doen en wat het streven is!
     Een kopie van al uw schrijfsels onder dit IP adres is aan de partijleiding van de PVV verzonden.

    • avatar Dion Graus schreef:

     ***Admin edit***
     Geacht heer Graus, een ander mailadres gaat u niet helpen, u bent hier uitgeschreven!

    • avatar colani schreef:

     Je hebt mijn mail hierover al ontvangen 😉

     • avatar Koffie schreef:

      Laat maar gaan, ik geloof geen enkel woord van die fantast….
      Jij weet toch zeker ook wel wie dat is….?

   • avatar Anoniem schreef:

    Dion toch, dat jij hier nog durft te komen? Jij en je partij hebben de mond vol over democratie maar gedragen je zeker niet democratisch. Maar dat doen NSBers nooit.

    • avatar Koffie schreef:

     De PVV is zo laag bij de grond, mensen die in de problemen zitten zelf hier op een openbaar forum nog een trap nageven……
     En die willen ons land gaan regeren…..
     Dat loopt uit op een bloedbad……

   • avatar Troy schreef:

    geloof me, armoede bestaat wel degelijk. Gezinnen die rond moeten komen van 60 euro per maand (das dan exclusief de vaste lasten als huur ed). Knappe jongen die daar met twee volwassenen en een kindje van kan leven.. Als de voedselbank er mee stopt (en de kringloop winkels, want ja kleren gaan nog weleens stuk) komen er flink wat mensen serieus in de problemen! Dat veel mensen de armoede en ellende niet zien wil nog niet zeggen dat het niet bestaat.. Ik vindt veel reacties hier zeer arrogant!

    • avatar Zeikers schreef:

     Als ik hoor van supermarktketens, die producten willen schenken aan de Voedselbanken, maar te horen krijgen: “nee, dit willen wij niet, het zijn geeneens A-merken” en een bakker uit A’dam, die 300 broden wilde bakken maar ook niet werd geaccepteerd omdat ze niet gesneden zijn, dan zakt mijn broek toch echt af…..Wij Nederlanders zijn een verwend volkje, altijd maar zeuren en klagen….

     Armoede?? Zolang men hier nog kan reageren (PC, Internetverbinding etc) zal het wel loslopen.

     • avatar Eikel schreef:

      Een pc met toebehoren koop je al voor 99 euro !
      Maar dan zal je wel zeggen, die persoon is rijk……
      En armoede is wel degelijk aanwezig in Nederland, maar daar sluiten we graag de ogen voor.
      Want erkennen dat er echte armoede is in Nederland, is toegeven dat we als maatschappij gefaald hebben.

      • avatar paula schreef:

       Is de maatschappij verantwoordelijk voor het huishoudboekje van het individu? Of moeten we iemand die vanwege een verslaving of domme handelingen (zoals lenen.nl) in de problemen komt maar een zak met geld toe blijven stoppen? Je bent toch zelf verantwoordelijk voor je situatie. Uiteraard loopt het niet altijd zoals je wilt natuurlijk, maar in beginsel ben je jij degene die er iets aan moet doen. Of moet de staat alles maar regelen?
       Ik vind dat we voor bejaarden wel wat beter mogen zorgen. Díe mogen wat mij betreft een zak met geld extra.

       • avatar colani schreef:

        Geachte Paula, ik zal het nog een keer proberen uit te leggen!
        We spreken hier over mensen met een inkomen onder de inkomensgrens, die leven in “armoede” wat die grens is en wie die heeft bepaald weet ik niet.
        U spreekt over leningen, en wil dit aan deze mensen ophangen, dat is krom, onnodig kwetsend en onterecht.
        Als voorbeeld, iemand verdiend 3000 netto per maand en heeft door verkeerd leengedrag geen geld meer om te eten leeft deze boven zijn stand en niet onder de inkomensgrens.
        Lees anders het artikel nogmaals door en baseer daar je mening op, maar ga niet op reacties lopen reageren als je niet weet waar het over gaat.
        Slaap lekker!

        • avatar paula schreef:

         Colani, ik begrijp je frustratie, en wat je verwijzing naar het artikel aangaat heb je gelijk. Ik heb inderdaad zonder goed te lezen gereageerd. Dus mijn stelling is niet geheel van toepassing op dit artikel. Wat niet wil zeggen dat mijn mening is verandert!
         Bedankt, ik slaap altijd lekker.

       • avatar Realist schreef:

        Helemaal mee eens, maar er zijn helaas uitzondering gevallen.
        Je bent zelf verantwoordelijk hoe je met geld omgaat.
        De staat is niet verantwoordelijk voor de individuele mens, maar heeft wel de zorg voor de zwakken in onze samenleving.
        Gelukkig zijn er “vangnetten” voor deze groep.

        • avatar Oppositie schreef:

         U bent het er helemaal mee eens maar toch ook weer niet?
         Kunt u mij dan deze vragen en stellingen uit de doeken doen?
         *
         Vraag 1: Wat zijn dan die uitzonderingen?
         *
         Vraag 2: Welk vangnet bedoeld u dan?
         *
         Stelling 1: Als je onder de armoedegrens leeft bepaal je niet zelf hoe je met je geld omgaat! De (r)overheid heeft alle eerste levensbehoeften en NUTS-voorzieningen commercieel gemaakt en daar gaat je geld heen. Niks zelf verantwoordelijk.
         *
         Stelling 2: De staat is verantwoordelijk voor de gezond en veiligheid van alle burgers! Zoals u kon lezen in het artikel is mindere kwaliteit voeding ongezond, en leven de mensen hierdoor aanzienlijk korter.

         • avatar Realist schreef:

          Antwoord.
          Vraag 1: Wat zijn dan die uitzonderingen.
          De uitzonderingen zijn diegene die buiten hun schuld in de problemen zijn gekomen.
          Vraag 2: Welk vangnet bedoeld u dan.
          In ons sociaal systeem zijn middelen aangebracht voor mensen die geholpen moeten worden om of uit hun slechte situatie te komen b.v. reintegratie om de weg terug te vinden naar arbeid.
          Ander voorbeeld is een WW uitkering of WAO of WIA.
          Deze zijn echter een verzekering door de werknemer zelf betaald.
          Bijstand en WAJONG zijn tevens vangnet uitkeringen.
          Stelling 2: De staat is verantwoordelijk voor ……..
          Er zijn genoeg goedkope gezond voedsel producten te verkrijgen, alleen zal men misschien daar iets meer moeite voor moeten doen.
          Veiligheid moet geregeld worden voor iedereen, arm of rijk en alle burgers hebben daar ook een deel van de verantwoording in.
          We leven niet voor niets in een samenleving.

          • avatar colani schreef:

           Uw antwoord roept bij mij alleen maar meer vragen op, uw insinueert nu dus dat mensen zelf schuldig zijn als ze in deze situatie zijn gekomen, op een enkeling na die zijn buiten hun schuld om onder de armoedegrens terechtgekomen.
           ***
           Goedkoop gezond voedsel is dus overal verkrijgbaar? Er zijn heel wat onderzoeken gedaan naar deze stelling en die beweren telkens wat anders.
           ***
           Ik adviseer u om het artikel nogmaals goed te lezen, en er met een gedegen onderbouwd antwoord op terug te komen, dit zijn alleen maar open uiteinden en daar heeft niemand wat aan.
           ***
           Stop met die vooroordelen!

       • avatar Wouter schreef:

        Even over je laatste 2 zinnen.
        Ik vindt best dat de je onze gepensioneerden tot pak hem beet nu en 15 jaar in de toekomst extra kunt ondersteunen.
        Echter op het moment dat rond 2025 mensen 65 (of 67) worden, hebben deze mensen minimaal 25 jaar de tijd gehad om bewust iets opzij te zetten voor hun oude dag. Sinds ongeveer halverwege de jaren ’90 is het bewustzijn voor eigen verantwoordelijkheid hierover sterk vergroot door a) media en b) aanbieders c) overheid.
        Mensen die altijd geleeft hebben zonder een reserve op te bouwen, hebben die consequentie ook zelf te dragen als hun pensioen ontoereikend is.

        Ik moet zelf nog een jaartje of 25, maar ook voor mij is dat van toepassing.

        • avatar paula schreef:

         Je hebt helemaal gelijk; ik heb het ook over de bejaarden van nu. Die de oorlog mee hebben gemaakt en het land hebben helpen opbouwen in een tijd waar de staat voor je zorgde en er weinig opzij gelegd werd voor later.

         De generatie die uit de geboortegolf zijn ontstaan weten wel beter.
         Oudjes die nu met zijn 6-en op een kamer liggen te verpieteren omdat er nergens geld voor is, ouderen die nog zelfstandig wonen en niet rond kunnen komen; daar mag van mij wel wat geld tegenaan gesmeten worden.

         • avatar Realist schreef:

          Klopt helemaal Paula, bravo eindelijk weer eens iemand die zijn hersenen gebruikt en naar de feiten kijkt.
          Sta geheel achter uw stelling.

          • avatar jammer schreef:

           En ja hoor weer een meeloper…..

          • avatar paula schreef:

           Realist! Wat loopt jij nu met jan en alleman mee te liften. Ik schrijf wat ik denk! Maar als jij wil insinueren dat ik van alle schrijvers als enige mijn hersenen gebruik dan heb ik liever dat je mij met rust en erbuiten laat. Zo ga je niet met mensen om!
           Schrijf je eigen mening eens echt op in plaats van die van anderen uit hun verband te trekken!
           Je bovenstaande antwoord is echt onbevredigend en roept alleen maar meer vragen op!

       • avatar Koffie schreef:

        Ik proef in jou aanwezigheid hier een beetje “eigen schuld dikke bult”……

      • avatar Koffie schreef:

       Een PC voor 99 Euro lijkt me onmogelijk……
       Het bezit van een computer is geen luxe maar noodzakelijk….
       En ook iemand die arm is wordt in deze maatschappij gedwongen om internettoegang te hebben…..
       Alles draait ook bij onze overheid om internet….

     • avatar Koffie schreef:

      Beatrix had dus toch gelijk!!!!!!!

  • avatar peter schreef:

   geheel mee eens, helaas kon ik ook de kosten niet meer opbrengen van mijn internet verbinding, momenteel lig ik in het ziekenhuis voor onderzoek, ben de laatste maanden een kleine 20 kilo afgevallen en nog enkele complicaties hier en daar, ik kan hier wel op internet beperkt en zal ook af en toe mijn mail na kijken. mvg peter

  • avatar Terry schreef:

   Een duidelijke conclussie. Ik wil graag het volgende onder uw aandacht brengen omdat ik aan de hand van uw schrijven opmerk dat we op eenzelfde lijn zitten.
   Geen geld hebben en dingen niet kunnen betalen heeft niks te maken met arm voelen. Je kunt je gewoon bepaalde dingen niet veroorloven. Nou is het met een huis hebben en kunnen verwarmen knap moeilijk om je dat niet te kunnen veroorloven. Al die vaste lasten zijn vanwege graaierij door de overheid hoog. Er is geen duidelijk beeld wat die overheid nou kost want er wordt wel vier á vijf keer belasting geheven over inkomsten en uitgaven. De overheid is een grote poenschepper maar willen niet gezegd hebben dat ze het verkwanselen aan een hoog eigen inkomen en aan de vele prestigeuze (maar vaak kansloze) projecten. Ze pokeren met ons geld en wij kijken vol bewondering wat ze (zogenaamd) voor ons doen (de sigaar uit eigen doos). Vooral voor de armen is dat zuur want wat die overheid met hun geld (want ook daarvan wordt belasting geheven) doet kunnen ze zich zelf niet veroorloven.
   Mensen moeten minder afhankelijk zijn vind de overheid, maar ondertussen kweken ze niks dan afhankelijkheid. Als mensen genoegen willen nemen met nagenoeg geen inkomen moet het dus niet zo zijn dat er wel blijvend allerhand belastingen moeten worden afgedragen.
   Dat wil dus zeggen belastingvrije huur, energie, btw’s, huurwaardeforfaits, gemeentelijke en polderlasten, afdrachten via levensmiddelen en andere levensbehoeften, die doorgaans totaal niet zijn gerelateerd aan een laag inkomen, maar onder dwang (deurwaarders en ander gespuis) geïnd worden.

   • avatar Koffie schreef:

    Wij zitten dus volledig op dezelfde lijn…. De vercommercialisering van onze maatschappij is de oorzaak van de armoede…..
    Daar kun je maar een schuldige voor aanwijzen, onze overheid……
    Colani: klein schrijfvoutje op regel 9 😉

  • avatar Wally schreef:

   En zo is er bijna in elke familie wel iemand die een of andere uitkering heeft.En wat is daar op tegen?Toch niets dacht ik zo,het is ergens toch goed dat dat hier in Nederland er is.Er zijn zat landen waar dat niet is.En ik heb er ook niets tegen dat we daar belasting voor moeten betalen.Er zijn nou eenmaal mensen die dat hard nodig hebben.Maar niet voor profiteurs.
   En ik ben er ook niet voor om nou alles van Nederland af te kammen.

 • avatar Rita schreef:

  Leuk onderwerp werk eraan en wie weet bij de volgende verkiezingen pakken wij het op.

 • avatar Graaiers schreef:

  Ook een probleem is dat de mentaliteit nogal assymilerend naar het arbeidsleven staat. Werk je niet ben je minder, iig een profiteur indd. En dan moet je goed weten dat andere mensen je met hun ‘geld’ in leven houden en daar moet je dankbaar voor zijn en vooral over niks zeuren want je werkt toch niet. Het is alsof die mensen niet begrijpen dat er ook wezens bestaan die niet in die relatieve realiteit kunnen leven. Het huisje boompje beestje is niet aan iedereen besteed, vroeger had je ambachten en zelfs nu heb je nog kunstenaars die ook niet aan de lopende band staan, laatst zag ik nog op ik geloof national geographic een vrouw die fotos maakte van door haar rat afgeknabbelde stukjes fruit, en dat verkocht ze voor veel geld en mensen noemden het kunst. Hoe kunnen mensen in deze arbeidsmaatschappij in godsnaam op mensen die niet KUNNEN werken in datzelfde stelsel neerkijken zolang dat soort beroepen bestaan, zolang mensen die een stropdas omhebben en hun handtekening wat zetten omdat ze in een modale familie geboren zijn en miljoenen verdienen (wat heet verdienen uberhaupt) Volgens mij is dat hele ‘mijn belastingcenten) verhaal ook onzin, het zijn niemands centen, ja die van de bank.

  Wat is verdienen, wanneer verdient iemand echt iets? Ik wil nieteens iets verdienen. Die hele verdienmaatschappij is corrupt, het slaat nergens op.

 • avatar Wakker worden schreef:

  Wij roepen u op al het mogelijke te doen om de mensen in dit land die het steeds moeilijker krijgen te ondersteunen.
  Wij roepen u op aandacht te besteden aan de toenemende werkloosheid, de armoede, en het extreem hoge aantal huisuitzettingen.
  Wij roepen u op eindelijk te stoppen met het instellen van allerlei werkgroepen en conferenties, maar nu daadwerkelijk hulp te bieden en te luisteren naar de bewoners van de BV Nederland.
  Wij roepen u op samen met ons vast te stellen dat er niemand is die bewust voor armoede kiest.
  Wij roepen u op samen met ons vast te stellen dat overleven slechts een dagelijkse opdracht voor een groot aantal kansarmen is geworden.
  Wij roepen u op samen met ons te erkennen dat mensen plotsklaps te maken kunnen krijgen met een gezinsdrama, als gevolg hiervan werkloos worden wat in veel gevallen tot armoede leidt.

 • avatar Frans schreef:

  Ik weet hoe het klinkt, maar ik zal het altijd blijven roepen : ” Wie arm is, moet slim zijn “. Hier slechts een voorbeeld van een beetje slim zijn : Tien arme gezinnen, die voor het hek staan van b.v. Nuon, en roepen om een jaarlijkse korting van 600 euro op hun energie rekening, maken natuurlijk niet zoveel indruk. Dertig duizend arme gezinnen, die voor het hek staan van b.v. Nuon en roepen om een jaarlijks korting van 450 euro, maken al wat meer indruk. Maar drie miljoen ” arme gezinnen ” met een aantal bekende ( linkse ) Nederlanders in hun midden, die voor het hek staan van b.v. Nuon en roepen om een jaarlijkse korting van 200 euro, maken natuurlijk alle indruk van de wereld en krijgen natuurlijk die 200 euro jaarlijkse korting van meneer Nuon, omdat die grote graaier weet, dat anders die drie miljoen arme gezinnen b.v. naar die andere grote graaier van Essent gaan. Oja, hoge heren als armoede een voedingsbodem is van criminalitiet en alle andere ellende in Nederland, waarom gaan we dan niet eens een keer met z’n allen op zoek naar Money Money Money om die armoede eens een keer echt te bestrijden. Want ( het is een cliche ) maar praatjes van b.v. politici en z.g.n columpie schrijvers vullen echt geen gaatjes. Sorry voor die schrijfvoutjes !

  • avatar paula schreef:

   Als jij daar dan werkt gaat dit wel ten koste van JOUW salaris! We spreken elkaar wel tegen die tijd.

 • avatar Anoniem schreef:

  Ik ben blij dat jullie eindelijk aandacht schenken aan armoede. Het probleem is véél groter dan men denkt. Ik heb een WIA uitkering. Na alle vasten lasten hou ik minder over dan een vriendin die in de bijstand zit. Zij komt in aanamerking voor allerlei kwijtscheldingen , bijzondere bijstand of andere potjes. Ik kom daar niet voor aanmerking. Als ze berekeningen maken of je voor bijzondere potjes in aanmerking komt dan tellen ze niet de allerlei extra potjes mee die mensen in de bijstand wel in aanmerkingen voor komen. Ik merk dat ik erg arm ben. Ik ben alleenstaand en kan dus ook niet terug vallen op kinderen, familie, vrienden of potjes. Financieel en emotioneel sta ik in de kou. Ik kan nu al niet de tendarts rekening voorschieten voor de 1/2 controle. De thuiszorg heb ik al jaren de deur uit moeten doen omdat de eigen bijdragen té hoog is. Ik ben daardoor erg achteruit gegaan.In allerlei opzichten val ik buiten de boot. Geld om naar de kaper te gaan is er nauwelijks, nieuwe kleren eveneens. Geld voor familiebezoek is er niet meer.Verjaardag kan ik niet vieren. En als ik op verjaardagvisite ga kom ik met lege handen.Ik schaam mij om steeds maar met lege handen te komen. Ik ga dus gewoon niet meer. Ik ben allang vergeten hoe bepaalde producten smaken. Alles komt uit blik of zit tegen de datum aan! Eigen bijdrage van medicijnen kan ik niet betalen.Nog even en ik kan de “normale vaste lasten” niet meer betalen. Waarvan moet ik mijn huur betalen, gas water en licht. Het gaat niet om luxe maar om de minimale levensbehoefte. Geloijke kansen en gelijke rechten? Als ik mijn tandarts niet kan betalen is er toch géén sprake van gelijke rechten en kansen. Ik zie de toekomst met angst tegemoet. Er valt al jaren niets meer in te leveren. Ik heb géén luxe!Hoe ik verder moet weet ik niet. Volgens mij vallen steeds meer mensen buiten de boot. Vooral alleenstaande WIA´s Zij komen nergens voor in aanmerking. Het zal mij niet verbazen als meer mensen straks zelfmoord plegen omdat ze vereenzaamd zijn en/of finincieel niet meer kunnen rondkomen.Voor mij is er géén toekomst meer!En dat baart mij ernsige zorgen.

  • avatar paula schreef:

   Ik vind dat je arm bent als je niet meer aan de eerste levensbehoeften kunt voldoen; dus dak boven je hoofd en eten.
   Dat is hier niet aan de orde.

   (En die crisis? Mwoah, ben ik niet zo van onder de indruk. Ik zou het eerder ‘pas op de plaats’ willen noemen. Even krap bij kas, even niet zo breed. Maar de nationale armoede die bij een grote recessie hoort, blijft uit.)

   • avatar WG schreef:

    Dat die nationale armoede uitblijft is omdat wij de mogelijkheid tot sparen hebben en zo onze eigen buffer kunnen creëren.

    Maar ook hier hebben we mensen in echte armoede

 • avatar rian schreef:

  geachte mensen in de nederlandse samenleving.ik ben zeer diep geschokt.ik vind dat in heel nederland terechtis dat vele burgers zeggen arm te zijn.dit hebben we te danken aan de regering in Den Haag.de Heer Balkenende maar ook zalm die nu weg is hebben er een zooitje van gemaakt.nu de heer wouter bos minister van finansiende volmacht heeft heeft hij zichmee laten slepen door het CDA.er zijn niet voor niets vooedselbanken in het leven geroepen.ga mij dus niet vertellen dat er geen armoede is waar de regering schuld aan is.alles is zo onbeschoft duur.

  • avatar Janmaat schreef:

   Dit is niet iets van de laatste jaren, decennia lang is al aan dit plan gewerkt.
   Kijk eens naar het volgende topic en verdiep je daar eens in.

 • avatar de Jonge schreef:

  Wat weer eens erg duidelijk blijkt uit de reacties hier is dat er geen (en dan bedoel ik geen) armoede is in Nederland. Armoede is rond moeten komen van minder dan 1 Euro per dag. Mensen met 900 euro per maand hebben dus 30* zo veel om van rond te komen. Heel duidelijk is er wel armoede in de vorm van afgunst voor hen die harder werken en daardoor ook meer geld hebben. Mensen moeten toch echt leren de tering naar de nering te zetten en keuzes te maken. Als je kiest voor een mobieltje en daarom een of twee keer per week rauwkost eet in plaats van warm is dat een bewuste keuze en geen bewijs van armoede… Ik doe dat zelf ook en voel me toch de koning te rijk want ik heb het recht en de vrijheid om die beslissing voor mezelf te maken! Tussen haakjes: ik moet rond komen van 750 euro per maand; ik ga wel naar een sportschool (met korting) en verwarm mijn huis wel, maar ga inderdaad bijna nooit een dagje uit en eet bijna nooit meer warm, nou en?

  • avatar Geel B schreef:

   Voor sommigen is de bijstand een keuze die door ons zou zijn gemaakt, maar het tegendeel is waar! Bijstand is voor mij hel op aarde!.Bijstand berooft je van elke eigenwaarde, toekomst, welvaart, hoop en geeft: onbegrip, discriminatie, minachting, uitsluiting, bevoogding en uitzichtloze armoede.Anderen zullen wel voor je bepalen, hoe je hebt te leven en hoe je, je geld hebt te besteden!Veel mensen kijken graag “weg” en ontkennen armoede in Nederland, want dan bestaat het niet! Mijn voorstel is aan ALLE politici en ver boven modale om maar eens 6 maanden van een bijstandsuitkering te gaan leven, dan zullen zij wel anders gaan “piepen”! NB! Een goede stage en…….les van het leven.M.i. weten zeer vele politici NIET wat er te koop is in deze maatschappij.Laat staan, dat er dan adequate besluiten worden genomen. Ter voorkoming van de Armoede!Ik zal een tip van de ijsbergsluier oplichten, want ondanks al mijn inzet, motivatie, fantasie en inventiviteit ben ik er NIET in geslaagd aan het werk te komen.In 1990 kreeg ik de twijfelachtige eer in de bijstand te komen, NB. Op de verjaardag van mijn moeder. Er werd door een medewerkster van het arbeidsbureau van Eindhoven gezegd, dat mijn levensboek “uit” is en dat ik maar aan de gedachte moest wennen, dat ik NOOIT meer aan het werk zou komen.Op z’n Brabants………..!!! !!!!!HOUDOEOE,!!. HELAAS PINDAKAAS!!!Ik behoor tot “the LOST Generation” NB! Ik was pas 42 jaar en in de kracht van mijn leven.Uit eigen zak heb ik diverse opleidingen betaald. Ik betaalde een opleiding voor beveiliger, maar bij de 3de les waren deze mensen vertrokken met de Noorder Zon en kon ik naar mijn centen en de lessen “fluiten”. Verder heb ik een opleiding bij het LOI gedaan ter voorbereiding om in het Ziekenhuis te werken om medische instrumenten te steriliseren.Maar toen ik mij melde, had dat ziekenhuis wat mij dit advies gegeven had mij plotseling NIET meer nodig. Ik was wel een 9 rijker maar werken ho, maar! En………..geld kwijt!Verder wilde ik als musicus een opleiding voor muziektherapie doen, maar dit werd geweigerd, omdat dit weer een volledige HBO zou zijn en dit wordt niet gefinancierd door het RIJK. Het RIJK geeft ALLEEN maar gecomprimeerde MBO opleidingen en als volledig HBO geschoolde heb ik GEEN recht op HER-,BIJ-,NA- en OMSCHOLING en je hebt als HBOer ook GEEN recht op bemiddeling en reïntegratie, want dan verdruk je de LBOers en MBOer van de Arbeidsmarkt. Verder kon ik een bedrijfsopleiding krijgen als beveiliger, maar omdat ik geen rijbewijs had en de gemeente mij dit NIET wilde voorschieten, is dit initiatief ook de “nek” omgedraaid!. Enz. enz. De rest zal ik u maar besparen!Na bijna 20 jaar kan ik 5 dagen, (na lang sparen 410 euro) naar Engeland voor een conferentie, maar omdat je als bijstandsgerechtigde pas in JUNI het vakantiegeld krijgt, zit ik ZONDER zakgeld (leuk he?!) Hoe kan ik dit nu weer versieren?!. Alle andere Nederlanders krijgen het vakantiegeld al in MEI, zoals het hoort.Verder leef ik heel sober. Ik koop geen spullen op de “pof”, gebruik geen make-up, ROOK NIET, ga gratis naar de kapper, eet heel sober en weinig, ga NOOIT naar de film, theater en ga met lege handen op verjaardagsvisite. Dit jaar heb ik besloten mijn verjaardag maar niet te vieren, dat scheelt alweer wat geld, ook draag ik veel gekregen kleding en kleding van de uitverkoop of kringloopwinkel. Wat wilt u nog meer???!!!Ik ben bijna 59 jaar oud en wat heb ik dan nog in dit leven te verwachten?!?Bij Wie ben ik nog welkom als gemotiveerde arbeidskracht?!?Reïnt egratie-bureaux werken op no cure, no pay basis, dus zij zijn NIET bereid zich voor mij in te spannen, want aan fase 4 mensen, maken zij hun handen niet vuil, want dat kost geld! Fase 4 betekent firma hopeloos, ben je fase 1, dan ben je a.h.w. gisteren bij de baas ontslagen. Dit is “koren” op de molen van de reïntegratie-bureaux voor hun succes-story’s, de rest kan “Barsten”! Mijn Conclusie is: Wie het meest de bemiddeling nodig heeft krijgt het NIET, omwille van de commercie.!Verder nog mijn motor, mijn enige pleziertje. Hij is 21 jaar oud, kost 68 euro aan wegenbelasting op jaarbasis en 82 euro aan verzekering, ook op jaarbasis!. Vergelijk dit maar eens met de kosten van een auto!. Ook heb ik maar 2 banden te onderhouden en GEEN APK.De motor geeft mij ook via de motorclub nog wat aan sociale kontakten.Tot slot als ALLEENSTAANDE krijg je maar 70% van het sociale minimum, waarvan je voor ALLES 100% moet betalen, want de huisbaas neemt echt geen genoegen met 70% van de huur en dit geldt ook voor de energie. Enz. enz.Al jaren leveren wij elke 6 maanden 20 tot 30 euro netto in per maand, want de lasten stijgen en de subsidies dalen!De energie met 20 euro omhoog en geen CENT compensatieDe huur met 8 euro omhoog, maar een dalende huurtoeslag.De zorgpremie gaat met 9 euro omhoog, maar de premie blijft gelijk ( 36 euro per maand)Tel uit de winst! Wie lust er nog peultjes? En……..hoezo compensatie!

   • avatar Terry schreef:

    Hartelijk dank voor uw toelichting. Dit neemt bij een hoop mensen onwetendheid en het vooroordeel van de rest weg.
    De weg die sommigen met heel hun inzet tegen de stroom in hebben te gaan is erbarmelijk. Tegen de stroom in want alles, dat bedoeld is hierin te bemiddelen, keert zich tegen je.
    Het is dus schijnhulp die gegeven wordt en ik zie hierin dat er feitelijk alleen maar een hele schijnwereld in het leven is geroepen die alleen de indruk moet wekken (werklozen aan een baan te helpen).
    En inderdaad alles wordt jaarlijks weer verhoogd (vooral die vaste lasten doen je de das om) en voor weinig is ieder beetje teveel.

    • avatar Cup-a-Soup schreef:

     Ik heb misschien niet zoveel recht van spreken want ik behoor toch tot het rijkere deel van de bevolking, en geef waarschijnlijk al meer aan mijn huur uit dan de meeste mensen met een uitkeering te besteden hebben. Ik geloof best dat er armoede in Nederland bestaat, en ben best bereid wat van mijn eigen rijkdom in te leveren om dat op te lossen, ik ben alleen altijd benieuwd in hoeverre mensen daadwerkelijk hun prioriteiten stellen: Ook ik kom nooit bij de kapper, maar laat mijn haar door mijn moeder knippen, ik heb geen auto, geen huisdieren, geen vaste telefoonaansluiting (een mobiele is veel goedkoper wanneer je weinig belt), ik ga bijna nooit uit, ga niet ver weg op vakantie, koop de goedkoopste merken in de supermarkt, en koop geen merkkleren, ik vind die dingen gewoon hun geld niet waard. Ik snap wel dat dit mijn eigen keuze is en het wellicht moeilijker is wanneer het je opgedrongen krijgt, maar het kan er bij mij niet in dat je niet zonder kunt. Ik kwam laatst in de supermarkt en stond achter een mevrouw met 2 kleine kindertjes, ze kocht 2 broden en 2 pakjes sigaretten, ze bleek hiervoor niet genoeg geld te hebben en wat legde ze terug… juist, de twee broden, over prioriteiten gesproken. Of een kennis van mij die klaagde dat ze bijna geen geld had om eten te kopen vlak nadat ze net haar nieuwe fitness toestel had gedemonstreerd.Ook vraag ik me wel eens af of mensen van alle mogelijkheden gebruikmaken die er zijn, zoals bijzondere bijstand etc. (geen idee of dit wat oplevert, het zal wel erg veel moeite kosten om wat te krijgen, en je zal wel aan héééél veel regeltjes moeten voldoen) ik heb wel mensen gesproken met een uitkering die daar nog nooit van gehoord hadden, laat staan dat ze er gebruik van konden maken, en ik weet ook niet of hier voldoende informatie over te vinden is, waarom sturen ze eigenlijk niet aan alle mensen met een uitkering een informatiepakket met alle mogelijkheden? Een ding wat ik de overheid heel erg kwalijk neem is dat ze geld waar mensen recht op hebben niet, of veel te laat uitkeren, dit kan mensen die het al niet breed hebben, en net hun spullen goed op de rit hebben in een afgrond duwen, juist die mensen hebben zekerheid heel hard nodig.Ik vind het ook niet eerlijk dat mensen die jarenlang hebben mee betaald aan allerlei sociale regelingen hier zelf geen gebruik van kunnen maken wanneer ze buiten hun schuld in een vervelende situatie terechtkomen. Dit heeft mij wel geleerd altijd geld achter de hand te houden voor het geval dit mij overkomt.Ik vind het een moeilijk probleem, ik ben bereid geld af te staan als ik weet dat het nuttig wordt gebruikt, dus niet om iemands rookverslaving of auto te bekostigen, dit is ook de reden dat ik bedelaars nooit geld geef, maar liever een zak krentebollen oid koop (heeft soms wel wat verbaasde gezichten van deze mensen opgeleverd), ik wil gewoon niet dat van mijn zuurverdiende geld drugs of dergelijke worden gekocht, maar niemand hoeft honger te lijden.Kortom ik vind het heel erg moeilijk in te schatten hoeveel armoede er eigenlijk is, ik weet wel zeker dat er mensen zijn met te weinig geld om rond te komen, maar er zijn ook mensen die gewoon verkeerde keuzes maken. Begrijp me niet verkeerd, ik gun iedereen het leven dat ik leid, maar hier zal ook indien mogelijk wat tegenover moeten staan. Tot zover mijn gedachtenspinsels over armoede, wellicht heeft iemand er iets aan, al is het alleen maar dat ze weer over kunnen zeuren (ook dat hebben mensen zo nu en dan nodig).

     • avatar Visser schreef:

      ik vind het een schande dat zo n rijk land als nederland armoede kent.de een moet elke cent omdraaien terwijl de ander niet weet wat hij met zn geld moet doen.als ik t geld had om iedereen uit de armoede te halen dan deed ik dat.ik begrijp ook niet waarom balkenende zo populair is onder de mensen terwijl 4 jaar balkenende de kloof tussen arm en rijk groter is dan ooit.arme mensen hebben t zelfs slechter als in de jaren 80 met kabinet lubbers. 1 op de 10 mensen leeft op of onder de armoedegrens!

      • avatar Anoniem schreef:

       wat een gezeur en geklaag. ik ken beide situaties. heb als alleenstaande moeder met 2 kinderen ook moeten leven van een bijstandsuitkering. maar ik heb het gered. het was niet makkelijk maar ik ben blij dat ik in een land woont die deze faciliteit biedt. zelf kom ik uit een land waar wie niet werkt doodleuk niet te eten heeft. en geloof me dan is het in Nederland de hemel op aarde. ik heb me uit de naad gewerkt om uit deze impasse te komen en een voorbeeld voor mijn kinderen te zijn. ja, de prijs was hoog. ik heb ze niet zijn opgroeien, had ineens 2 volwassen kinderen. maar de beloning was er ook naar. zij hebben beide 2 studies gedaan en hebben nu allebei een goed betaalde baan. armoede is er echt niet in nederland. wel de tering naar de nering zetten en dat is niet altijd even leuk. maar het kan wel. dus ipv mopperen en zeuren gewoon op zoek gaan naar een baan (en die zijn er echt). neem met minder genoegen. ik heb echt laag werk gedaan voor mijn opleidingsniveau maar het kom me niets schelen. ik wilde mijn waardigheid behouden door zelf voor mijn inkomsten te zorgen, een hoger inkomen hebben dan de bijstand en een lichtend voorbeeld voor mijn kinderen zijn. het is allemaal gelukt en ik weet zeker dat als ik het kan jullie het ook kunnen. begin vandaag en SUCCES

      • avatar maarten b schreef:

       Slechts 1 op de 10.
       Dus van iedere miljoen mensen leven er honderdduizend onder de armoedegrens. Dat zijn er in Nederland toch zo’n anderhalf miljoen mensen. Ook rijden er lui rond in luxe auto’s en wonen in kasten van huizen. Een boot in het buitenland en 3 keer per jaar op vakantie. Wellicht dat de verhoudingen door het almaar uitbesteden, privatiseren en kapitaliseren aardig zijn kromgetrokken?

       • avatar Frans schreef:

        Of deze mensen hebben gewoon hard gewerkt en iets meer geluk gehad, niks mis mee. Als ik op tv weleens iemand zie die het wat minder heeft sta ik er vaak wel van te kijken dat die persoon vrolijk er op los rookt bv. Mag van mij hoor geen probleem maar je moet wel prioriteiten stellen, als je het 1 doet zul je er ook iets voor moeten laten. En wie bepaald er wat die armoedegrens is….kijk als je niks te eten hebt okee, maar ik weiger te geloven dat er hier mensen dood gaan van de honger! Terwijl er landen zat zijn waar dat wel dagelijkse kost is en das pas erg. We zijn in en in verwent en kunnen alleen een stapje hoger kijken maar een stapje terug doen nee dat gaat niet. Dan lenen we wel wat en zo is America ook naar de …. gegaan. Hoop dat wij wijzer zijn, en beseffen dat er meer mensen het slechter dan beter hebben. En voor straks slaap lekker hihi.

       • avatar Recit schreef:

        armoede is altijd relatief, in afrika ben je arm als je dood gaat van de honger
        in Nederland ben je dat als je nooit geld hebt om ook maar iets leuks te doen of eens per week chippies voor de kids, als dat te duur is…..en meer van dat soort dingen,
        Als je kinderen zich schamen voor al de oude troep in huis omdat er nooit iets nieuw gekocht kan worden.

        ik ben blij dat ik niet in die situatie zit, en denk ook dat er heel veel misbruik wordt gemaakt, maar met een gezin van de schuldhulp € 40 per week krijgen om al je boodschappen van te halen…ook waspoeder ed. ….niet rijk lijkt me

     • avatar basta schreef:

      Dank zij de grefo-socialen

 • avatar Lia schreef:

  Deze mensen die klagen, kunnen niet met geld omgaan. Wat is er nu belangrijker: dat je huisdier te eten heeft of dat jij de kachel kunt laten stoken? Volg alle aanbiedingen maar in de winkel en je bent maar een paar euro per week kwijt voor voedsel. En bezoekjes aan familie? Kunnen zij jou niet bezoeken dan? Weg met die motor en dat huisdier! Ikzelf leef van een WAO-uitkering en heb nog vele ziekte onkosten ook! Mijn ouders rillen ervan als men het tegenwoordig heeft over ‘armoede’ > in de Tweede WO was er NERGENS voedsel te vinden.

  • avatar schoutje schreef:

   Ik leef ook van een WAO-uitkering, het is geen vetpot maar ik kan er voldoende van rondkomen dus ik klaag niet.
   Uw stelling is wel waar, hoewel er uitzondering zijn.
   Veel mensen leven op een absoluut minima.
   Maar als je de keuze moet maken tussen een luxe, bijvoorbeeld een internet verbinding, of twee weken brood op de plank lijkt me dat wel duidelijk.
   Voor sommige is dat niet duidelijk en maken ze de verkeerde keuze.
   Het is daarom moeilijk te bepalen wie er wel of niet terecht klaagt.

   • avatar Koffie schreef:

    De aap is uit de mouw……
    Is ook een vorm van rentenieren…..

   • avatar Adriaan schreef:

    Na een paar jaar Balkenende-Bos-Rouvoet is het oorverdovend stil over armoede. De WAO-verhoging naar 75% van het laatstverdiende loon leveren de laagste inkomens onder de WAO-ers (door het mechanisme van de ‘armoedeval’)géén cent meer op.

   • avatar Jos schreef:

    Ben al sinds aantal jaren arbeidsongeschikt. Eerst verdienden mijn man en ik fijn goed geld.Werkten alletwee full-time.Hadden natuurlijk ook wel de lasten naar de lusten ervan.Onder andere een dure lening.Deze loopt nu echter door en moet toch betaald worden. Helaas leven we door mijn lichaamlijke en geestelijke toestand, onder de armoedegrens en blijft er niks over voor extra-tjes of reizen of sporten enz.Met alle toestanden van dien, verergerren de schulden, maandelijkse lasten zijn niet meer te betalen en zo nu en dan, moeten ook wij kou lijden omdat de gas en stroomrekeningen anders zo hoog zijn. ik heb het dus van de ene kant maar nu ook van de andere kant gezien.Sociaal raak je helemaal geisoleerd.Nu er geen geld en fun meer is, zijn ook al je “vrienden” er opeens niet meer. Het is altijd tellen geblazen, als we boodschappen gaan doen, anders sta je aan de kassa met een paar centen te weinig in je zak.Sterkte voor al de mensen die ook zo moeten rondscharrellen.Deed de overheid hier maar eens iets aan, i.p.v. altijd “anderen” te steunen en hulp te bieden.

   • avatar Nero schreef:

    Dat lijkt alleen maar zo omdat ‘armoedzaaiers’ vaak worden opgepakt en vast worden gezet in een vicieuze cirkel. Voordeel daarvan is dat ze van de straat zijn en de ‘schijn’ ermee gewekt wordt dat ons land bijna geen armoede kent.

    Nou geloof me, dit land kent wel degelijk veel armoede.. en zolang het graaien door gaat zal dat er niet minder op worden. Tijd voor de Franse revolutie in NL.

    • avatar atheist schreef:

     Wat let je dan. Ga de baricades op. Ik zie hier regelmatig kreten als revolutie, de straat op, baricades…. vanuit hun comfortable stoel achter hun PC.

     Je zult zien dat je (bijna) niemand mee krijgt. En waarom niet… omdat we het hier gewoon goed hebben. Maar klagen kunnen we.

     En ja, ik weet wat het is om met heel weinig rond te komen. En ik heb echte armoede gezien.

  • avatar Mien schreef:

   schaam jij je niet geen huisdieren, beseft men wel dat diegene die alleen wonen ook geen aanspraak hebben zelf heb ik een poes genomen slechts een paar euro per maand en dat geeft mij veel voldoening verder al 4 jaar niet op vakantie geweest verder heb ik geen gas meer probeer je dat eens voor te stelllen ! niet kunnen douchen, afwassen, koken, scheren, cv, etc. in de zomer uit de tuinslang verkrijg ik warm water mits de zon schijnt. hoezo geen armoede in nederland.

 • avatar Walther schreef:

  Er is armoede in Nederland dat is zeker. Al zal de regering dat nooit ronduit willen zeggen, ach…het valt wel mee wordt er dan gezegd. Natuurlijk zijn er mensen die niet met geld kunnen omgaan en dan alles en iedereen de schuld er van geven. Over deze groep heb ik het dan ook niet. Maar er is een groep die het echt moeilijk heeft. Voor deze mensen moet er hulp komen. Gelukkig voor die mensen is dat er voedselbanken zijn. Voedselbanken in Nederland anno 2007, de regering zou zich moeten schamen dat dit bestaat. Ik ken oudere mensen die dit land hebben opgebouwd en die maar 3 keer per week warm eten omdat ze geen geld genoeg hebben. Geld is niet het belangrijkste in het leven, maar je hebt het wel nodig. Ik zou graag zien dat de regering eens echt met het vraagstuk ARMOEDE gaat bezighouden.

  • avatar Koffie schreef:

   Ik zie steeds maar weer reacties dat mensen verkeerd met geld omgaan en daardoor in de problemen komen……
   De genoemde aantallen in dit artikel gaat over mensen die onder of op de armoedegrens leven, niet hoe deze het uitgeven…..
   Zolang u geen inzage in deze gegevens hebt is schoppen tegen deze een kwalijke zaak…..

 • avatar Keesie schreef:

  Het wordt tijd dat de nederlanders hun ogen is openen.Zij die op deze regering hebben gestemd zijn er mee akkoord gegaan met de mafia praktijken die zich keer op keer voor doen in dit land.Zij die op deze regering hebben gestemd moeten niet klagen, dat recht hebben ze niet, maar meestal zijn dat de grootste klagers.Het wordt tijd dat nederland zijn ogen is opent en deze komiedie de halt toeroept.

  • avatar Koffie schreef:

   Een vraagje kees, mensen stemmen op een partij, als die partij daarna al zijn afspraken en beloften overboord gooit zijn dat soort mensen medeschuldig…..?
   Een vreemde redenering…
   Verder ben ik het wel met je eens die poppenkast moet stoppen…..

 • avatar Jan met de Pet schreef:

  Niet alleen mensen op een sociaal minimum! Ook alleenstaanden tot 1,5 modaal worden aan alle kanten geplukt. Door de overheid(landelijk en gemeente. Zelden komen zij in aanmerking voor voerheidssteun in welke vorm dan ook. Sinds mijn pensionering (ruim 3 jaar terug)ben ik aan het bezuinigen.Alle abonnementen en lidmaatschappen opgezegd. Verwarming nooit hoger dan 18 graden. Dan maar een extra trui aan, dikke sokken. Tot dit jaar watergebruik: minder dan 50 m3 p/j. Vanaf 2007 is door het waterleidingbedrijf de 50 m3 verlaagd naar 45 m3. Gisteren hoorde ik een bericht dat in Nederland de enrgiekosten tot de hoogste van Europa horen.Voor mijn boodschappen ga ik vnl naar de Aldi. Overheid verdient goudgeld aan olie/benzine (sccijns).De automobilist wordt de auto uit gepest, het openbaar vervoer rammelt aan alle kanten en is veel te duur.

  • avatar Anoniem schreef:

   Ik ben het er helemaal mee eens.Zelf ben ik een alleenstaande moeder en moet het doen met een salaris van nog geen 1000 euro.Je bent in alle opzichten toch beperkt

 • avatar Anoniem schreef:

  Ik heb even een opmerking over dit artikel. Ik ben maatschappelijk werker en spreek dagelijks mensen met een uitkering en daarvan hoor ik dat het inderdaad niet makkelijk is om van een bijstandsuitkering rond te komen. Echter in de praktijk blijkt dat veel mensen een inkomen te hebben van €713,-. echter het minimum is €865,80 inclusief vakantiegeld. Netto betekend dit een uitbetaling van €823,38 per maand. Het blijkt dan dat mensen onterecht gekort zijn op hun uitkering of niet weten dat ze recht hebben op meer. Ik wil niet zeggen dat het dan een vetpot is, maar het is toch weer €110,- per maand meer.

 • avatar Janmaat schreef:

  Ik heb het te doen met al die mensenhier in Nederland,die de eindjes aanelkaar moeten knopen,en daarbij dan ook nog erg schraal moeten leven,en bovendien NOG steeds veel tekort komen!We worden door onze regering behoorlijk uitgeknepen,in een eindeloze cadans,bezuiniging op bezuiniging,zodat zelfs onze bejaarden weg zitten te kreperen inde verzorgingstehuizen.Hu n hele leven lang de A.O.W premie betaald voor Jan Doedel.En wat doet Den Haag?Jaarlijks enorme fortuinen besteden aan ontwikkelingshulp,het geld in een bodemloze put smijten dus.Landen als China en India hebben ons en ons geld niet nodig,maar realiseren zelf hun succes,inclusief het zelf creeren van een internationale afzetmarkt.Andere arme landen zouden geen eerlijke kans krijgen hun producten te slijten? Wat gaan ze ons nog meer wijs maken!En wie gaf de Westerse mens ontwikkelingshulp?Niet nodig,hij creeerde zijn eigen economisch en technisch cq medisch succes.De derde wereld wordt al honderden jaren door ons bestookt met enorme fortuinen,inclusief zendelingen – en ontwikkelingswerkers,m et nog steeds als resultaat; Honger,armoede,stammen oorlogen,dictaturen en corruptie,en niet te vergeten de enorme financiele schulden.Mijn motto; schoon schip maken in eigen huis,voor onze eigen armen en behoeftige bejaarden,en geen ontwikkelingshulp meer.China (ook Zuid Korea,Taiwan e.d)en India hebben bewezen,dat het ook anders kan.Al die idiote -Ontwikkelingshulp -is een vernedering,voor zowel de derde wereld,als voor ons.

  • avatar Wout schreef:

   Armoede in Nederland is schandalig en niet nodig. Bij allerlei topbestuurders etc is er genoeg geld. Ik vind het veel te ver gaan om mensen in ontwikkelingslanden dan maar te laten zitten. Ze moeten zichzelf uiteraard uit hun armoede helpen en niet afhankelijk van hulp worden. De meeste mensen in Nederland kunnen het makkelijk betalen om vaker fair trade producten in de supermarkt te kopen. Dan krijgt de boer een eerlijk loon, kan hij de school van z’n kinderen betalen etc. Eerlijke handel is nodig, want mensen in ontwikkelingslanden hebben het nog erger dan de meest schrijnende gevallen in Nederland. Dit neemt niet weg dat ik vind dat ook geinvesteerd moet worden in armoede in Nederland.

 • avatar Sial schreef:

  Sinds ik krijg het pensioen (2 jaar) mijn leven ging aanzienlijk achteruit. Ik heb te weinig inkomen om te overleven. Niets kan me verorloven. Ik voel me als gevangene in mijn flat. Nergens te gaan, geen concerten geen films, geen cafe’s. En geen mogelijkheid om werk te vinden. Ik vind het niet eerlijk.

 • avatar Marianne schreef:

  Natuurlijk bestaat er armoede in Nederland, het is meer de stille armoede. Voor degenen die juist wel goed verdienen met hun loon is zelfs stille armoede niet zichtbaar.Ik vind het dan ook beschamend dat juist zij nog durven te zeggen: “ik heb honger”, terwijl het gewoon trek heet; “ik heb trek”, dus! Honger geldt voor degenen die zich geen goede maaltijd kunnen permitteren, vanwege een erg laag budget Het is frapant dat dan nog juist eten uit de mond wordt gespaard om uit de financiele problemen te komen, terwijl er een voedselbank voor handen is, die juist zorgt dat deze mensen een goede maaltijd op tafel kunnen krijgen.

  • avatar Anoniem schreef:

   Daar ikzelf altijd tot het spaarzame type behoor, ben ik na verlies van mijn baan,op mijn 57ste niet in de armoedeval terechtgekomen. Dat ik deze calvijnse trek geerfd heb, daar ben ik wat blij om.Uit de band springen is er nooit bijgeweest. Doe gewoon, doe je gek genoeg.Al mijn aankopen waren noodzakelijk, funshoppen ?? nooit van gehoord. Ik kan hier enkel nog aan toevoegen:Spaar je wat, heb je wat.

   • avatar Cup-a-Soup schreef:

    Heel goed dat u aan de toekomst heeft gedacht toen u het wat breder had, maar er zijn ook mensen die nooit in deze gelegenheid zijn geweest!
    Die zijn nu eens aan de beurt om wat extra te ontvangen en net dat kleine beetje meer te kunnen eten.

 • avatar Teun schreef:

  Van alle armen in Nederland heb ik het meest te doen met de mensen in de WAJONG. Die kunnen helemaal niets meer doen om hun positie te verbeteren. Blijven gehandicapt en chronisch ziek.

  • avatar Koffie schreef:

   Geheel met u eens, de mensen in die hook krijgen iedere keer weer de klappen…..
   Dat zijn de volgende groep daklozen….

 • avatar Marijke schreef:

  Al een tijdje ben ik op zoek naar bonafide instellingen/ projecten/ initiatieven, hoe het ook mag heten, bedoeld om (vnl. kinder)kleding (in goede staat) direct te kunnen doen toekomen aan hen die het nodig hebben. Het gaat mij niet om de goede doelen, die inzamelen om het te verkopen of het naar het buitenland versturen. Ik neem aan dat er in Nederland ook (helaas) gezinnen zijn met kleine kinderen (i.c. meisjes t/m 10 jaar) die behoefte hebben aan goede tweede hands kleding? Wie kan mij hierbij helpen. Tot nu toe heb ik nergens zoiets kunnen vinden, daarom plaats ik hier maar deze oproep.

 • avatar van Rooij schreef:

  Hallo allemaal.Ik word het echt helemaal zat om steeds te horen dat er géén armoede is in Nederland. Mensen die dit beweren zitten in de meeste gevallen zelf niet in een uitkeringsituatie.Mens en die een WIA uitkering hebben kunnen niet werken. Ik ben niet voor niets afgekeurd!Dachten jullie soms dat ik het zo fijn vind om elk eurocent tien maal om te draaien? Of altijd met lege handen ergens op visite te gaan? Of niet naar de kapper te kunnen gaan en als ma flodder er bij te lopen? Natuurlijk hang ik dit niet aan de grote boom. Ik zeg dat ik lang haar mooi vind en dat ik het altijd graag lang wilde hebben. En als ik weer eens met lege handen op visite gaat zeg ik dat ik kadootjes geven zo´n onzin vind. Ik hoor al jarenlang “ik ben hard aan vakantie toe”. Ook zo´n uitdrukking die langzamerhand mijn keel uitkomt. Ik bén zeker niet toe aan vakantie!!!!! Ik zeg nu dat ik al dat gedoe zo´n rompslomp vind en dat ik thuis alle luxe heb en daarvoor niet op vakantie hoef. Vele mensen die het arm hebben kennen al die excuses om maar niet te zeggen dat ze het slecht hebben en nooit iets kunnen. Want als je moet toegeven, dat je net als je buurman ook wel eens graag op vakantie zou willen zie je het leven in een mum van tijd niet meer zitten. Mensen die zeggen dat er géén armoede hebben zal ik aanraden, ga zelf eens rondkomen van een bijstandsuitkering of een WIA uitkering! En waarom moeten arme mensen zelf het sigaretje laten staan? Is roken alleen voor rijke mensen?. En vakantie dus ook? Waarom mag ik (met een magere uitkering nét boven de bijstandsnorm)géén telefoon of internet hebben. Zijn sociale kontakten vóór mij niet belangrijk dan? En mensen die een mobieltje hebben, hebben dit vaak alleen omdat de normale telefoon té duur is. Het mobieltje is i.p.v. een normale lijn gekomen.Ik ben het echt zat dat ik tevreden MOET zijn. Als ik mijn haar een keer laat knippen moet ik mij verantwoorden dat ik hiervoor geld aan heb beteed. Dus ik heb het niet arm. Ook het vergelijken met mensen in de derde wereld vind ik steeds meer een belachelijke vergelijking. Ik woon hier en niet in de derde wereld. Moet ik het dus net zó slecht hebben dan mensen in de derde wereld om te zeggen dat ik armoede ken?Wie zegt dat er géén armoede is daag ik uit om te ruilen.Niet 1 week ruilen maar een aantal jaren.Ik hoop dat mensen eens om gaan kijken naar de buurman/buurvrouw. Als er ingeleverd moet worden dan zijn dat vaak de zwakkere uit de maatschappij. En als er wat te verdelen valt dan moeten we dit “sociaal verdelen”. U deelt toch ook niet in mijn armoede?Ik ben het vergelijken met mensen die het slechter hebben echt zat!Waarom mag ik mij niet eens vergelijken met mensen die het beter hebben dat doet U toch ook?

  • avatar lisa schreef:

   ik ben het er helemaal mee eens.Moet op vakantiegeld wachten voor een grote uitgave en ook ik heb na aftrek van vaste lasten 20tot30euro per week om van te leven en dat is geen vetpot.Heb een anw uitkering en ben 62 jaar en reumapatient.Dus sommige ziekte kosten moet ik zelf betalen.Daarom ben ik altijd blij als de balasting teruggave komt. Dan kan ik weer eens iets extra kopen zoals deze pcLies

   • avatar schande schreef:

    helaas moet ik mede delen dat mijn dochter en ik ,al lange tijd onder de armmoede rens leven.kan alleen huur betalen en dan mag ik blij zijn dat ik voor heel de maand 135 euro over heb voor mijn boodschappen ,ik kan dus helemaal niks betalen ,ben sins 3 maanden werkeloos en nu heb ik het nog moeilijker ivm wachten op je uitkering sirca 6 a 8 weken duurt dat zegt men,ik ben zo ver gedaald in mijn kunnen dat ik zelf bijna voor hoer aan meeld ,kind moet eten he ,ik heb zelfs al 1 jaar geen ziekentoeslag kunnen betalen ,terwijl ik werkte ,diep triest dit land ,de euro ,terwijl er mensen zijn in den haag die.miljoen per jaar heeft en jurken kan kopen van duizende euro terwijl haar volk om komt van de armmoede en honger .stink land is dit land geworden sins de euro en balkende kabinet ,schandelijk

    • avatar Troel schreef:

     Hoi,Het is inderdaad waar dat voor een bepaalde groep een lage uitkering belemmerend is voor de ontwikkeling. Voor een andere groep werkelozen is een lage uitkering juist een stimulans om een baan te zoeken.Wat ik vind is, dat onze overheid onderscheid hoort te maken tussen deze groepen.Balkenende is nu aan het zeiken over zijn 40% loonsverhoging, terwijl dit niet strijkt met de loonmatiging die hij enige jaren geleden heeft doorgevoerd. Dat geld is bedoeld voor het bedrijfsleven en niet om managers een grote zak geld te geven. Dat is verkeerd hrm beleid.

    • avatar Yvon schreef:

     Ja ik ken het probleemalleen is het bij mij nog weer anders.Ik werk 32 uur per week en verdien genoeg om van rond te komen….Als ik geen 2 uitwonendne kinderen had met een handicap.Hierdoor word ik door de belastingdienst gezien als alleenstaande en NIET als alleenstaande ouder.Van mijn loon gaat 600 op aan woonlasten, 500 aan de opvang en onderhoud/behandeling van mijn kinderen.Waardoor ik nu genoodzaakt ben om een stap terug te doen en me aan te medlen bij de sociale dienst.Begrijp me niet verkeerd, ik WIL werken, maar dit word mij door 3 overheidsinstanties onmogelijk gemaakt.ik heb op dit momnet ong 20 euro per week te besteden voor eten, een wasmachine heb ik al 4 maand niet meer en met mijn gaskachel kom ik deze winter niet door.lang leve de centrum democratische Armoede-veroorzakende partij en de Partij voor de Armoede.

 • avatar Dion Graus schreef:

  Eindelijk is de code gekraakt!

  Met Ons Samen Leven Is Moeilijk

 • avatar Anoniem schreef:

  Als je al deze berichten leest is het dan raar dat sommigen ouderen stelen,armoede is geen zegen

  • avatar Koffie schreef:

   Het beroven van de ouderen door onze overheid is legaal…..
   Ouderen die brood moeten stelen om te overleven crimineel…

 • avatar Anoniem schreef:

  Bij Ouderen met pensioen kun je niet de stelling huldigen er is genoeg werk ook bijverdienen is een straf, hoogste belastingschaal.het enigste was die 5 euro van zalm toen.De ABP is de rijkste in Europadat merken we nog steeds, en maar zuren over het onbetaalbaar worden van de pensioenen

 • avatar Anoniem schreef:

  Ja ik ben ook ontevreden, ik hou van mijn 2700 bruto, waar ik vol voor moet werken, nog niet eens 2000 netto over, en ik krijg geen enkele toeslag, ik word bestolen door de linkse ratten

  • avatar Oppositie schreef:

   Zou jij je eens niet diep schamen!
   De bedragen waar jij over spreekt kunnen de meeste mensen hier alleen maar van dromen!
   Ik hoop dat je heel gelukkig wordt met je geld en nooit in dezelfde situatie komt!

   • avatar Anoniem schreef:

    Mwoah, er vreet hier niemand (zwervers daargelaten) uit de prullenbak. En de daklozen hier zijn vaak psychiatrisch zieke mensen of verslaafden.

    Ik vind het nogal meevallen met de armoede.

    Ik ken geen mensen die tulpenbollen eten, dus zo slecht zal het niet zijn in Nederland, armoede is vaak ook prioritetien leggen waar je je geld aan wil uitgeven,
    en dus niet aan shag, alcohol, dure TV’s/mobieltjes en 20 huisdieren door je huis hebben lopen.

    • avatar Oom Johan schreef:

     Vlak na de tweede wereldoorlog waren er geen zwervers.
     Nu met al onze zogenaamde welvaart maar genoeg ! Zou het niet juist de welvaart zijn die dit veroorzaakt heeft ? Maak alles nog maar wat duurder,ten behoeve van…….

     • avatar paula schreef:

      …de hardwerkende ondernemer? De salarissen van werknemers?

      • avatar 2010 schreef:

       heel leuk gevat antwoord, maar..
       armoede speelt zich achter de muren af;
       schaamte?
       logisch,daar loop je niet mee te koop.

       ik heb het dus niet over al die materialistische zooi,waar we allemaal zonder kunnen,maar er zijn echt veel gevallen van het niet meer kunnen betalen van de zorg-toeslag,huur,of andere eerste levensbehoeften…

       je hebt alles zelf in de hand,maar als overheidsinstanties tegenwerken of het apparaat te groot is,en je met je rug tegen de muur komt te staan,dan is het al gauw erop of eronder hoor!

       en dan hebben we het nog niet eens gehad over de geestelijke armoe in dit land;

       bij het zien van armoe trekken mensen eerder een zakdoek dan hun portemonnee..

       • avatar profi schreef:

        Precies!
        En dan met kerst massaal naar het glazen huis vet doneren voor die arme sloebers in de derde wereld , ook nobel maar op de terug weg naar huis wel met een grote boog om een dakloze heen lopen.
        Want die stinken namelijk en dan komt het allemaal wel heel dicht bij.

    • avatar Je geweten schreef:

     “De armoedegrens is gelegd bij 60% van het gemiddelde inkomen van een land.”
     Het gemiddelde inkomen is denk ik ook al aardig gedaald dus het is nog triester dan triest.

 • avatar Anoniem schreef:

  De regering heeft de armoede veroorzaakt. De koste aan de moslims die ze helemaal niet nodig hadden bedraagd 10 miljard euro’s per jaar en daardoor is het land nu arm, vertel dat aan Balkenende de linkse troup.

 • avatar Oppositie schreef:

  Hoogmoedige en hebzuchtige mensen maken de hele wereld kapot!
  Zij maken alles duurder en duurder!
  De economie sterft daardoor!
  Koopwoning en zijn niet meer te betalen!
  Huizen zijn er om in te wonen en zijn niet voor handelsdoeleinden te gebruiken!
  Heel deze crisis in onze westerse wereld is alleen te danken aan die smerige gasten!
  Inhalige en hoogmoedige monsters zijn ook moordenaars!
  Ze maken bewust de voedselketen enorm duurder!
  Zo kunnen de armen het niet meer betalen!
  Zo sterven er vele onschuldige mensen!
  Het gaat niet om miljoenen, nee, miljarden zullen sterven van de honger!
  Vuile Moordenaars zijn het!
  Alles is onnodig duurder geworden!
  Zo gaat de hele wereld-economie kapot!
  Ook in Nederland dat een rijk land is, en dan nog ontkennen dat er armoede is in Nederland, het is één grote leugen!
  Zorg eerst voor je mensen!
  Maar door hoogmoed en inhaligheid, laten ze deze mensen maar stikken!
  P.v.d.A. betekend Party voor de Armoe!
  C.D.A. & V.V.D. = voor de Rijken!
  De 7 vette jaren zullen dan ook nooit meer komen als deze smerige partijen de baas blijven!
  Waarom slaan we de handen niet ineen?
  En met de partijen die wel voor ons (armen) zijn, in een grootschalige opstand te komen tegen deze uitbuiters?
  Dit zou eens moeten gebeuren!
  Wij tolereren teveel, maar eens kan het echt teveel worden!
  Dus kom in actie!
  Ik zou willen dat ik eens op tv mocht komen uitleggen wat er nog meer aan de hand is in de wereld!
  Iedereen wordt bedrogen in onze samenleving!
  Allemaal leugens om alleen de mensen van hun geld af te helpen!
  Revolutie

  • avatar pieter schreef:

   Eerst het zuur nu het zoet

  • avatar Son of God schreef:

   Waar en aan wie wil je dat op tv kwijt? Er zijn al zoveel programma’s geweest over dit onderwerp. Denk je echt dat JIJ daar ook maar iets aan kan veranderen?

  • avatar paula schreef:

   Harde en misschien zelfs wel ware woorden. Dit knalt zo even mijn vertrouwde omgeving in. Ik proef en ruik hier de overtuiging van een ware socialist!
   Socialisme is een mooi streven, maar te sociaal heeft ons ook gebracht waar we nu zijn.
   Ik ga nu niet op elk onderwerp in, maar mocht je deze aankaarten in een volgend artikel zal ik proberen een positieve bijdrage te leveren.
   Begrijp me niet verkeerd ik wil je zeker niet aanvallen en heb bewondering voor je inzet en overtuiging.
   Slaap lekker voor straks lol

   • avatar Oppositie schreef:

    En dan spreek ik niet over een paar mensen, 1.500.000 in Nederland, dat is de VOC mentaliteit zeker?
    Het is zo makkelijk om die ene persoon in je straat of omgeving aan te wijzen die aan dat door de media opgelegde beeld van arm.
    Maar wat is nou echt arm?
    Je haalde eerder aan dat in Nederland niemand echt arm is! Dat wil ik nogmaals bestrijden!
    Wie onder bijstandsniveau in Nederland leeft, heet in onze definitie ‘arm’.
    Als je dat een hoog niveau vindt, nodig ik jou van harte uit om eens een maand van lot te ruilen.
    Dát is wat armoede relatief maakt, maar toch niet minder schrijnend.
    Armoede is namelijk géén vrije keuze.
    Dichtbij de armoededefinitie zit meteen ook de achilleshiel van onze ‘verzorgingsmaatschappij’.
    Het bijstandsniveau hebben we als de ondergrens voor een menswaardig inkomen gekozen. Was het maar menswaardig, dit is de laatste decennia nooit meer eerlijk geindexeert, ook niet toen alle bassisbehoeften belast werden met een milieutax en welja doe maar even 19% BTW, de smerige truc van Zalm met de Euro. Gezinnen die voor deze truc’s circa €100 per week konden besteden buiten hun vaste lasten moeten het nu doen met circa €25 per week, en daar mag je ook van kleden en je kinderen op schoolreisje sturen. Ik geef het je te doen om daar (Realist) gezonde voeding, wasmiddel, persoonlijke verzorging, kleding enz van te kopen.
    Daar zijn al heel wat rapporten over geschreven en ik heb er een aantal onder ogen gekregen, het is schrikbarend hoe de burger bedrogen wordt in eigen land.
    Wie onder die armoedegrens leeft, is niet alleen arm, eigenlijk zou men theoretisch niet moeten bestaan of op zijn minst een uitzonderingsgeval moeten zijn.
    Onze regering wil er in ieder geval niets van weten of kijkt de andere kant op, dat is Nederland in 21e eeuw.
    Om te huilen!

    • avatar Realist schreef:

     Leuk verhaal, maar waar komt deze informatie vandaan, welke raporten, graag linkjes, dan kan de rest van de werld zich ook verrijken aan deze informatie.
     Hier hebben we wat aan, niet aan een beeld wat door de eerste de beste op een forum wordt geslingerd.

     • avatar colani schreef:

      Toch fijn dat mijn werk van een middag lezen zo door jou in de prullenbak wordt gegooid.
      Maar zodra men (ik) van jou een keer een fatsoenlijk onderbouwd antwoord, wat niet vol fantasie en vooroordelen zit zal ik het met plezier voor je ter beschikking stellen. Het is geen openbaar stuk van CPB/CNS maar zal het met plezier in je mailbox dumpen (30mb). Het zijn meer dan 1000 pagina’s en aangezien je een stukje van 30 regels nog niet begrijpend kan lezen lijkt me dit iets teveel van het goede.
      Al wat ik op het forum schrijf komt uit betrouwbare bronnen, als je daar geen vertrouwen in kan hebben is het geheel aan jou om daar mee om te leren gaan of een ander forum te zoeken. Wat je ook kan doen is het tegendeel bewijzen met betrouwbare bronnen.
      Ik zou maar stoppen met je opruiende gedrag.

      • avatar Realist schreef:

       Het is vreemd dat je wel aan anderen vraagt bewijzen als deze iets aangeeft, maar als een ander dit doet wordt het met een gelul antwoord afgedaan.
       Dit forum staat vol hiermee en ieder goed lezer kan zich hiervan overtuigen.
       Maar meneer Colani duld geen tegenspraak, een ieder die een andere mening heeft als hij, wordt afgeserveerd.
       Respect en empatie voor andermans mening is totaal afwezich.
       Hierbij wordt het liefst grove taal gebruikt en ondersteund door een paar soortgenoten op dit forum.
       En als het hem helemaal niet meer aanstaat gaat hij over tot het opleggen van een ban.
       Je moet je schamen dat je het woord democratie in de mond durft te nemen.
       Jou visie heeft in de echte wereld een naam, t.w. dictatuur.
       Ga maar lekker zo door, dan zal je het ver brengen in je leven.

       • avatar colani schreef:

        Kijk de ware aard van het beestje komt naar boven. Geen oplossingen maar een probleem zoeken, als er maar een discussie is, even geen antwoord, maken we een nieuwe discussie.
        Waarom blijven we niet on-topic, als je dingen aan de kaak stelt prima, maar ook onderbouwen een geen vragen met vragen beantwoorden of afwijken van het onderwerp.
        Ik ben momenteel heel tevreden met mijn leven.

        • avatar Realist schreef:

         Als je praat over ware aard, heb jij die wel getoond op dit forum, dus laat die schijnheiligheid maar weg want mensenkennis bezit je ook niet.
         En over oplossingen zal ik helemaal maar niet beginnen.

         • avatar Janmaat schreef:

          Realist, ik geloof niet dat Colani hier recht mee aandoet, hij heeft misschien een uitgesproken mening, maar op zijn eigen forum heeft hij daar alle rechten toe.
          Nu ga jij lopen roepen over jou vrijheden op dit forum terwijl je alle regels zowat hebt overtreden.
          Ben jij soms van de PVV?
          Die hebben daar ook een handje van, schreeuwen over van alles en nog wat, tot iemand wat terug gaat schreeuwen dan gaan ze huilen.
          Dit is een forum voor volwassen mensen gedraag je daar dan ook naar.

          • avatar Realist schreef:

           Beste Janmaat, wat mijn mening is over Colnani, is mijn zaak omat ik daar mijn redenen voor heb.
           Als u dat anders ziet, dan kan ik daar begrip voor opbrengen.
           Als mijn mening wilt staven, kunt u dit vinden verspreid over dit forum als u daar genoeg inzicht voor heeft of wil opbrengen.
           Als u vind dat ik de regels overtreed, verzoek ik u aan te geven welke regels dit zijn.
           Wat mijn eigen mening is, heeft niet te maken met de door u genoemde partij.
           Bewust noem ik deze niet, omdat je anders door al die z.g. democratische mensen op dit forum weer uitgescholden wordt.

         • avatar Rob schreef:

          Wat klopt er niet aan dat stuk dan? Ik denk echter wel dat je als realist 😉 de boot mist momenteel.

          • avatar Realist schreef:

           Dat kan, het kan ook zijn dat jij iets van de achtergronden mist.
           Maar dat kan ik je niet kwalijk nemen.

         • avatar Hummer schreef:

          Ach, wat voelen we ons toch snel gekwetst. Colani heeft heel wat genuanceerder gereageerd dan jou reactie doet vermoeden.
          Veel ongenuanceerde en écht kwetsende reacties op allerlei berichten hier bewijzen zijn gelijk.
          Lees jij je eigen stukken ook wel eens terug?
          Zo ja wat denk je dan?

         • avatar Rob schreef:

          Nou vriend jij bent goed bezig, walgelijk om zo te gaan trappelvoeten voor je gelijk. Reageer normaal op een degelijk geschreven stuk of hou je bek dicht uilenbal.
          Ik heb van jou nog geen oplossing gehoord, alleen zijdelings gezever.

       • avatar Harm schreef:

        Je begrijpt het dus geheel verkeerd, niet te snel conclussies trekken

       • avatar Groen schreef:

        Waar gaat het jou nou om?
        Onrealist, mensen die de moeite nemen een forum op te zetten, daar heel veel tijd in steken en dan wil jij gaan bepalen hoe de regels zijn.
        Iemand schrijft een gedegen stuk, maar omdat je in een antwoord hiervoor niet je zin kreeg ga je hier lopen trollen, heb jij geluk dat ik hier niet modereer.
        Houdt de stukken die colani heeft geschreven eens naast de bagger die jij probeert te slijten en LEES deze ook!
        Stop met die onzin, het gaat over een bepaald onderwerp, verdiep je daarin, en niet in democratie of dictaturen, dat is niet aan jou besteed, leer eerst eens LEZEN.
        Iedere mongool kan hier zijn ei kwijt, dus niet zeiken over democratie als je zelf nog niet eens weet wat het woord inhoudt!
        En zet je spellingscontrole in je browser eens aan, als je toch zo slim bent zijn schrijffouten wel het laatste wat je mag maken.

       • avatar T€rr0r schreef:

        Groot gelijk Realist.
        Ik post dit om te kijken of er dit keer wel een democratie heerst op dit forum.
        Ook mijn postings komen er soms niet op!

      • avatar Realist schreef:

       Dat is mij te gemakkelijk, het is geen openbaar stuk maar jij hebt wel toegang tot deze informatie.
       Op zich interesante informatie dus mijn mailbox staat open.
       En als je mijn tekst opruiende gedrag
       vind, leest dan eerst maar eens sommige van je eigen reactie’s welke soms beschamend zijn.

       • avatar colani schreef:

        Graag per kerende mail uw echte mailadres!

       • Delivery Status Notification (Failure)
        This is an automatically generated Delivery Status Notification.

        Delivery to the following recipients failed.
        R.Realist@online.nl

       • En niet zo doorzeuren het is voor u net moeilijk/makkelijk om aan informatie te komen als voor mij.

 • avatar Realist schreef:

  Je weet mijn adres, zo dom ben je niet.

  • avatar Kanarie schreef:

   Vreemd, de ene keer is iemand dom, en de andere keer alwetend! Hoe kan het dat jij schrijft onder een foutief mailadres? Heb je iets te verbergen?
   Wat een lage (mislukte) poging om de webmaster in een kwaad daglicht te stellen is dit zeg.

 • avatar Kanarie schreef:

  Wat ben jij voor een dom gedrocht? Hoe meer braaksel van jou ik tegenkom hoe zieker ik wordt! Zoek een andere hobby of wil je dat ook dit forum afsterft door dit soort geouwehoer?
  Je loopt alleen maar te zeiken over een woordje wat je niet aanstaat in een goed verhaal, kom zelf eens met een onderbouwde reactie in plaats van dat gezever.
  Ik ben weg hier.

 • avatar Koffie schreef:

  Ben je ongesteld ofzo…..?

 • avatar paula schreef:

  Goed geschreven stuk! Chapeau!
  Ik denk dat je onderstaande reacties beter kan wissen, en lekker zo doorgaan met woorden en handelingen positief tot uiting brengen. Ik richt me niet op negativiteit dat brengt niets.

 • avatar Realist schreef:

  Jammer dat je mij wel aanvalt, omdat ik het met je eens bent, vreemd.
  Het heeft niets met meelopen te maken, maar ik deel jouw mening.

 • avatar colani schreef:

  Voor de reagluurders die het artikel niet helemaal snappen!

  De armoedegrens
  In deze nood is er het Sociaal Cultureel Planbureau.
  In de Armoedemonitor 2007 wordt met behulp van de minimumbudgetten van het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) een nieuwe definiëring van de armoedegrens in Nederland ter hand genomen.

 • In een eerste variant, de ‘basic needs-grens’, is gekeken naar wat men in Nederland als volstrekt minimaal kan beschouwen. De ‘basic needs-grens’ is gebaseerd op de allernoodzakelijkste uitgavenposten, maar biedt geen ruimte voor extra’s, zoals de kosten van sociale participatie.
 • In een tweede variant is hier enigszins in voorzien. Hierin zijn ook bescheiden uitgaven opgenomen voor sociale participatie, een abonnement, en een huisdier. Deze variant wordt aangeduid als ‘modest but adequate’: er zijn uitgaven in verwerkt die het strikt onvermijdelijke te boven gaan, maar er is geen sprake van enige luxe, zoals een auto of buitenlandse vakantie.
 • De derde variant is het ‘beleidsmatig minimum’, dat wordt bepaald aan de hand van het nettobedrag dat een bijstandsgerechtigde ontvangt. Dit is het bijstandsbedrag inclusief kinderbijslag. De huursubsidie toeslag wordt niet meegeteld.
 • Je hoeft geen grote voorspeller te zijn over het politieke bewustzijn in Nederland.
  Het probleem van de armoede wordt opgelost door het weg te definiëren.
  Nog even en ‘we’ cijferen alleen nog maar met de eerste armoedegrens.
  Dan is het probleem met tweederde teruggebracht. “Graag gedaan ‘heren”, zegt het SCP dan tegen de vaderlandse politiek.
  Oplossingen daar doen we niet aan, een beetje creatief rekenen of een bepaalde groep niet of juist wel meerekenen en alles is opgelost!

 • avatar Realist schreef:

  Voor diegene die een definitie wil lezen wat armoede inhoud.
  Natuurlijk zullen er meerdere zijn, maar dit is er één van
  http://www.sdnl.nl/armoede7.htm

  • avatar colani schreef:

   Ik heb dit stuk net doorgelezen, hoewel het meer dan 10 jaar oud is het redelijk actueel.
   Wat de meeste mensen echter niet zien is de invoering van de Euro, div. belastingen op vaste lasten die zijn nooit geïndexeerd en meegenomen in de hoogte van de uitkering.
   Als mensen toen financieel in de problemen kwamen kun je wel begrijpen dat mijn voorgaande stellingen dus kloppen.
   Het is jammer dat je dit soort stukken niet hebt gelezen voor je ging reageren.

  • avatar paula schreef:

   Wat nu zo jammer is en zeer onrealistisch, je krijgt keer op keer de kans om deel te nemen aan een fatsoenlijke discussie. En iedere keer faal je, heb jij het IQ van een halve borrelnoot ofzo?
   Leer van je fouten, LEES wat er staat niet wat je wil dat er staat!
   Zo jammer dat je weer een kans hebt gekregen en je daarin weer gefaald hebt, dat verkleind je kansen om wat te leren aanzienlijk.
   Nu heb jij het laatste woord!

 • avatar Fatima schreef:

  Ik heb geen probleem met Wildersstemmers. Ik heb een probleem met de ideologie van de PVV. Wilders is een perverse man met een slechte hairdo.

  Dankzij stemmen van vele autochtone Nederlanders krijgt deze ideologie steeds meer grip op het land waar ik woon, de samenleving waar ik in leef en dat vergeef ik mijn autochtone medenederlanders niet.

  Hold ur horses, ben geen extremist, maar zal er snel een worden vrees ik. Dat is wat de sfeer nu met mij doet.

 • Abonneren op de RSS-feed van deze topic. TrackBack URL


  Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl