jun
22
2019
0

Een goedkoop vliegticket komt niet uit de lucht vallen

Heen en weer met het vliegtuig naar Zuid-Frankrijk is net zo duur als een retourtje Terschelling. Hoe kan dat? Een deel van het antwoord ligt besloten in de enorme subsidiestromen richting de luchtvaartindustrie. Follow the Money brengt er zoveel mogelijk in kaart.

Voor dit artikel hebben we een podcast gemaakt in de vorm van een hoorspel. Luister en je hoort auteur Ties Joosten uitleggen hoe en waarom we dat hebben gedaan. Productie en regie waren in handen van Jessica Kuitenbrouwer.
(lees verder…)

jun
06
2019
0

De wetenschap van de lege emmer

Toen op 31 mei mijn artikel ‘Waarom klimaatontkenners niet geloven in klimaatwetenschap’ verscheen, kwamen er natuurlijk en naar aloude gewoonte weer enorm veel reacties binnen. Velen steunden me (oef!), sommigen uitten striemende kritiek. (lees verder…)

mei
31
2019
0

Waarom klimaatontkenners niet geloven in klimaatwetenschap

Geloven in wetenschap is geloof en geen wetenschap. Wetenschap gaat niet over geloof, maar over feiten, bewijzen, argumenten en experimenten.

Er is één belangrijke factor in de wetenschap, namelijk: het speelt absoluut geen rol hoeveel ‘wetenschappers’ iets geloven. Ze kunnen allemaal met één experiment of theorie op hun fouten worden gewezen, aldus Karl Popper. Wetenschap is altijd maar voorlopig bewezen, en het is de feitelijke plicht van elke wetenschapper (die naam waardig toch) om steeds weer vragen te stellen en kritisch te onderzoeken, ook de zaken waar men van zegt dat ze bewezen of ‘settled’ zijn. De grote wetenschapper en nobel prijswinnaar Richard Feynman zei: ‘Science is the belief in the ignorance of experts’ (‘Wetenschap is geloven in de onwetendheid van de experten’). Wetenschap moet onophoudelijk alles en iedereen kritisch bekijken en bevragen.

Het debat is voorbij?

‘The science is settled and the debate is over,’ zoals Obama ooit tweette, en er is ‘97% consensus’, zijn dus foute, onwetenschappelijke, maar politieke uitspraken.  Want 11 jaar na zijn inauguratierede, waarin Obama beloofde de planeet te genezen en hij de stijging van de oceanen zou stoppen, hebben we nog maar 12 jaar om de planeet te redden. Er is blijkbaar iets fout gelopen met de uitvoering van de Obama plannen.

Stellen dat de wetenschap er uit is en dat het bewezen is dat menselijk co2 de aarde ‘gevaarlijk’ doet opwarmen, is gewoon heel erg fout of tenminste heel erg voorbarig. Er zijn teveel onzekerheden en zaken die we nog niet begrijpen, zegt klimaatwetenschapper Richard Lindzen daarover.

We weten het niet precies

Dat wil helemaal niet zeggen dat de aarde niet aan het opwarmen is, of dat co2 geen broeikasgas is, of zelfs dat de mens geen invloed heeft op het klimaat.  Dat wil alleen zeggen dat we niet precies weten hoe het klimaat werkt en wat de toekomst zal brengen. Als we het niet precies weten of het nu gaat afkoelen of opwarmen de volgende 50 jaar, hoe kunnen we dan beweren wat de oplossingen zijn om het klimaat te regelen? Als dat al nodig en mogelijk zou zijn met menselijk co2. Er is geen klimaatramp aan de horizon, zo zegt klimaatwetenschapster Judith Curry in de Telegraaf.

De bedoeling van de uitdrukking ‘ik geloof in wetenschap’ heeft als doel, elke betekenisvolle discussie over klimaat en energie op voorhand in de kiem te smoren en iedereen die er vragen bij stelt als verdacht en onwetenschappelijk neer te zetten.

Iedereen die het klimaatdebat een beetje volgt is al vaker het argument ‘ik geloof in de wetenschap’ of ‘ik geloof in de 97%-consensus’ tegengekomen. Vragen naar wat die 97%-consensus dan exact inhoudt, dat kan u dan weer 97 verschillende antwoorden opleveren.

Zelfverklaarde ecomodernisten

Het meest absurde antwoord tot nu toe kwam van de filosoof en zelfverklaarde ecomodernist Maarten Boudry: ‘erken de consensus van het IPCC en ik stop om u klimaatontkenner te noemen.’

Hoe het erkennen van de mening van een politieke en tot op het bot gecorrumpeerde organisatie enig wetenschappelijk bewijs kan opleveren van wat dan ook, kan wellicht alleen wetenschapsfilosofische logica verklaren.

Misschien moet Maarten Boudry de ecomodernist van het eerste uur Roger Pielke jr zijn twitterdraadje even lezen om te genezen van zijn IPCC verering. Ik hoor Pielke nooit mensen met een andere mening als klimaatontkenner uitschelden. Ook Shellenberger, nog een ecomodernist van het eerste uur is niet te spreken over dat soort taalgebruik. ‘Guilty by association,’ zegt hij daarover. Dat soort kinderachtig gedrag heeft hij al in het tweede middelbaar afgezworen. Mensen die dergelijk gedrag (lees: taalgebruik) vertonen, moeten dringend volwassen worden,’ schrijft hij.

Weet wel, er zijn ook 97 wetenschappelijke papers, antwoorden en artikels, die de 97%-consensus  weerleggen.

Politiek-ideologisch misbruik van wetenschap

Kijken we even naar het voorbeeld van Democratische presidentskandidate Elizabeth Warren: ‘I believe in science’ tweette ze fier. En iedereen die dat niet doet, die heeft niet het recht om zich te bemoeien met milieupolitiek. Dat was haar antwoord, toen haar werd gevraagd of klimaat-sceptische wetenschappers zoals onder andere William Happer van Princeton ook een stem moesten krijgen in het klimaatdebat.

Of de Canadese minister Catharine McKenna  in haar hysterische rants, die haar de bijnaam ‘Climate Barbie’ opleverde. Ik geloof in wetenschap, krijst ze uit.

In België bijvoorbeeld tekenden 3455 zogenaamde wetenschappers een brief, dat de opwarming bewezen was en de feiten onweerlegbaar zijn. Wie deze brief echter goed leest, die ziet meteen dat het klimaat hier maar als excuus dient om de ganse moderne op de vrije markt gestoelde economie en maatschappij zoals wij ze kennen op de schop te nemen. Want behalve dat deze wetenschappelijke watermeloenen alles beweren te weten over het klimaat, willen zij vooral opleggen hoe wij moeten gaan leven. 

Journalist en ecomodernist Ralf Bodelier vatte goed samen waar groenen hier eigenlijk voor staan: ‘De, waarschijnlijk, werkelijke achtergrond van het groene verzet tegen genetisch gemodificeerd voedsel of kernenergie … je hoeft er de liberaal-kapitalistische samenleving niet voor te veranderen. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.’

Wat al deze personen eigenlijk willen zeggen met ‘ik geloof in de wetenschap’ en ‘ik geloof in de 97%-consensus’ is eigenlijk ‘ik geloof in gevaarlijke door de mens veroorzaakte klimaatopwarming’.

Andersdenkenden weren

Al wie daar anders over denkt die moet worden bestreden, liefst met leugens, verdraaiingen en fantasie, zoals onlangs de linkse onderzoekswebsite (sic) Apache nog maar eens bewees, door een verhaal uit de duim te zuigen over klimaatontkenners. Rob Lemeire zette het in zijn artikel Klimaatactivisten zwemmen in het geld  schitterend recht.

‘Dat die lieden tegenwoordig in reguliere media geweerd worden, is op zich geen slechte zaak,’ zo schreef Maarten Boudry in De Standaard. Met lieden bedoelt Boudry dus klimaatsceptici. Die hebben geen plaats in het debat. Duidelijk geen fan van Ricky Gervais: die tweette onlangs: 

Maar wellicht is de consensus-filosoof eerder aanhanger van Thomas Kuhn dan van Karl Popper.

Het debat vergiftigen en openlijk voor censuur pleiten voor de andere ongewenste mening, daar krijg je in dit land dus de Arkprijs van het vrije woord voor. Ja, zo diep zijn we gezonken.

Geloof in Daffy Duck

Maar dè topper van het ‘ik geloof in de wetenschap’ is toch Andrew Yang, de Democratische presidentskandidaat die zich wist te kwalificeren voor het televisiedebat door meer dan 65.000 individuele campagnedonaties te verzamelen.

Dit stuurde Andrew Yang namelijk per tweet de wereld in : ‘Mijn vader heeft een Ph.D. in natuurkunde,’ schreef hij. ‘Ik geloof in wetenschap.’ Hilarisch toch! Hij was meteen de risee op sociale media. ‘Mijn vader is cartoonist, ik geloof in Daffy Duck.’ Dat soort van commentaren.

‘Ik geloof in wetenschap’ wordt dezer dagen dus overwegend ingeroepen niet alleen om het verhaal van ‘catastrofale door de mens veroorzaakte antropogene klimaatopwarming’ te ondersteunen maar ook de politiek die reguleert ten voordele van onrendabele en onbetrouwbare hernieuwbare energie en strijdt tegen fossiele brandstoffen.

Complexe vraagstukken

De globale temperatuur is aan het stijgen; de mens is de hoofdoorzaak; het zal een catastrofe worden voor de mensheid; de stijgende temperaturen kunnen gestopt worden door een volledige omwenteling van de wereldeconomie en de vrije markt. Dat zijn allemaal enorm complexe en stuk voor stuk volledig verschillende wetenschappelijke beweringen. Bijvoorbeeld: is het bannen van fossiele brandstoffen niet schadelijker voor de rijkdom en welvaart die ze verschaffen, fossiele brandstoffen die vooral arme derdewereldlanden kunnen helpen om zich tegen welke klimaatverandering dan ook te beschermen?

De groene klimaatalarmistische truc bestaat er in om te doen alsof iedereen die het slechts oneens is met één of enkele of zelfs maar een gedeelte afwijkt van hun stellingen (dogma’s), dat deze personen de wetenschap en de wetenschappelijk methode zelf verwerpen. Ironisch genoeg zijn de ‘ik geloof in wetenschap’ en ‘ik geloof in de 97%-consensus’ in tegenspraak met de wetenschappelijke principes.

Laten we het cordon rond de klimaatsceptici ook maar meteen slopen. Want die ‘geloven’ dus niet in wetenschap en dat is meteen het beste argument om ze toe te laten tot het klimaat- en energiedebat.

PS: klimaatontkenners bestaan niet.

 

mei
30
2019
0

Baudet sloopt partijkartel dat vlak voor senaatdebuut FVD snel peperdure Klimaatwet nog even doorheen jast

Het is een feit geworden: gisteren stemde een overgrote meerderheid van de Eerste Kamer in met de Klimaatwet, waarmee Nederland zichzelf committeert aan een peperduur en bijkans onuitvoerbaar stuk regelgeving die ons allemaal op kosten jaagt en de opwaring van de aarde voor nog geen promille laat afnemen. Vlak dus voordat de nieuwe Eerste Kamer zitting neemt, met daarin Forum voor Democratie als grootste partij. Thierry Baudet is er woest over.

Nederlandse burgers zijn straks weer een kostenpost rijker: de Klimaatwet die zojuist dankzij de partijkartelpartijen is aangenomen, zorgt dat burgers van dit land de rekening zullen gaan betalen voor het stoppen van de opwarming van de aarde. Of nou ja, in ieder geval een onmeetbaar kleine afname van die opwarming te bewerkstelligen. Als het moet, is de overheid kennelijk bereid daar honderden miljarden in te smijten.

En dat was allemaal niet zo erg geweest, als de partijen tenminste bereid waren het proces omtrent die wet naar behoren te belopen. En dáár begint het te wringen, want in no-time is deze wet door het parlement gejast. Men moest en zou deze wet helemaal hebben besproken en behandeld voordat medio volgende maand twaalf FVD’ers op de groene Eerste Kamerbankjes komen plaatsnemen. Thierry Baudet mag natuurlijk niet in de kaart worden gespeeld. Stel je voor! Dus dan maar het democratische proces verminken.

In een nieuwe video legt Baudet uit hoe bizar dat eigenlijk is:

“Wij vinden dat echt schandalig. Want de Klimaatwet was één van de belangrijkste redenen voor kiezers om naar de stembus te gaan, en een grote Forum voor Democratie-fractie te kiezen. […] Het kartel moet worden opengebroken!”

Go get them, Thierry!

mei
22
2019
0

Baudet vs Rutte

Het grote debat Baudet vs. Rutte! Morgen kiest u welke kant het op gaat: steeds meer macht naar Brussel of de macht terug van Brussel naar Den Haag?

mei
20
2019
0

Weer een nieuwe vriendin 1.3

Van: Lilu <brunhes.michel@bbox.fr>
Onderwerp: Hi, I’m interested in a serious relationship.
Antwoord-naar: Lilu <pmpnpysx@gmail.com>

Hello.
I am Lilu, I am 25 years old and I want to meet you!
I haven’t had a guy for a long time, loneliness is so terrible. The spring  has come and I want a man next to me.
I want to hear the pleasant voice of a person close to me, to feel the touch of his hands on his body, to feel his breath and gentle kisses.
Yesterday I came to my friend in another city and asked her to introduce me to a man and she
gave me yours email address and showed me yours photo. She said you live near her house.
In the modern world, all people use the Internet, and I decided that dating via the Internet is the most relevant option.
I really liked you and I immediately wrote you this letter. now I think about you all the time. I hope I won’t bother you too much.
Please find me on this site
Here we can chat and make an date.
And I can show you something very interesting through the webcam. You’ll like it.
In my dreams, I represent our meeting with you.
Imagine how we get together in a passionate kiss, how you grab me by my elastic ass.
Then I will slide down and get your penis, my lips will caress the head of the penis, taking it inside.
You moan from pleasure. Then you take me by the hips, spread my legs and insert your cock into my wet cunt.
You start to move faster and faster, I feel your huge member inside me.
Before your eruption, I substitute my mouth and you fill it with your sperm …
I want this to become a reality.
I’m waiting for your message on the site.
Written by in: satire |
mei
15
2019
0

Weer een nieuwe vriendin 2.0

Van: Renata <eres.ingetrans@bbox.fr>
Onderwerp: Worried about you.
Antwoord-naar: Renata <vmnlekr@live.com>

Hi sweetie!
How are you? My friend gave me your email address.
You spoke to her on the dating site last year.
My name is Renata, I am 25 years old.
Now I am in your city and I want to meet you.
I saw you in the photo. You are very cute, I liked your kind eyes.
I’m sure I won’t be bored with you. You can cheer up a girl, and together we will have a good time.
I want to chat with you on this site. We can chat via webcam or just chat.
We get to know each other better and have a date.
We will have a romantic dinner, drink some wine. And then we can go to my hotel.
We will stay with you, suppress the light, then you will undress me and lay on the bed.
I want to feel your excited body and completely dissolve in you. I want to enjoy you all night, all day.
Forget with you about everyone and everything. I want you to have passions and fly away from unprecedented bliss.
I want all my sexual fantasies to become a reality with you.
I’m waiting for you!!!
Written by in: satire |
mei
15
2019
0

Weer een nieuwe vriendin 1.1

Van: Ava <lajambe.emilie@bbox.fr>
Onderwerp: I want a happy life.
Antwoord-naar: Ava <mwdit@yahoo.com>

Salut.
Will such an impressive man have a little time to explain to a pretty stranger how to find a woman’s happiness?
My name is Ava, I am 25 years old.
I saw you on a dating site, I liked you so. You look like a guy I recently saw in a dream.
True, he was not alone, but with a white horse. Isn’t it you?
I was thinking how to write first to you on the site, but when I found your email address, I decided to write you this letter and send my photo.
You and I are almost neighbors, I live not far from you.
I really want to meet you. I want you to be near, feel your touch on my body, inhale the fragrance of your skin.
Now I live alone in my sister’s house, she will not be here a couple of weeks. I’m so lonely here. Want to come to me?
I imagine how your hands gently caress my chest and thighs, squeeze the buttocks and languidly press my already lifeless body of passion and desire to your mighty torso.
I have one desire – to be yours, ready to obey you in love games.
I so want to feel you inside of you, your flesh burning with passion, your growing movement.
Imagine how your member in me becomes even bigger and plunges deep into me, more and more …
Do you like my sexual fantasies? Tell me about your fantasies.
I want to chat with you on a webcam, it can be done here.
Do you want to see me naked?
I will wait for you !!!
Written by in: satire |
mei
12
2019
0

Weer een nieuwe vriendin 1.2

Van: Chloe <sermg@km.ru>
Onderwerp: HI!!! )))
Antwoord-naar: Chloe <Chloe62@gmail.com>

OPENING OF THE NEW FLIRT CLUB.

  You are invited.
If you are interested in it, you will become our regular customer.
   Some girls from your city want to meet you.
You can find a relationship for a long time or for one night.

All the details, and our address you can find on our website.  
XXXXX.
Registration is required.
Look at some photos of girls who are interested in you.
Our club is completely confidential and after reading delete this letter.
You are waiting for an unforgettable relationship.

Written by in: satire |

Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl