nov
29
2009

Misschien is democratie niet het beste voor ons

Er zijn taboes. Zo stel je niet de democratie ter discussie. De democratie vinden wij het beste systeem dat er is; er valt iets te zeggen voor ‘het brede draagvlak’, de meerderheid die mag bepalen, de consensus waarnaar je moet zoeken.
democratieDemocratie, zo weten we ondertussen, biedt ook bescherming aan zwakkeren, want die kunnen zich immers gaan organiseren en zo een invloedrijke partij vormen. We zien democratie dan ook als een goed, kwalitatief hoogstaand product. En dat wilden we ook exporteren.
Naar Afghanistan bijvoorbeeld.
Maar ondertussen beweren allerlei geleerden dat het eigenlijk heel onverstandig is om in een land als Afghanistan ‘meteen democratie’ te willen brengen. Daar zijn de mensen eenvoudigweg niet aan toe, horen we nu.

En inderdaad: verkiezingen zijn daar een wassen neus, stemmen worden gekocht, stembiljetten vervalst, aan alles wordt duidelijk dat men geen democratie wil en dat men niet democratisch kan zijn.
Ik begrijp dat.
Ik heb ook zo mijn gedachten over democratie en de inheemse bevolking.
Langzaam wordt mij duidelijk dat er landen zijn waarbij je, zoals dat dan heet, ‘niet moet willen’ dat er meteen democratie komt: Irak, Afghanistan, het hele Midden-Oosten. Het wekt wrevel, het wekt woede op, het geeft onnodig slachtoffers. ‘Laten we praten met verlichte leiders’, is nu enigszins het thema.
Maar als dat de beste strategie is om een land als Afghanistan tot ontwikkeling te brengen, moeten we ons dan niet helemaal terugtrekken? Wat doen we daar dan? Om te praten met leiders die lak hebben aan democratie heb je eigenlijk geen leger nodig. En waarom moeten we eigenlijk met die leiders spreken? Laat ze het zelf uitzoeken.
Voldoet onze eigen democratie nog wel?
Ergens laat Willem Frederik Hermans een personage zeggen: ‘Democratie is het beste wat er is, maar de mensen zijn er te dom voor.’
Ik heb het gevoel dat ze dat in Iran verdomd goed begrijpen.
Misschien is democratie niet het beste voor ons, domoren.
Nu we een crisis hebben, merk je dat democratie vertraagt. De stemmen die in harmonie gebracht moeten worden zijn te onrustig. En daarbij: wat is harmonie? Je merkt aan alles dat we zoeken naar een alternatief voor de democratie, maar dat we dat nog niet hebben.
Stel dat we niet meer in een democratie leven, maar een ander systeem – ik heb geen idee welk, maar dat doet er even niet toe – en vier jaar lang zou Jan Marijnissen leider zijn, en daarna vier jaar lang Balkenende, of Bos, of voor mijn part Rouvoet – zou Nederland er dan heel anders voorstaan dan nu? Ik geloof het niet. Zou er dan meer of minder onvrede in dit land zijn? Ach, ik denk zo’n beetje hetzelfde. Natuurlijk, de leiders moeten geen intellectuelen in de gevangenis gooien of overgaan tot executies, nee, ze moeten hetzelfde doen wat ze nu doen. Ik denk dat we het verschil niet erg zouden merken. Tuurlijk, Jan Marijnissen zou de banken aanpakken – maar hij zou door de markt worden gecorrigeerd, of anders zou Bos na vier jaar de positie van de banken wel herstellen. Ik hoop dat ik er naast zit en dat we democratie nodig hebben. Maar ik zie steeds vaker dat we zonder kunnen.
Na honderd dagen inventariseren wat er gedaan moet worden, gaat het kabinet nu twintig commissies instellen die moeten uitzoeken wat we moeten doen. Natuurlijk, dat wordt allemaal voorgelegd aan het parlement en dat kiest dan: dit wel, dat niet. En weer krijgen we dan vertraging.
Tot er een moment komt dat iemand zegt: ‘Ik wil geen vertraging. Ik wil dat er iets gedaan wordt. Rot op met je democratie.’
Wat doen we dan?


80 Comments »

 • avatar Geert schreef:

  Stemmen!

  In essentie is democratie een systeem om de stem van de bevolking te laten doorklinken in de regering van een land. In landen met een tribale structuur gaat dat via de stamhoofden. Toen in Nederland de verzuiling nog bestond, hadden we feitelijk een soort tribaal stelsel. Ook in landen met een autoritair regime is de publieke opinie essentieel, alleen de invloed van de regering op de vorming daarvan is groter.
  Zolang de bevolking tevreden is, doet de regeringsvorm er feitelijk niet veel toe. Bij groeiende ontevredenheid gaat het beleid op de schop. Als dat niet helpt, of bij extreem grote ontevredenheid, gaat de regeringsvorm op de schop. Onze vorm van democratie met zijn pretentie de beste te zijn heeft veel kenmerken van een schaamlap, in zijn huidige doorgeëvolueerde vorm. Iedere twintig of dertig jaar een andere regeringsvorm is misschien het beste, dat houdt de instituties fris en alert. Die aanpak wordt nu al gevolgd in ons belastingregime: om de zoveel tijd, als iedereen doorheeft hoe het systeem het best te bedotten is, wordt het weer omgegooid.

 • avatar Johannes schreef:

  Een jaar of tien geleden begonnen de eerste analyses te verschijnen over het onbehagen in onze maatschappij.
  Gevallen van ‘zinloos geweld’, de moord op Fortuyn en Van Gogh, de opkomst van de PVV, grote problemen in bepaalde achterstandswijken, maar evenzeer in gewone gezinnen – waar vader en moeder de aansturing van hun kinderen verstoord zien omdat ze zelf niet meer goed weten aan welke waarden ze zich moeten/willen vasthouden – zijn mijns inziens een aantal van de elementen die dit gevoel van onbehagen onderstrepen of illustreren.

  • avatar Hummer schreef:

   Ja, en wie is daar schuldig aan?
   Juist Balkie met zijn cristelijke club, lekker op hem blijven stemmen, ga zo door…. :pissedoff:

   • avatar Johannes schreef:

    Nee dan Geert Wilders, jou grote vriend!

    Hij vertelt in een interview dat hij als jonge student zeer ambitieus was maar ook onzeker.
    Hij was bang om fouten te maken.
    Hij had faalangst.

    Om deze angsten in de 2e kamer te beteugelen, is hij niet altijd even gezellig voor de andere kamerleden.
    Hij heeft een zondebok nodig.
    Hier krijgt hij steeds meer last van grootheidswaanzin, zijn geweten begint te spreken.
    Hij moet eerst zelf maar eens op onderzoek uit: hoe komt het dat ik zo bang ben om fouten te maken?

    Weet jij het wel? Help Wilders de verkiezingen door!

    Zo niet helpen wij hem de kamer uit!

    • avatar Hummer schreef:

     Ik vriend van Wilders? Ik vraag me nu toch echt af met wie jij mij aan het verwisselen bent, of wil je gewoon over Geert en de PVV zeiken? Dat mag, het ging over democratie en dat is zijn partij dus ook niet, als je het daarover wil hebben, mag dat, maar ik blijf liever “on topic”

     Vind jij jezelf nou niet te belangrijk.
     Lach ook eens om jezelf.
     🙂

    • avatar schoutje schreef:

     Daar zijn we weer!
     Haal Wilders er maar bij.
     Probeer eens een standpunt neer te zetten zonder Wilders.
     Als we terugkijken wat hebben de partijen zoals het CDA PVDA VVD ervan gemaakt met hun leugens?
     Problemen welke in de jaren 70 en 80 ontstaan zijn opgelost?
     Nee dus, sterker nog, ze hebben alleen maar problemen veroorzaakt en ons sociale stelsel naar de kloten geholpen.

     • avatar Groen schreef:

      Jaja, dus als we PVV stemmen dan komt het allemaal goed….. laat me niet lachen. Laat ze eerst eens komen met een samenhangende visie inplaats van die losse kretologie. Je kunt wel overal tegen zijn, maar kom dan ook met een verhaal hoe het dan wel zou moeten.
      Losers, en die Gaus is een mongool.

      • avatar schoutje schreef:

       Groen; laten we eerlijk zijn ook zonder PVV komt het niet goed.
       Met het huidige belijd gaat het de verkeerde kant uit.
       We lopen zwaar achter in Europa, de economische groei blijft weg.
       Als burger krijg je alleen maar lul verhalen te horen.
       En als Geert Wilders denkt dat hij het beter kan, prima, laat hem dat maar eens z’n woorden omzetten in daden.
       Kan hij ook eens lekker op zijn bek gaan.
       Wij zijn zowiezo de klos.

     • avatar peter schreef:

      De PVV zal de oplossing niet zijn, deze Natie is toe aan een “intilligent” bestuur dat luisterd naar de wensen van het “hele” volk….

      Wilders is niet de man die nederland zal redden, daar heeft ie gewoonweg de hersencellen niet voor.

     • avatar Geel schreef:

      Nou,stem dan maar fijn PVV, de “redders” van Nederland.

 • avatar Hummer schreef:

  Democratie is natuurlijk een uitvinding van links: zeg tegen 90 % van de mensen dat die andere 10 % te veel verdient (of te veel rechten heeft)en je hebt al gauw minimaal 58 % van die 90 % : is de meerderheid ; maar het is natuurlijk geen garantie voor bestuurlijke kwaliteit en dat merken we de laatste jaren steeds duidelijker…is een ondemocratisch kwaliteits-bestuur toch niet beter?

  • avatar Terry schreef:

   Onze huidige democratie werkt uitstekend, verbeteren is niet meer nodig. 🙁

  • avatar Geert schreef:

   Als je kijkt naar hoe de bevolking wordt genegeerd, zou je eerder kunnen stellen dat onze “democratie” over de datum is; het is verzand in een woud van regels, afspraken en dealtjes waarin alleen doorgewinterde politici hun weg nog weten, en waarin de burger iets heeft van: het zal allemaal wel.
   Dat is de doodsteek voor een democratie, als u het mij vraagt.

   • avatar Graftak schreef:

    Wat zeg je nu?? De bevolking genegeerd? Je moet toch echt minder naar Wilders, Marijnissen en consorten luisteren. De bevolking wordt helemaal niet genegeerd. “De bevolking” is het hele probleem met democratie. Je geeft ze een vinger, ze willen je hele fucking hand. Je mag verdomme je eigen volksvertegenwoordiging kiezen! Maar nee hoor, het is weer niet genoeg. Via referenda willen de mensen alsnog hun individuele eigen stem (lekker genuanceerd: Ja of Nee) laten horen. Laat dat nou aan die gekozen vertegenwoordiging over, en als je die niet vertrouwt, dan heb je verkeerd gestemd, oelewapper.

    Democratie is overrated. Het gaat zelfs zo ver dat je tijdens de Tweede Kamer verkiezingen indirect ook voor de (vice-)premier in het kabinet kiest. Dat de zetelverdeling leidraad is voor de kabinetsvorming lijkt me wel logisch, maar niet dat je fucking stemt om iemand in de kamer te krijgen en dat diegene dan doodleuk zegt: Nee hoor, ik ga niet in de kamer, ik ga minister(-president) worden! Muhahahaha.

    Stelling:
    Laat het landsbestuur over aan wijze mannen die hun strepen verdiend hebben in de samenleving, en laat de volksvertegenwoordiging het volk vertegenwoordigen. En dat het volk zich er niet meer mee bemoeit.

   • avatar schoutje schreef:

    Helemaal mee eens en dat zonder inbreng van Wilders.
    Wie zijn de parlementaire slopers van ons land?

 • avatar Pino schreef:

  Het probleem is dat mensen die heel graag willen zich verkiesbaar stellen. In een ideale democratie kan je ook stemmen op mensen die helemaal niet zo’n trek hebben in macht.

 • avatar Johannes schreef:

  Het probleem dat je constateert, de twijfel die je hebt over democratie heeft volgens mij niet met democratie te maken, maar met de lichamen die met democratie om moeten gaan: landen, nationale staten. Indien we democratisch willen blijven, zal ons denken over nationale staten grondig moeten veranderen, tot dat niet meer hoeft omdat ze er niet meer zijn.
  Weet niet meer hoe ik op deze site ben gekomen, maar er staan mooie open discussies.

 • avatar Democraat schreef:

  In een land waar een staatshoofd door erfopvolging wordt benoemd (en er zijn talrijke van die landen, ook in buiten-europese gebieden), is het raar om van een democratie te spreken. Als er, zoals in Nederland, maar bijvoorbeeld in Saoedi Arabie niet, al verkiezingen worden gehouden, dan is dat om het volk tot op zekere hoogte recht van spreken te geven; dan is dat om het volk zich tot op zekere hoogte vertegenwoordigd te laten zijn/voelen, en tot op zekere hoogte de ruimte te geven om mee te denken en te beslissen.
  Totdat er landsbelangen in het geding komen, dan is die ruimte er ineens niet.
  Zo kennen wij in dit land ook een geheime dienst, de AIVD; ze kwam voort uit oud-verzetsstrijders die alles voor ons land hebben gedaan, tot en met moorden aan toe en die na de oorlog werden geeerd met een belangrijke baan ten behoeve van de eeuwige veiligheid van Nederland. Hun te prijzen diensten hadden anders in de picture moeten worden gezet; niet vochten zij voor volk, vaderland en koningin, maar voor het individueel bestaansrecht aller mensen. Het is precies als hierboven geschreven; willen wij democratisch blijven dan moeten wij anders over nationale staten gaan denken. Het statendom aller landen is op z’n eind, over slechts enkele decennia zal bestuurlijk alles anders worden georganiseerd, op andere niveaus en andere schalen.
  Waar wij, de bevolking nu belangrijke hulp voor nodig hebben, is het meedenken over de wijze waarop de democratie, en onze individuele autonomie en onafhankelijkheid gewaarborgd blijft.

  • avatar Johannes schreef:

   De monarchie is juist zeer democratisch, want in wezen is het een geval van totale willekeur wie het staatshoofd wordt. Elke embryo kan als kroonprins ter aarde komen. En dat staten en naties op hun laatste benen lopen…

   Dat kon je tien jaar geleden rustig beweren, maar nu niet meer.

   • avatar Hummer schreef:

    Ik beweer dan ook niet dat nationale staten op hun laatste benen lopen. Sterker, ze worden met hand en tand verdedigd. Ik kan echter nog steeds doodleuk beweren dat ze toe zijn aan grondige revisie. Dat het daarna een aardig experiment zou zijn ze maar op te heffen is natuurlijk een stapje verder.

   • avatar Anarchist schreef:

    Opzouten met die monarchie, kost handenvol geld, ze belazeren de kluit, ontduiken belastingen, ik zeg weg ermee :reallypissed:

    • avatar Johannes schreef:

     Maar is het nu echt nodig dat er op zo’n grote schaal gescholden wordt op koningin Beatrix en prins en prinses Alexander en Maxima?
     Waar hebben zij dit aan verdiend?
     Denk je nu echt dat deze mensen bekend willen staan als geldwolven en belastingontduikers? Dat geloof je toch zelf niet!

     • avatar Anarchist schreef:

      Dat denk ik niet, dat is wat ik zie en meekrijg via de media. Opdonderen met dat geloofs en monarchie aanhangen. Iemand die niet gelooft wordt ook gediscrimineerd.

      • avatar Grrrr schreef:

       Heel anders gaat het er in onze maatschappij aan toe, waarbij mensen (zeker degenen die op verantwoordelijke posten staan) vanuit vaak onduidelijke motieven, of persoonlijke motieven, of motieven die bijvoorbeeld een hekel aan het christelijke geloof verraden, naar beneden worden gehaald.
       Jij gaat dus nu maar in die groep zitten, veel plezier….

     • avatar schoutje schreef:

      Johannes zegt:Waar hebben zij dit aan verdiend?
      Ik zeg: Wat hebben ze eraan verdiend?

    • avatar Hummer schreef:

     Nu kunnen we zeggen: je weet toch dat dat zo gaat tegenwoordig.
     En inderdaad: we zijn er zo’n beetje aan gewend geraakt dat mensen – soms om het minste of geringste, of zelfs op het minste gerucht – aan de schandpaal genageld worden.
     De media spelen daarbij een grote en in mijn ogen vaak dubieuze rol.
     Zie bijvoorbeeld journalisten die door de reactie van P & W gevraagd wordt om in hun programma te komen!
     Er is een sterke neiging om op de persoon te spelen.
     Dit is ook wat het volk wil.
     Waarom dan daar niet aan tegemoet komen, journalisten, kranten, tijdschriften, radio en tv willen natuurlijk scoren, de ‘rates’ qua kijk- en leescijfers moeten gehaald worden.

     Ik weet wel: het zal natuurlijk wel weer veel te kort door de bocht zijn wat ik hier zeg.
     En de mensen die zich aangesproken voelen, zullen ongetwijfeld roepen dat ik er ook helemaal geen verstand van heb.
     Dan hebben ze gelijk.
     Maar ik probeer te verwoorden, te duiden wat ik als argeloze en neutrale toeschouwer zie, constateer.

     • avatar Johannes schreef:

      Wij Nederlanders staan in het buitenland al tamelijk bekend als lomp.
      Ik zie wat dat betreft de toekomst met zorg tegemoet.
      Het is niet voor niets dat allerlei denkers en trendwatchers het debat over onze Nederlandse identiteit proberen aan te zwengelen.
      Wat is er met onze bevolking gebeurd?
      Waarom wordt er zo enorm geklaagd, gezeurd, en met vuil gespoten?
      Is het nu echt nodig dat mensen – soms om iets heel kleins – worden neergesabeld?
      Waar komt die houding vandaan?

      • avatar Hummer schreef:

       Het is een rage geworden.
       Het afzeiken van mensen.
       Sorry voor het woord, maar dan weet iedereen meteen wat ik bedoel.

       • avatar Johannes schreef:

        Voorbeeld: hoe er de laatste weken over onze premier wordt gepraat.
        Stelde zelf – na de drie dagen van algemene beschouwingen – dat hij niet in vorm geweest was.
        Ik vind zelf dat het onze minister president sierde dat hij deze bekentenis deed.
        We hadden die conclusie zelf ook al getrokken – gezien de wijze waarop hij de plannen (of het ontbreken ervan) van het kabinet over het voetlicht bracht en de manier waarop hij de vragen uit de tweede kamer beantwoordde -, maar nu wisten we in elk geval zeker dat de eerste man van Nederland dit bij zichzelf ook onderkende. Want stel je voor dat je een premier hebt die dit zelf niet ziet. Dan hebben we pas werkelijk een probleem.

        Balkende stelde zich dus kwetsbaar op.
        Voelde aan dat het op zijn plaats was zijn excuus aan te bieden – ook aan het Nederlandse volk – voor zijn zwakke optreden in de kamer.
        Gezien alle kritiek van de laatste tijd op het kabinet, gezien ook het feit dat er steeds vaker geroepen wordt om sterk leiderschap in deze tijden van economische crisis, een wijs besluit.
        Maar, in plaats van dit te waarderen, grijpen allerlei lieden deze ontboezeming aan om de premier nog verder de grond in te boren.
        En de ene beschuldiging is nog niet geweest, of de andere dient zich al weer aan.
        Vorige maan deed de journalist Van Middendorp er nog eens een flinke schep bovenop door zijn boek (de lachende derde) – met daarin enkele saillante details over Balkende en zijn familie – te presenteren bij Pauw & Witteman.

     • avatar schoutje schreef:

      Juist, kijk maar hoe ze Geert Wilders Neerzetten!

 • avatar Democraat schreef:

  Een einde maken aan de nationale staten lijkt me dus niet het nieuwe begin, maar het begin van de ondergang en ondemocratische anarchie. Iedereen zou zich n.l. hier dan kunnen vestigen omdat we zo!n “”leuk land”” zijn , lees: je kan doen en laten waar je zin in hebt ..op kosten van de hardwerkende belastingbetaler. Gevolg: totale ontvolking van grote delen op de wereld en Nederland vol met b.v. 30 miljoen mensen die het hier toch zon “”leuk land”” vinden.. totale ontwrichting; helaas kunnen we niet zonder (het stellen van) grenzen .. kortom een beetje naief gedacht lijkt me zo..!!

 • avatar Hummer schreef:

  Excusses voor het onbehoorlijke taalgebruik vandaag, maar het is weer eens zo’n dag :reallypissed: :pissedoff: :devil:

 • avatar Terry schreef:

  Democracy means choosing your dictators, after they’ve told you what it is you want to hear

 • avatar Gelul schreef:

  Wisten jullie het nog niet? Democratie bestaat uit ruimteschepen.
  Wat zeg je nu?
  Bestaan ruimteschepen niet…….
  I rest my case 🙁

 • avatar Groen schreef:

  De knok/sneuvel missie naar A’stan heette opeens een vredes/opbouwmissie. Is dat omdat JP rekening houdt met de vox populi en dus een goed teken of betekent dat hij met liegen en bedriegen de democratie in stand denkt te kunnen houden en dus een slecht teken? Als je als regering je oren laat hangen naar een wispelturige slecht geinformeerde borreltafelpratende meute kiezers, is dat dan een goed teken?

 • avatar Global schreef:

  Onze democratie werkt voorbeeldig! Kijk naar de afgelopen verkiezingen en het regeerakkoord. Prima resultaat op basis van de stemming. Ben ik er persoonlijk blij mee? Nee. Maar de democratie werkt

  • avatar Ieni Mini schreef:

   Hehehe ja da’s een goeie global. De regering bestaat uit een splinterpartij en twee verliezers.

   • avatar Terry schreef:

    Wat wil je dan? Dat de 3 grootste partijen bij elkaar worden gestopt en het lekker uitzoeken? Dat wordt vast een houdbaar succes. De enige manier waarop dat haalbaar zou zijn is een 2 partijen stelsel. Maarja. Is dat niet kiezen tussen twee kwaden?

  • avatar Groen schreef:

   En de PvdA stemmers zijn helemaal rauw. Stem je potdikkie voor een belangrijk onderzoek, komt het er niet dankzij je eigen stem haha.

  • avatar Goeroe schreef:

   Voor de cda gaat dat nog wel op, global. Maar de pvda in de regering is een lacher natuurlijk. Daarom stonden ze ook zo zwak tijdens de onderhandelingen. ‘okee, okee, dan geen onderzoek.’

   • avatar Zuur schreef:

    De pvda in de regering is gewoon een vuig een-tweetje van JP en marijnissen

   • avatar SP schreef:

    De ongeloofwaardigheid van de PvdA is totaal aan de partij zelf te wijten, niet aan het feit hoeveel mensen er op gestemd hebben. Niet het aantal zetels maakt de stijfheid van de rug (of poot), maar de partij zelf.

    • avatar schoutje schreef:

     Rustig maar mensen, over een 1 1/2 gaat de PVDA zichzef opheffen, met twee zetels willen ze straks niet meer meedoen.
     PVDA is straks Partij Van De Alogtonen, die werken niet en arbeid is dan een vies woord.

 • avatar Gelul schreef:

  En waar wil je die wijze mannen vandaan halen? Wijze mannen willen helemaal niet regeren, dat is alleen weggelegd voor machtswellustelingen, opgeblazen ego’s, moraalridders en narcisten.
  Ruimteschepen, niet meer en niet minder.

 • avatar Droef schreef:

  Oh ja, krijgen we dat gelul weer over verliezers. Heb ik dus persoonlijk nooit begrepen. Als je minder zetels haalt dan bij de vorige verkiezingen, dan ben je per definitie verliezer. Is bullshit zonder meer.
  Volgens mij moet je kijken naar het aantal mensen dat op een partij stemt en niet het verschil met de vorige verkiezingen. Zo worden volgens mij ook de zetels verdeeld. Verlies of winst ten opzichte van de vorige verkiezingen zegt alleen iets over de vermindering of toename van je draagvlak of achterban.

 • avatar Geert schreef:

  Onze huidige democratie werkt bagger. De partijen die regeren zijn altijd een soort random pick uit de verkiezingsuitslag, het regeringsprogramma is niet te voorspellen aan de hand van de programma’s van de deelnemende partijen en we gaan met zijn allen om de zoveel tijd weer met tegenzin op de minst erge optie stemmen. Toch zou ik geen betere manier weten om met zijn allen tot een beetje redelijk compromis te komen, dus hou het maar zo.

  • avatar schoutje schreef:

   Ik wel, laat ze maar eens met z’n allen regeren en verandwoording nemen.
   Dat zal ze leren om eens niet alleen aan hun eigen belang te denken.
   Als ze het niet goed doen, oprotten die hap.
   Nieuwe verkiezingen, net zo lang tot ze eens naar het volk gaan luisteren.

 • avatar Terry schreef:

  Stem op mij, en ik trek de stekker uit die zogenaamde democratie!

Abonneren op de RSS-feed van deze topic. TrackBack URL


Plaats een reactie

(wegens opgewonden standjes moet uw reactie eerst goedgekeurd worden)

*

Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl