mrt
05
2010

Onze “Democratie” en het EPD in een notendop!

Na-de-crash

Eens kijken wat dat tuig in den Haag nu weer van plan is, Balkie wil dus gewoon doorregeren zonder nieuwe verkiezingen. Dat zou hem goed uitkomen, zijn aardrivaal Bos is in zijn buitenspel-val gelopen.

Wat gaan die schoften van het CDA en de Cu ons nu weer voor een worst voorhouden? Zo werkt onze democratie dus: eerst stem je op een partij, daarna geven we hen ons vertrouwen om te doen wat goed voor ons is en vervolgens gaan ze net als je ouders vroeger betweterig dingen verbieden ‘die niet goed voor je zijn‘.

Je zou haast denken dat ik een beetje zurig ben, maar de wijze les komt heus nog wel. Blijf opletten!

Nadat er namelijk in het parlement en de tweede kamer iets besloten is blijkt er nog 1 partij in de weg te staan: de eerste kamer! Vroeg ik me even af wat die lui doen voor hun geld, maar dat blijken de bewakers van onze democratie te zijn. 😉

Zo heeft onze regering de EPD wetgeving aangekondigd en goedgekeurd. Iedereen dacht dat alles in kannen en kruiken is, maar nu moet de eerste kamer er nog een plasje over doen.

Dit plasje doet men aankomende week, zodat alle instanties (zoals de ziekenhuizen en huisartsen bijvoorbeeld) nog zeker 2 (!!) weken de tijd heeft alle nieuwe maatregelen voor 17 miljoen burgers de waarheid te maken.

Prima hoor, dat democratische gedoe, maar waarom niet een keer een houdbaarheidsdatum aan nieuwe regeltjes geven – zodat wij burgers een tijdje waar voor ons geld krijgen!

Laat iedereen snel nog bezwaar maken en een duidelijk signaal afgeven tegen deze privacyschendende en gevaarlijke verzameling van persoonsgegevens. U kan straks niet zeggen "Ik wist het niet" Ik heb het u gezegt!

We horen steeds maar het het elektronisch patiëntendossier – het EPD – de gezondheidszorg veiliger zal maken. Door het EPD zullen er mnder fouten met medicijnen worden gemaakt. Dat is de theorie. Maar elke technologie schept z’n eigen fouten, dus ook het EPD.

De conclusie van deskundigen? Een EPD is leuk maar je moet het systeem enorm in de gaten gaan houden, en daarvoor hebben we de kennis en het geld niet!

Voorbeeld:

In Nederland is in augustus 2005 gebleken dat de EPD’s die bij apotheken worden gebruikt, bepaald niet foutloos waren. Door een rekenfout in de software werden van een aantal zare medicijnen (waaronder chemo) te zware doses voorgeschreven; het verhaal zingt nog steeds rond dat daar minstens één dode door is gevallen.

Een Amerikaans persbureau heeft via de Freedom of Intermation Act (de US variant van onze WOB) achterhaald dat in 50 ziekenhuizen vijf maanden lang – van augustus 2008 tot en met december 2008 – verkeerde medicijnen en behandelingen zijn voorgeschreven door fouten in het EPD. De patiënten werden niet op de hoogte gesteld en de ziekenhuizen hadden het voorval liefst geheim willen houden.

Mensen maak bezwaar nu het nog kan!

Download bezwaarformulier

12 Comments »

 • avatar Anita schreef:

  Eerst moest ik heel bitter lachen. Waarom? Omdat de remedie ook dit keer ’strenger straffen’ zou moeten gaan zijn. Het liefst zouden fundamentalistische christenen alle Nederlanders in een permanente greep van doodsangst willen houden, om aldus elkeen de Heere te laten dienen. Wat een paranoïde flauwekul.

  Als artsen en specialisten ernstig bezwaar aantekenen tegen de tot op heden gedane proefnemingen om het systeem met al die dossiers in actie te zien, dan noemt de heer Klink dat botweg: ‘al reeds opgeloste kinderziekten’. Hoe dom en stijfkoppig moet je zijn om zo een commentaar te geven? Hoe rechthaberisch? Hoe godsdienstwaanzinnig?

  Wie er nog geen weet van heeft beveel ik een onderzoekje aan: kijk eens met behulp van Google hoeveel er in Groot-Brittannië (en ook in Duitsland, maar dan met privé-gegevens van meer algemene aard) misgegaan is. Om te huilen. CD-roms met gegevens van miljoenen mensen, mensen zoals wij allemaal, belandden door ‘vergeetachtigheid’, of gewoon een fikse kater, op de achterbank van voor iedereen toegankelijke auto’s, of op straat, of werden bijvoorbeeld als ernstige waarschuwing te koop aangeboden aan T-Mobile, of de Duitse publieke omroep. (Hadden we Cor van der Laak, actief AVRO-lid nog maar… een hartgrondig ‘Van Die Dingen!!!’ zou op zijn plaats zijn. En ook advocaat mr. Pief Toepoel zou mooi werk kunnen doen.)

  Ik zal de dag prijzen op welke de bemoeizuchtigen van het huidige (gevallen) kabinet hun koffers moeten pakken. De primus inter pares ervan zou wel eens recht door moeten lopen naar het Internationale Strafhof, en dat komt hem toe.

 • avatar Hummer schreef:

  Ik vrees niet dat er misbruik gemaakt gaat worden van het EPD, maar ik denk dat ik met grote stelligheid kan stellen dat het wel zal gebeuren.

  Alle centrale systemen, op waarschijnlijk de bkr informaties na, worden misbruikt. Van diegene waar je van verwachten mag en die zelf stellen jouw gegevens niet aan derden te verkopen cq geven, gebeurd dit voor 100% wel.

  Het is zelfs zo dat de semi-overheden de wet op bescherming persoonsgegevens met handen en voeten betreden, deze instellingen gebruiken en misbruiken o.a ons Burger Service Nummer en drukken dit nummer overal op daar waar het hun aangaat en dan onder het mom dat dit een sneller betere communicatie teweeg brengt tussen de Burger en de Overheid.

  Niets is minder waar. Maar intussen is jouw nummer naam etc wel te zien voor iedereen en dan ook te gebruiken. Dit zijn feiten.

  Nu gaat deze zelfde overheid ons proberen wijs te maken dat het EPD waterdicht zal zijn en dat het hiet niet mee zal gebeuren. Eens te meer blijkt weer dat de overheid niet echt geinteresseerd is in de mening van de burger en altijd toch dat zullen doen wat zij willen en ons maar wat op de mouw proberen te spelden, wat nog schijnt te lukken ook.

  Als er een verzekeringsmij. langs komt met een grote zak met geld en allerlei andere kadotjes, dan is ook de apothekersassistent(e), doktersassistent(e) misschien wel bereid om ……………. Wie niet

  Ook is dit weer een middel om steeds meer info , en voet achter onze voordeur te krijgen. De overheid is momenteel te indringend en onder valse voorwendselen bezig en leveren wij steeds meer verworven vrijheden , en privacy in. Waar onze ouders 60 jaar geleden voor gestreden hebben, daar is nog maar weinig van over.

  Nog even, als dat al niet reeds zo is, dan weten we in ieder geval dat als wij ’s morgens de deur uitgaan, er altijd wel iemand in ons huis is, de overheid.

 • avatar Puma schreef:

  Op zich ben ik het eens met alle kritiek die Colani op deze site in diverse artikelen aanhaalt. Maar voor mij zit het nog dieper: er is er maar een die gaat over gegevens over mij: dat ben ikzelf. Het zijn mijn gegevens en die zijn van niemand anders.

  Ik ben best bereid om gegevens over mijzelf ter beschikking te stellen. Ik snap ook wel dat ik als deelnemer aan de samenleving mee moet doen. En wil dat ook. Dus mag de Belastingdienst mijn inkomen weten. Maar wel onder de strikte voorwaarde: mondje dicht verder.

  Maar als Klink mij opzadelt met een EPD en mijn dwingt om bezwaar te maken als ik dat niet wil, zet hij de wereld op zijn kop. Hij had moeten vragen of ik mee wil doen.

  Het is met name die doorgeslagen eigengereidheid, die steeds verdergaande onbeschoftheid aan overheidszijde in de verhouding burger – overheid die mij woedend heeft gemaakt en mij bezwaar heeft doen maken: “Hier met die gegevens; die zijn van ons overheid en wij maken wel uit wat goed voor jou is”.

  Op dat soort gedrag past maar een antwoord: opstand. Die begint met bezwaar maken tegen het EPD.

  • avatar Liefje schreef:

   Bezwaar heb ik al gemaakt, maar hoe controleer ik of dat afdoende is?
   Ik wil zelf graag bepalen welke informatie bij wie terecht komt. Artsen maken ook fouten en zijn niet vrij van vooroordelen. Niet alle medische informatie in een dossier is zuiver objectief en onafhankelijk. Het vooroordeel van de een krijgt bij de volgende behandelaar de status van een vaststaand feit en kom er dan nog maar eens vanaf. Ik heb dit zonder EPD al een aantal keren meegemaakt, dat wordt met het elektronisch dossier alleen nog maar erger.
   Als de patiënt ook continu inzage heeft in zijn eigen dossier en het recht daarbij -binnen grenzen, want er zijn natuurlijk ook notoire dwarsliggers, klagers en zeurders- aantekeningen te maken of bezwaar te maken zou het een ander verhaal zijn maar dan nog vind ik dat je als patiënt zelf moet kunnen bepalen wie wel en wie geen inzage heeft in je gegevens. Behlave in acute noodsituaties.

 • avatar Agnes schreef:

  Een overheid die waar het anderen aangaat zo vaak het woord disproportioneel gebruikt, schiet ook hier door! Iemand uit het beroep gooien of een verzekeraar alle klanten ontnemen en dat bij wet vastleggen voert te ver. Zeker als die wetten worden gemaakt door dienaren van de staat die op zeer veel vlakken een zwak ontwikkeld verantwoordelijkheidsbesef hebben en de gemeenschap dagelijks vele miljoenen kosten door foute beleidsbeslissingen.

  De betrouwbaarheid van een EPD valt en staat overigens bij het juist, volledig, tijdig en logisch invoeren van de gegevens. Het zal ondoenlijk blijken om de patiënt bij een (spoed)consult niet meer bij de gegevensverzameling te betrekken. Het past niet dat de zorgverleners uitgebreid gaat zoeken in een EPD naar relevante gegevens terwijl de zorgvrager die het meeste over zichzelf kan reproduceren “ontlast” aan de zijlijn blijft! Zorg blijft een kwestie van interactie tussen mensen en ICT kan daar hooguit een aanvullend HULPmiddel in vormen!

  Vasthouden aan een te snel verplichtend invoeren van het EPD zonder uniformiteit, zonder regels, zonder een heldere verantwoordelijkheidsstructuur, zal slachtoffers gaan geven. Ook dit megalomane prestige project van de overheid kost goud en is (in deze vorm) tot mislukken gedoemd.

 • avatar Abdul schreef:

  Net zoals bij de OV chipkaart, rekening rijden en het EPD moeten we maar vertrouwen op een overheid dat die de zaakjes afschermd. Helemaal niemand gaat uit van het zeer, zeer, zeer gezonde wantrouwen t.o.v. een overheid en al helemaal niet van de continue incompetentie van een overheid. Leuk zware boetes, maar laten we nou eens reeel blijven, er zal geen agent opgezet worden, wanneer het misgaat wordt het drama voor het slachtoffer en uiteindelijk is het de overheid zelf die het gaat misbruiken.
  Waarom moet het allemaal zo ingewikkeld en met zoveel gegevens op plaatsen die niet beschermd kunnen worden?
  Omdat de overheid de voordelen in de toekomst al ziet en we nu gewoon met schijnheilige bescherming bezig zijn. Bescherming die over 10 jaar langzaam, maar 100% zeker, zal komen te vervallen.
  Het is die overheid die al die gegevens wil en dat is diegene die we moeten vertrouwen?

  Bij de invoering van het sofi-nummer is de belofte gedaan om nooit (!!!) de gegevens te gaan koppelen. Oplossing, we noemen het gewoon BSN.

  Hou toch eens op met dat onaantastbare vertrouwen in de overheid. De grootste misdaden in de geschiedenis van de hele wereld zijn gedaan in naam van de overheden tot op de dag van vandaag.

 • avatar Paula schreef:

  Het strafbaar stellen van ongeautoriseerd ‘gebruik’ ofwel hacken, inzien, copieren en op grond daarvan chanteren, uitsluiten, traceren van – of roddelen over patiënten betekent vooral mooie woorden gebruiken om het voorstel erdoor te krijgen.

  Maar… bewijs maar eens zo’n illegale activiteit die via Internet loopt. Heel veel blijft achter de schermen, net zoals men bij sollicitaties niet altijd de echte argumenten te horen krijgt wanneer men niet wordt aangenomen.

  Laten we niet naïef zijn.

  Het is al gebeurd. De New York Times van vrijdag 7 november 2008 berichtte dat gevoelige medische gegevens van miljoenen Amerikanen waren gehackt en dat die gegevens openbaar zouden worden gemaakt wanneer niet een geldbedrag zou worden betaald om dat te voorkomen. In een brief van de hackers stonden al de gegevens van 70 patienten vermeld. Je kunt daar achteraan gaan, maar dat is achteraf branden blussen en dit soort chantage kan ook op kleinere schaal gebeuren (zoals bij Van Persie) en minder in de openbaarheid komen en tot grote individuele ellende leiden.
  Als een verzekeraar je weigert of de premie fors verhoogt, hoe weet je dan op grond waarvan dat gebeurt? Klanten kunnen hun individuele gezondheidssituatie en verzekeringspakket moeilijk zo niet onmogelijk kritisch vergelijken met dat van andere klanten. De verzekeraars zijn, voor zover ik weet, niet meer gehouden aan een addendum van geheimhoudingsplicht dat vorig jaar februari afliep. De tekst voor een nieuw addendum moet nog worden goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens. Ik zou als verzekeraar wel gek zijn om in deze vacuüm periode niet ‘even’ de gegevens van de afdeling ziektekosten van een patiënt door te sturen naar de afdeling hypotheken en levensverzekeringen…

  De ziekenhuizen hebben, zoals in het nieuws kwam, de bescherming van persoonsgegevens meestal niet bepaald op orde; mensen kunnen meekijken op schermpjes of computers staan onbeheerd op een desk.

  En gehackte geldtransacties zelfs via beveiligde verbindingen van bijvoorbeeld ING zijn door criminelen via Russische sites te koop en zijn door journalisten ‘gebruikt’ om aan te geven dat dit kan (Zembla). Ze kochten boeken op naam van een gehackte onbekende persoon. Je kunt ook een auto op naam van een ander kopen en daar ongelukken mee maken. Daar schrik je wel van als je van niets weet.

  • avatar Geloof schreef:

   Angstaanjagende voorbeelden.
   Stel je voor dat zich ooit nog eens een situatie voordoet als tussen 1940 en 1945. Er zou een dictatuur of oorlog kunnen ontstaan of er zou een gek de kop op kunnen steken die delen van de bevolking zou willen uitroeien. In zulke omstandigheden is ieder register of databestand levensgevaarlijk. Kan iemand me eens vertellen of er, bij Binnenlandse Zaken, Defensie of elders, noodscenario’s klaarliggen: wat te doen als registers gevaarlijk worden?

   Heb trouwens niet de illusie dat er nooit informatie uitlekt. De slimste hacker zal altijd handiger zijn dan de doorsnee arts, ambtenaar of elk ander die voor zijn beroep met een register moet omgaan.

 • avatar Ziek van EPD schreef:

  Ik heb net mijn EPD laten blokkeren. bedankt voor dit formulier. De reden is dat het adequate medische zorg tegenwerkt.

  Slechts een opmerking die suggereert dat mijn klachten een psychische oorzaak kunnen hebben en alle nieuwe artsen zullen mij niet meer serieus nemen.

  Dan heb ik liever dat mij nieuwe arts geen achtergrond kennis heeft en mij onbevooroordeeld bekijkt en dus lastige ziektes zal opmerken.

  Zelfs met een technische psychologie achtergrond zou ik weinig verweer hebben tegen dat soort vooroordelen.

  Het achterliggende probleem is de vermenging van echte medische zorg en therapeutische kwakzalverij (Psychiaters etcetera).

 • avatar Oppositie schreef:

  Iedere keer weer nieuwe bekende gezichten die het EPD moeten verdedigen, maar de (r)overheid kan mijn wantrouwen niet wegnemen, want het is juist die bemoeizuchtige en steeds alomvattende overheid die de reden is voor mijn wantrouwen.
  De overheid wordt steeds meer een Octopus die haar tentakels dieper in de persoonlijke sfeer en strakker om de keel van de Nederlanders slaat. Laat me met rust. Ik sterf liever op mijn 65e vanwege het ontbreken van een EPD dan 80 jaar onder het juk van Big Brother te moeten leven.

  En de burger moet niet altijd maar denken “ach, het is wel zo makkelijk” of “dat moet de overheid maar regelen”. Kom eens van die luie stoel af en verdedig je persoonlijke levenssfeer!

  • avatar Liefje schreef:

   Overheid en prestige projecten is nu bepaald iets wat goed samen gaat. Dat hebben ze inmiddels al diverse keren laten blijken. Maar omdat het prestige is moet en zal het ingevoerd worden. Ten koste van alles en iedereen.

   Ook ik heb mijn EPD laten blokkeren. Maar dat is meer in mijn ogen schijnveiligheid. Het centraal opslaan van dit soort gegevens is de kat op het spek binden. Het is een kwestie van wachten totdat de eerste gegevens op straat komen te liggen en/of misbruikt gaan worden.

   Als ‘goedmakertje’ komt de coalitie dan met strengere straffen. Het leed is dan al wel geleden en de schade wellicht niet te overzien. En hoe is er te constateren dat er misbruik is gemaakt door bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij? Door de bewijslast bij de burger te leggen die zelf geen toegang tot EPD heeft?

   • avatar Oppositie schreef:

    Zolang wij leven in een maatschappij waar liegen en bedriegen de zelfde betekenis hebben als de waarheid, kan ik mij letterlijk en figuurlijk niet vinden in een EPD. Dit soort dossiers zijn voor een ieder toegankelijk als er maar voldoende geld tegenover staat.
    Dit is verwoord in “Big brother is watching you”.
    Laten wij het maar houden bij een strafblad daar moeten nog heel wat duistere figuren in op geschreven worden als het maar geen electrische stoel wordt. De gevangenissen raken al overvol. Want EPD houdt in Electronisch Patienten Dossier maar ik denk Electronisch Personen dossier. Tik voor de aardigheid je naam in bij Google en voilá je doopceel wordt gelicht.
    Niemand gaat het aan hoe ik in elkaar zit het is mijn lichaam en daar ga ik over. Als het fout gaat, daar ben ik dan verantwoordelijk voor. Ik zie het EPD als een opzet voor inkomsten voor anderen. Slechts over mijn lijk mogen zij het volgende noteren “Hij was een rooie calvinist, hij was voor een betere wereld maar het werd hem niet gegund”.

Abonneren op de RSS-feed van deze topic. TrackBack URL


Plaats een reactie

(wegens opgewonden standjes moet uw reactie eerst goedgekeurd worden)

*

Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl