jun
04
2017

De Bilderberggroep wil de mensen tot slaven maken

Onderzoeker Daniel Estulin waarschuwt voor geheim elitair genootschap: de Bilderberggroep.

De Bilderberggroep is een exclusieve eliteclub waar mensen uit alle wereldtopmilieus, van industriëlen tot politici en adellijken, officieus met elkaar kunnen praten.

Dat is de officiële versie. ‘Een leugen,’ zegt onderzoeker Daniel Estulin, die de Bilderberggroep al jaren volgt. ‘De Bilderberggroep is een geheim genootschap met slechts één doel: de wereldmacht en de totale onderwerping van de mens aan de belangen van de superrijken en supermachtigen. Met andere woorden: een terugkeer naar het lijfeigenschap en de slavernij.’

Het zijn straffe woorden, maar Daniel Estulin bestudeert de Bilderberggroep al lang. Hij is een van de weinigen die beschikt over inside-informatie. Via zijn vader en grootvader heeft Estulin contacten in de wereld van de inlichtingendiensten en bovendien zijn niet alle deelnemers aan de Bilderbergconferentie even overtuigd van de legitimiteit van de doelstellingen en al wel eens bereid tot het geven van informatie, soms op risico van carrière of zelfs leven.

De Bilderbergclub is een geheime internationale organisatie van financiers, politici en multinationale bedrijven en werd in 1954 opgericht onder impuls van de Nederlandse prins Bernhard, die meende dat veel problemen konden worden vermeden als invloedrijke mensen vanuit de coulissen de wereld zouden besturen. Een soort schaduwwereldregering, dus.

De eerste conferentie vond plaats in hotel Bilderberg in het Nederlandse Oosterbeek, vandaar de naam. Sindsdien kwam het genootschap geregeld bijeen, in strikt afgegrendelde luxehotels en in het diepste geheim.

De ledenlijst leest als een selectie van de meest invloedrijke en rijke mensen, onder wie Henry Kissinger, bankier David Rockefeller, Romano Prodi – die in september 1999 na een Bilderbergconferentie voorzitter werd van de Europese Commissie –, voormalig Amerikaans defensieminister Donald Rumsfeld en ex-president Bill Clinton maar ook de Belg Etienne Davignon, die voorzitter is van de elitaire kring.

Alle deelnemers accepteren volstrekte zwijgplicht. Noch over de agenda, noch over de interne discussie, noch over eventuele conclusies, wordt ook maar met één woord gecommuniceerd met de buitenwereld. Dat dit zeker voor actieve politici en hogere ambtenaren indruist tegen elk democratisch principe hoeft geen betoog.

Daniel Estulin zit de Bilderbergclub al jaren op de huid, weet altijd uit te vlooien waar en wanneer de bijeenkomst wordt gepland en schreef over de club een even schokkend als boeiend boek, in tal van landen al een bestseller. ‘Na Bilderbergbijeenkomsten heb ik al vaak voorspellingen gedaan, onder meer de ondergang van Margaret Thatcher en de recentste spectaculaire olieprijzen.

Geloof me, ik ben geen helderziende, maar baseer me op inside-informatie. Achter de deuren van de Bilderbergconferentie worden beslissingen genomen die ons allemaal raken. En dat zal in de toekomst nog tastbaarder worden.’ Hebben de Bilderbergers niet reeds alle geld en macht die ze wensen? Daniel Estulin: ‘Ja, maar ze willen dat vooral zo houden.

Dat kan slechts door wereldcontrole, en dat willen de Bilderbergers bereiken door de creatie van een wereldomvattend bedrijf: een wereldregering van marionetten met de Bilderbergers als de poppenspelers. Het klink contradictorisch, maar wat de super- kapitalisten van de Bilderberggroep nastreven, is een soort socialistische dictatuur.

Dat soort centraal en autoritair bestuur zou hen de ultieme monopolies opleveren. Hoe is de adel indertijd rijk geworden? Door het heffen van tol en belastingen en het creëren van monopolies. Hoe zijn de supermiljardairs van Amerika rijk geworden? Door te profiteren van de staatsmonopolies op de uitbouw van het Amerikaanse spoorwegennet in de negentiende eeuw. Hoe worden die miljardairs vandaag nog rijker?

Door al even schaamteloos te profiteren van het ultieme staatsmonopolie: het leger. De Bilderbergers staan niet enkel politiek en financieel aan de top, zij leiden ook het internationale militair-industriële complex. Bovendien beheersen de Bilderbergers de twee voornaamste wereldhandels: drugs en olie.

Als de Bilderbergers achter de schermen een centraal wereldgezag zouden leiden, zouden zij daarvoor een vrijgeleide krijgen. Voor drugs is dat al zo. De internationale drugshandel is een miljardenbusiness. Ooit bij stilgestaan hoe die onvoorstelbare geldzee wordt witgewassen? Dat kan niet per honderd euro, daarvoor is de geldstroom veel te groot.

Nee, dat gebeurt via grote banken en respectabele internationale bedrijven, via Wall Street en de Londense beurs. Toen ik mijn onderzoek begon, sprak ik met een topbankier, een Bilderberger. “Je zult van de groep nooit iets begrijpen als je niet weet hoe geld werkt en hoe men geld laat werken,” zei hij. Hij heeft gelijk. En moeten we verwonderd zijn?

David Rockefeller

David Rockefeller

De CIA controleert al van in de sixties grote delen van de drugshandel. Ze hebben met dat geld campagnes gefinancierd en regeringen ten val gebracht. Dat is gedocumenteerd. De inval in Afghanistan gaf hun, naast controle over essentiële oliepijpleidingen, nog meer greep op de heroïnehandel.

En door de vernietiging van Joegoslavië hebben ze zich verzekerd van de voornaamste leverantielijnen van heroïne naar Europa. Experts twijfelen er niet aan: als alle drugsgeld in één keer uit de wereldeconomie zou worden gehaald, zou die ineenstorten. En niemand heeft zoveel economische macht als hij niet tot de Bilderbergerclub behoort. Dat staat men niet toe.

Vandaar de harde houding tegen de Colombiaanse cocaïnekartels. Dat zijn outsiders die men klein wil houden. De Colombianen hebben dat, na het dreigen met een Amerikaanse inval, goed begrepen. Ze proberen niet meer Amerikaanse bedrijven te kopen en stellen zich tevreden met het kopen van een beperkt aantal aandelen die een bevredigende winst opleveren. Helemaal witgewassen, natuurlijk.

Witter dan wit zelfs. Spelen er nog andere factoren? Een tweede reden waarom de Bilderbergers zich van de wereldmacht willen verzekeren, is de wetenschap dat onze olievoorraden niet meer zo groot zijn als officieel wordt beweerd. Aan het huidige tempo is er nog amper olie voor twintig jaar.

Daarna wordt de nog beschikbare olie onbetaalbaar voor de huidige massaconsumptie. Zal ze enkel nog naar de top gaan. Met andere woorden: naar de Bilderbergers. Tegen die crisistijd willen zij twee soorten mensen creëren: een postindustriële elite van superrijken en -machtigen – een nieuwe adel, zeg maar – en de anonieme massa die voor hen zal werken. En consumeren. Daarbij zullen slachtoffers vallen. Veel slachtoffers.’

In een document uit 1974 met de titel ‘US Population Study’, bestemd voor Henry Kissinger, staat dat de bevolking tegen 2000 moet verminderen met 500 miljoen mensen en tegen 2050 met 3 miljard. Als olie steeds schaarser wordt, zullen ook de voedselproductie en het transport duur worden, om nog maar te zwijgen van verwarming en andere nutsvoorzieningen.

Dat zal de bevolking vanzelf wel uitdunnen, dunkt me. Het is ook voor de olie dat Amerika Irak is binnengevallen. U gelooft toch niet dat Bush ook maar één seconde geloofde in de mythe van Saddams massavernietigingswapens? Hetzelfde geldt voor 9/11. Ik spreek mij er niet over uit of andere duistere krachten dan het moslimextremisme achter de aanslagen van 9/11 zaten, maar wat mij betreft is wel aan- getoond dat de Amerikaanse overheid wist wat er stond te gebeuren.

Had men gewild, dan had men die aanslagen kunnen voorkomen. Waarom wilde men niet? Omdat het een excuus opleverde om eerst Irak en vervolgens Afghanistan in te nemen. En omdat het een externe vijand opleverde. Het eerste vanwege de oliebelangen, het tweede omdat men de individuele vrijheid steeds meer aan banden wil leggen.

Voor wie dit van de hand wil doen als een idiote samenzweringstheorie: er zijn precedenten. Het is historisch aangetoond dat de Amerikaanse overheid wist van de op stapel staande Japanse aanval op Pearl Harbor. Meer zelfs: men heeft nog meer schepen naar Hawaï gestuurd opdat de ravage en de verontwaardiging van de Amerikaanse publieke opinie optimaal zou zijn.

Dat had men nodig om de States in de Tweede Wereldoorlog te brengen. En uit onder- tussen publiekelijk gemaakte documenten werd in 1962 gedacht aan een Operation North Woods. Dat was een Amerikaans plan om eigen schepen op te blazen en in naam van de slachtoffers Cuba binnen te vallen. Dat plan werd afgeblokt door pesident Kennedy, maar de intentie staat wel op papier. En we weten wat er met Kennedy is gebeurd.

Met andere woorden: de Bilderbergers hebben een boeman nodig, en dat zijn dit keer Osama bin Laden en Allah. In naam van die bedreiging eigenen de Bilderbergers zich overal ter wereld steeds meer fundamentele burgerrechten en toe. Wie protesteert, wordt afgedaan als antipatriot of zelfs terrorist.

Wie hieraan twijfelt, moet zich maar eens afvragen waarom Bush de wereldwijde war on terror heeft uitgeroepen zonder er ook maar even aan te denken de ware wortels van het kwaad aan te pakken: armoede, frustratie, wederzijdse onwetendheid, de Amerikaanse buitenlandse arrogantie.

Met het geld dat nu al in Afghanistan en Irak is uitgegeven, had men veel mensen kunnen helpen. U vreest ook een enorme explosie van de elektronische Big Brother. Men hoeft geen aanhanger van samenzweringstheorieën te zijn om te beseffen dat die aan de gang is: u kunt geen betaling doen, geen aankoop verrichten, geen belangrijke straat oversteken, geen vliegtuig nemen, zonder te worden geregistreerd, gefilmd, gecontroleerd.

Nu trachten de Bilderbergers er ook het chippen van mensen door te krijgen. Het onderhuids aanbrengen van chips onder het mom van gebruiksgemak en veiligheid. Eventueel gekoppeld aan vaccinaties. Kan men dat blijven weigeren als men het bijvoorbeeld verplicht voor vliegreizen?

Henry Kissinger

Henry Kissinger

Men wil dat de norm maken, zodat wie weigert zichzelf sociaal marginaliseert. Cash geld verdwijnt steeds meer voor virtueel geld. Als cash geld helemaal verdwijnt, zal geld niet meer zijn dan enkele cijfers op een beeldscherm. Met één druk op de knop kan men die spoorloos laten verdwijnen en dissidenten en andersdenkenden ook economisch iso- leren. Daarvan konden Stalin, Hitler of Mao enkel maar dromen.

Maar dat soort dictators zit in de schoot van de Bilderberggroep op zijn kans te wachten. De Bilderberggroep gaat zelfs liquidatie niet uit de weg, zegt u. ‘Er werden al drie aanslagen op mijn leven gepleegd. Bilderbergers zitten achter de moord op Aldo Moro, achter de Watergate-affaire die Nixon de kop kostte en achter de politieke liquidatie van Thatcher.

Waarom dat niet in het nieuws komt? Omdat de Bilderbergers de media controleren. Uit stukken van het Amerikaanse Congres blijkt dat in 1915 de 27 belangrijkste miljonairs van de States de 135 belangrijkste kranten van het land onder zich hebben verdeeld.

Nu zijn er in de States zo’n 12 à 15 grote belangrijke kranten die allemaal door Bilderbergers worden gecontroleerd. Hetzelfde geldt voor de televisieketens, grote uitgeverijen en filmmaatschappijen. De Bilderbergers gaan ook elegante oplossingen niet uit de weg. Ik kreeg geld aangeboden om mijn onderzoek te staken. En politici geraken nooit aan de internationale top als ze zich niet tot de Bilderbergclub bekennen. Ook jullie prins Filip is een Bilderberger. Niet om zijn bekwaamheden weliswaar, maar als toekomstig koning der Belgen.

Overigens zijn zowat alle koninklijke families in de Bilderberggroep vertegenwoordigd. Als de val van het communisme iets heeft bewezen, dan wel dat een te strikt gecontroleerde maatschappij, waarin niet kan gezondigd worden en de menselijke creativiteit geen vrijheid krijgt, ooit móet exploderen. Elke dictatuur gaat vroeg of laat onderuit.

Op lange termijn doen ook de Bilderbergers geen goede zaak, lijkt mij. Zij zijn van het tegendeel overtuigd, en als ze slagen, zitten ze voor lange tijd gebeiteld. De massa zal het druk genoeg hebben met overleven. En die gewone mensen tellen voor hen niet. Voor hen moet economie niet in dienst van de mens staan, maar omgekeerd.

Daarom is het zaak die massa te mobiliseren en bewust te maken, ook via vakbonden en consumentenorganisaties. Via die weg kunnen we de plannen van de Bilderbergers nog een halt toe roepen.

En hoewel ik me geen illusies maak, hopelijk draag ik met mijn boek bij tot die bewustwording.’

Bron: Primo tv gids
Tekst: Dominique Trachet

Geen reacties »

Abonneren op de RSS-feed van deze topic.


Plaats een reactie

(wegens opgewonden standjes moet uw reactie eerst goedgekeurd worden)

*

Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl