sep
08
2020
0

De waanzin van Viruswaanzin

  • Jullie noemen Nederland een dictatuur, waar jullie geen vrijheid van meningsuiting meer hebben. Tegelijkertijd kunnen jullie in deze dictatuur gewoon demonstreren en zelfs bij veelvuldig overtreden van de coronaregels wordt er maar zelden ingegrepen. In Minsk droomt men van deze vrijheid. Intussen adoreren jullie Trump en Poetin (dé helden van het vrije woord en het demonstratierecht).
  • Jullie verzetten je tegen een mondkapjesplicht, omdat mondkapjes toch niet helpen tegen het virus, dat eigenlijk maar een griepje is of zelfs helemaal niet bestaat; toch is het virus door Bill Gates in een laboratorium in Wuhan gecreëerd.
  • Mondkapjes zijn volgens jullie zinloos, omdat het virus te klein is, om door mondkapjes te worden tegengehouden. Tegelijkertijd zijn ze volgens jullie gevaarlijk voor de gezondheid, omdat ze de (veel kleinere) zuurstof- en CO2-moleculen tegengehouden, zodat je een zuurstoftekort of een CO2-vergiftiging krijgt. En in deze mondkapjes, die het ontstaan van aerolsolen niet verhinderen, verzamelt zich zoveel vocht (ach en wee!), dat zich daar binnen de kortste tijd heel veel gevaarlijke bacteriën ontwikkelen.
  • En die bacteriën zouden ons ziek maken (Ze zitten overigens allang in onze luchtwegen, want hoe zouden ze anders in een mondkapje terechtkomen?). Maar goed: door een mondkapje word je dus ziek (waarom chirurgen en tandartsen daar geen last van hebben, is natuurlijk niet belangrijk). De mondkapjes van Baudet waren natuurlijk een uitzondering.
  • Onze politici zijn volslagen incompetent en worden door economische belangen geleid en kunnen het niet eens worden welke maatregelen waar, wanneer en voor wie gelden (en daar hebben jullie deels nog gelijk in ook) – maar tegelijkertijd zijn alle politici competent genoeg om deel te nemen aan een zorgvuldig geplande, wereldwijde samenzwering, die door de economische elites is uitgedacht om eh…. O ja, om onze economie te ruïneren (hè?)
  • Jullie klagen over het RIVM, maar vertrouwen volledig op zweverige nepartsen en homeopaten.
  • Al jullie info halen jullie van telegram- en YouTubekanalen van een geflopt RTL-figuur, een model, een opiniepeiler, een dansleraar en een homofobe rapper – die uiteraard veel objectiever zijn dan alle media van welke snit dan ook.
  • Jullie verwijten onze wetenschappers, dat zij bij nieuwe inzichten meteen van mening veranderen en tegelijkertijd EISEN jullie van hen dat zij eindelijk WaKkEr WoRdEn!!!1!!! en op jullie inzichten reageren en hun mening veranderen.

feb
18
2010
10

Nog maar een keer de regels

regels

1 – Respect: Speel niet op de persoon, toon respect voor andermans mening. Discriminerende, racistische of haatzaaiende reacties, alswel beledigingen en bedreigingen (direct of indirect) worden verwijderd.

(lees verder…)

jan
30
2010
41

Mag ik een gebruiker zomaar verbannen?

lijfstraf

Zijn er wettelijke regels voor het ‘bannen’ of blokkeren van bepaalde bezoekers?

Kun je zomaar iedereen weigeren, of zul je een geldige reden moeten aandragen voordat je een IP-adres mag blokkeren of account mag opzeggen?

Hier zijn ben ik bang geen duidelijke regels voor.

Het zal afhangen van het soort site en de mate van openheid voor anderen.

(lees verder…)

dec
01
2000
--

Voorwaarden gebruik forum

Alle informatie die je via of in verband met deze website verstrekt, wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet auteursrechtelijk beschermd. Alles wat je verstuurt of publiceert, wordt eigendom van Colani of zijn dochterondernemingen, die vrij zijn om de informatie te gebruiken voor welk doeleinde dan ook.

Je stemt ermee in dat geen enkele bijdrage die door jou aan de website wordt geleverd in strijd is met rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot rechten met betrekking tot het auteursrecht, handelsmerken, privacy of andere persoons- of eigendomsrechten. Je bent en blijft als enige verantwoordelijk voor al je bijdragen.

Hoewel Colani er alles aan doet om te voorkomen dat er lasterlijk, beledigend, aanstootgevend of anderszins gevoelig materiaal op deze website wordt gepubliceerd, maken we je erop attent dat je de website op eigen risico bezoekt.

Door de openbare en afgeschermde forums te gebruiken, stem je ermee in geen berichten te plaatsen die misleidend, lasterlijk, onjuist, beledigend, vulgair, haatdragend, aanvallend, obsceen, godslasterend, seksueel getint of bedreigend zijn, een inbreuk vormen op iemands privacy of op andere wijze in strijd zijn met welke wet dan ook. Er kunnen juridische stappen tegen je worden ondernomen. Verder stem je ermee in geen auteursrechterlijk beschermd materiaal te publiceren, tenzij het auteursrecht bij jou berust of je toestemming hebt van de eigenaar van het auteursrechtelijk beschermde materiaal. Spam, flooding, reclame, kettingbrieven, piramidespelen en klantenwerving horen niet thuis op dit forum.

Colani behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder kennisgeving vooraf materiaal toe te voegen, aan te passen of te verwijderen.

Colani kan niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor de toegang tot of het materiaal op websites die door middel van links aan deze website zijn gekoppeld.

We maken je erop attent dat wij onmogelijk kunnen controleren of berichten op de forums op waarheid berusten. Er is geen toezicht op de afgeschermde forums en hoewel we actief toezicht houden op de berichten op het openbare forum, is Colani niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten. We staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de verstrekte informatie. De berichten geven de mening weer van de auteur, en niet per se die van dit forum. Iedereen die vindt dat een geplaatst bericht aanstootgevend is, wordt aangemoedigd om dit direct te melden bij een forumbeheerder. We hebben het recht om aanstootgevende berichten binnen een redelijke termijn te verwijderen als wij vinden dat ze verwijderd moeten worden. Dit is echter een handmatige procedure. Hou er dus rekening mee dat we berichten niet altijd meteen kunnen verwijderen of aanpassen. Dit beleid is ook van toepassing op profielinformatie van leden.

Jij blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van je berichten. Verder stem je ermee in dat je zowel de openbare als de afgeschermde forums en alle websites die in verband staan met de forums vrijwaart en schadeloos stelt. Verder behoudt Colani zich het recht voor om je identiteit (of andere informatie die we over je hebben) bekend te maken indien er een klacht wordt ingediend of juridische stappen worden ondernomen naar aanleiding van door jou gepubliceerde informatie.

Het is jouw verantwoordelijkheid om heldere en juiste gegevens te verstrekken over jouw gebruikersinformatie en die van leden die je uitnodigt voor het afgeschermde forum. Informatie die door ons als onjuist of vulgair wordt beschouwd, wordt verwijderd.

We maken je erop attent dat bij elk bericht dat je plaatst je IP-adres wordt geregistreerd, voor het geval je van dit forum moet worden uitgesloten of er contact moet worden gezocht met je ISP. Colani behoudt zich het recht voor om gebruikers uit te sluiten van het forum.

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en moeten worden geïnterpreteerd volgens de Nederlandse wetgeving en de partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl