jan
14
2010

Skull & Bones

jollyrogerSkull & Bones is een geheim genootschap opgericht in 1832 dat dood en verderf centraal stelt. De meest bekende leden zijn de huidige president van de VS, George W. Bush en zijn vader [2004: en presidentskandidaat John Kerry die we middels een stapel faxen in 1996 tevergeefs probeerden uit te nodigen voor een interview]. Maar niet alleen de familie Bush maakt S&B interessant. De ledenlijst leest als een Who is Who van de Verenigde Staten, aldus Antony Sutton, de eerste buitenstaander die inzicht kreeg in de lijst.
Ieder jaar worden in de Tombe op de Yale-universiteit 15 nieuwe leden gekozen voor het genootschap. Deze elite van de elite ondergaat vervolgens van de vrijmetselarij en het satanisme afgekeken rituelen, waaronder naakt in een doodskist liggen en het kussen van een mensenschedel. Hierna is het nieuwe lid herboren in ‘De Orde’ en zweert de allerhoogste prioiteit aan de leden. Uitnodigingen voor bijeenkomsten worden verzonden als zwartomrand doodsbericht. Waar andere organisaties openheid betrachten, democratie voorstaan en het leven en de schoonheid stimuleren, is Skull & Bones een doelbewust gecreëerd elitair netwerk dat de dood bejubelt en zich bewust onttrekt aan openheid en democratie. De leden voelen zich hoog verheven boven wat zij de ‘gentiles’ noemen, de ‘heidenen’, het volk. Bekende leden als Henry Luce (de oprichter van Time-Life) en Henry Stimson (oorlogsminister onder Roosevelt) vonden het de meest indrukwekkende gebeurtenis uit hun opleidingsperiode. Onder George W. Bush’ eerste gasten in zijn nieuwe verblijf het Witte Huis, waren zijn Bones-broeders.

BeSkulldigingenskull

Theorieën over wereldwijde samenzweringen zijn van alle tijden, maar nu de Amerikaanse presidentsverkiezing draait om twee leden van het beruchte Skull and Bones-genootschap zijn de beschuldigingen niet van de lucht. Skull and Bones is één van de geheime genootschappen op de universiteit van Yale. Vele telgen van rijke en machtige families studeren hier en uit deze elitaire groep kiezen de oudere leden van Skull and Bones elk jaar vijftien nieuwelingen.
Het genootschap is altijd erg omstreden geweest. Studenten die niet lid mochten worden, klaagden over de arrogante houding van de Skulls en vele professoren konden zich niet neerleggen bij de groeiende macht van het genootschap. Al in de negentiende eeuw hadden de Skulls de volledige financiering van de universiteit in handen en bekleedden hun leden strategische plaatsen binnen het bestuur van Yale. Maar hun ambitie reikte veel verder dan dat. Het opzet van de club was gebaseerd op hun idee over leven en dood: dood hoort onlosmakelijk bij het leven en daarom moet men zoveel mogelijk bereiken tijdens zijn aardse bestaan. Dat betekent dat elk nieuw lid zich volledig moet inzetten om een prestigieuze plaats in de maatschappij te verwerven. Uiteraard met de steun van de club aan wie men onvoorwaardelijke trouw zweert.
De strikte geheimhouding van de initiatierites en bijeenkomsten versterkt de sfeer van mysterie die rond het genootschap hangt. Hun sociëteit is een bunker, overwoekerd door wijnranken en strikt verboden terrein voor niet-leden. Deze geheimzinnigheid voedt de vele verhalen die de ronde doen en aangezien de Skulls ze bevestigen noch ontkennen worden de aantijgingen steeds wilder. Zo zijn er verhalen bekend over de mogelijke band tussen het genootschap en de War On Drugs, waarbij de leden de hoogste posities innemen bij dit project om zo de drugshandel te controleren en er zelf het meeste geld uit te slepen. Ook zouden de Skulls op de hoogte zijn geweest van de moord op Kennedy in 1963 en zouden zich in hun bunker omstreden trofeeën bevinden als het zilveren bestek van Hitler.

skullRaszuiver

Sommigen gaan zelfs zo ver dat zij de Skulls verbinden aan de Illuminati. Dit verbond van vrijmetselaars zou zich in de Verenigde Staten hebben ontpopt tot een genootschap van de allerrijkste families die tot doel hebben de wereld te veroveren. In totaal zou het om dertien families gaan die tot het ‘zuivere Illuminati-ras’ behoren, waaronder zich namen bevinden als Onassis, Rockefeller, Rotschild en zelfs de Merovingers. Allen zouden in directe of indirecte lijn staan met het duizenden jaren oudeBrotherhood of the Snake, een occulte groep die geloofde dat Satan de mens wijsheid had gebracht (de slang in het Paradijs) terwijl God de mens wilde onderdrukken. Niet onbelangrijk hierbij is dat de aanhangers van de Illuminatietheorie geloven dat de Verenigde Naties fungeren als ‘wereldpolitie’ en in hun gebouwen in New York geheime bijeenkomsten organiseren.
skull-bones-tool Wat er van al deze verhalen waar is, zal wel nooit geheel duidelijk worden. Zeker is wel dat er machtige geheime genootschappen bestaan die Amerikaanse presidenten onder hun leden hebben en dat je het met hun steun zeker kunt schoppen tot leider van de Nieuwe Wereld. 

Geen reacties »

Abonneren op de RSS-feed van deze topic. TrackBack URL


Plaats een reactie

(wegens opgewonden standjes moet uw reactie eerst goedgekeurd worden)

*

Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl