dec
13
2017
0

AIVD, MIVD, VZVZ, LSP en het medische beroepsheim

Op de website van de Vereniging van Zorgaanbieders Voor zorgcommunicatie(VZVZ), verantwoordelijk voor het Landelijk SchakelPunt(LSP), staat sinds 23 november 2017 een webpagina met de kop “AIVD heeft geen toegang tot het LSP: medische gegevens ook veilig na invoeren ‘sleepwet’” . In de tekst laat VZVZ weten, dat de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst(AIVD) geen toegang heeft tot medische gegevens, geen medische gegevens zou mogen ophalen(eventueel via het LSP) of hacken en dat de AIVD op haar website uitgebreid en ontkennend antwoord op de vraag of zij belangstelling heeft voor medische gegevens. Niets  is echter minder waar, want bij lezing van de desbetreffende webpagina van de AIVD valt op dat de AIVD vele slagen om de arm houdt. Men kan wil gewoon MEDINT kunnen uitvoeren. Medische informatie verzamelen is voor veiligheidsdiensten één van de takken van sport waar men zich mee bezig houdt. MEDINT heet dat dan: MEDical INTelligence. Welbekend is het opzetten van een nepvaccinatiecampagne in Pakistan rond de vermoedelijke verblijfplaats van Osama Bin laden  om via DNA van zijn kinderen te kunnen vaststellen of hij daar verbleef. Veelal onvermeld is dat deze arts thans als een paria beschouwd wordt gezien zijn medewerking. 

AIVD

Wat zegt de AIVD op haar website? (lees verder…)

sep
21
2010
8

Justitie houdt verboden websites geheim

De lijst van verboden websites die Nederlandse internetgebruikers niet mogen bezoeken, blijft geheim. Het ministerie van justitie kan namelijk geen inzicht geven in de afspraken die tussen internetproviders over de lijst worden gemaakt. “Het is hierdoor niet bekend welke websites precies geblokkeerd zullen worden, welke technologie zal worden gebruikt en wat de procedures voor plaatsing en verwijdering van de lijst zijn”, zo meldt Bits of Freedom (BoF). De burgerrechtenbeweging baseert zich op stukken die internetonderzoeker Rejo Zenger via een WOB-verzoek wist te bemachtigen. (lees verder…)

sep
20
2010
15

Geen openheid over Nederlandse blokkade verboden websites

Het ministerie van justitie kan geen inzicht geven in de afspraken die worden gemaakt tussen internetproviders over het blokkeren van een lijst met verboden websites. Het is hierdoor niet bekend welke websites precies geblokkeerd zullen worden, welke technologie zal worden gebruikt en wat de procedures voor plaatsing en verwijdering van de lijst zijn. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde stukken in een WOB-procedure over deze zwarte lijst. (lees verder…)

jan
14
2010
0

Skull & Bones

jollyrogerSkull & Bones is een geheim genootschap opgericht in 1832 dat dood en verderf centraal stelt. De meest bekende leden zijn de huidige president van de VS, George W. Bush en zijn vader [2004: en presidentskandidaat John Kerry die we middels een stapel faxen in 1996 tevergeefs probeerden uit te nodigen voor een interview]. Maar niet alleen de familie Bush maakt S&B interessant. De ledenlijst leest als een Who is Who van de Verenigde Staten, aldus Antony Sutton, de eerste buitenstaander die inzicht kreeg in de lijst.
Ieder jaar worden in de Tombe op de Yale-universiteit 15 nieuwe leden gekozen voor het genootschap. Deze elite van de elite ondergaat vervolgens van de vrijmetselarij en het satanisme afgekeken rituelen, waaronder naakt in een doodskist liggen en het kussen van een mensenschedel. Hierna is het nieuwe lid herboren in ‘De Orde’ en zweert de allerhoogste prioiteit aan de leden. Uitnodigingen voor bijeenkomsten worden verzonden als zwartomrand doodsbericht. Waar andere organisaties openheid betrachten, democratie voorstaan en het leven en de schoonheid stimuleren, is Skull & Bones een doelbewust gecreëerd elitair netwerk dat de dood bejubelt en zich bewust onttrekt aan openheid en democratie. De leden voelen zich hoog verheven boven wat zij de ‘gentiles’ noemen, de ‘heidenen’, het volk. Bekende leden als Henry Luce (de oprichter van Time-Life) en Henry Stimson (oorlogsminister onder Roosevelt) vonden het de meest indrukwekkende gebeurtenis uit hun opleidingsperiode. Onder George W. Bush’ eerste gasten in zijn nieuwe verblijf het Witte Huis, waren zijn Bones-broeders.

BeSkulldigingenskull

Theorieën over wereldwijde samenzweringen zijn van alle tijden, maar nu de Amerikaanse presidentsverkiezing draait om twee leden van het beruchte Skull and Bones-genootschap zijn de beschuldigingen niet van de lucht. Skull and Bones is één van de geheime genootschappen op de universiteit van Yale. Vele telgen van rijke en machtige families studeren hier en uit deze elitaire groep kiezen de oudere leden van Skull and Bones elk jaar vijftien nieuwelingen.
Het genootschap is altijd erg omstreden geweest. Studenten die niet lid mochten worden, klaagden over de arrogante houding van de Skulls en vele professoren konden zich niet neerleggen bij de groeiende macht van het genootschap. Al in de negentiende eeuw hadden de Skulls de volledige financiering van de universiteit in handen en bekleedden hun leden strategische plaatsen binnen het bestuur van Yale. Maar hun ambitie reikte veel verder dan dat. Het opzet van de club was gebaseerd op hun idee over leven en dood: dood hoort onlosmakelijk bij het leven en daarom moet men zoveel mogelijk bereiken tijdens zijn aardse bestaan. Dat betekent dat elk nieuw lid zich volledig moet inzetten om een prestigieuze plaats in de maatschappij te verwerven. Uiteraard met de steun van de club aan wie men onvoorwaardelijke trouw zweert.
De strikte geheimhouding van de initiatierites en bijeenkomsten versterkt de sfeer van mysterie die rond het genootschap hangt. Hun sociëteit is een bunker, overwoekerd door wijnranken en strikt verboden terrein voor niet-leden. Deze geheimzinnigheid voedt de vele verhalen die de ronde doen en aangezien de Skulls ze bevestigen noch ontkennen worden de aantijgingen steeds wilder. Zo zijn er verhalen bekend over de mogelijke band tussen het genootschap en de War On Drugs, waarbij de leden de hoogste posities innemen bij dit project om zo de drugshandel te controleren en er zelf het meeste geld uit te slepen. Ook zouden de Skulls op de hoogte zijn geweest van de moord op Kennedy in 1963 en zouden zich in hun bunker omstreden trofeeën bevinden als het zilveren bestek van Hitler.

skullRaszuiver

Sommigen gaan zelfs zo ver dat zij de Skulls verbinden aan de Illuminati. Dit verbond van vrijmetselaars zou zich in de Verenigde Staten hebben ontpopt tot een genootschap van de allerrijkste families die tot doel hebben de wereld te veroveren. In totaal zou het om dertien families gaan die tot het ‘zuivere Illuminati-ras’ behoren, waaronder zich namen bevinden als Onassis, Rockefeller, Rotschild en zelfs de Merovingers. Allen zouden in directe of indirecte lijn staan met het duizenden jaren oudeBrotherhood of the Snake, een occulte groep die geloofde dat Satan de mens wijsheid had gebracht (de slang in het Paradijs) terwijl God de mens wilde onderdrukken. Niet onbelangrijk hierbij is dat de aanhangers van de Illuminatietheorie geloven dat de Verenigde Naties fungeren als ‘wereldpolitie’ en in hun gebouwen in New York geheime bijeenkomsten organiseren.
skull-bones-tool Wat er van al deze verhalen waar is, zal wel nooit geheel duidelijk worden. Zeker is wel dat er machtige geheime genootschappen bestaan die Amerikaanse presidenten onder hun leden hebben en dat je het met hun steun zeker kunt schoppen tot leider van de Nieuwe Wereld. 

jan
05
2010
1

Skull & Bones

skull-bonesDe huidige politieke koers van de Verenigde Staten heeft de vraag opgeroepen wie eigenlijk de richting van de binnenlandse en vooral ook van de buitenlandse politieke bepaald? Handelen de VS gewoon vanuit hun nationale belang, of dient het enorme machtsapparaat van de laatste supermacht op deze aarde vooral een kleine machtselite?

Bij deze discussie duikt steeds vaker de naam Skull & Bones op (doodskop en botten), en het kabbalistisch aandoende getal 322. Het bestaan van deze loge-achtige groepering, gelieerd aan een tempel in de vorm van de doodskist op de Yale-universiteit, staat boven iedere twijfel verheven.

Lees en huiver bij dit bijzondere boek, waarmee Von Rétyi een donkere spelonk van onze moderne geschiedschrijving heeft blootgelegd.

Amerika’s geheime machtselite
Auteur: Retyi, A. von
Paperback
236 pagina’s | Uitgeverij Aspekt B.V. | januari 2008

jul
03
2007
2

The Secret

 

The Secret helpt je bereiken wat je zelf voor onmogelijk houdt: geluk, succes, gezondheid, geld, relaties.
Wat is The Secret?
Waarom staat het overal op nummer 1?
Wat is het geheim van The Secret?
Wat kan het betekenen voor jou?
Verwijzingen naar een groot Geheim zijn aangetroffen in mondelinge overleveringen en in religieuze en filosofische geschriften van alle tijden. Slechts weinigen begrepen de betekenis ervan, maar hielden hun kennis voor zichzelf. Nu niet meer…
The Secret openbaart alle facetten van het geheim, dat het leven transformeerde van iedereen die er ooit mee in aanraking kwam… Plato, Beethoven, Shakespeare, Einstein. Leer het geheim kennen, bereik het onmogelijke…
Al weken de nummer 1 op Book Sense, Barnes & Noble.com, The New York Times, Northern California Independent Booksellers Ass., Los Angeles Times, USA Today en SF Gate. En ook in Canada, Groot-Brittannië en Australië nummer één op bijna alle bestsellerlijsten.

Auteur: Rhonda Byrne
Geillustreerd
Vertaald door: Ruud van de Plassche
ISBN10: 9021511037
ISBN13: 9789021511030
Written by in: Boeken | Tags: , , ,
jul
03
2005
2

De Codex

 ‘Groeten van gene zijde!’ galmt de stem van schatzoeker en grafrover Maxwell Broadbent vanaf een videoband naar zijn drie zonen, Philip, Vernon en Tom. Maxwell weet dat hij binnenkort zal sterven en heeft zich ergens in de jungle van Midden-Amerika teruggetrokken om zich mét al zijn rijkdommen in een tombe te laten begraven. Als zijn zonen hun miljoenen willen, zo zegt hij op de videoband, zullen ze hem en de tombe moeten vinden. De rivaliserende broers gaan ieder voor zich op zoek naar hun stervende vader en zijn fortuin. Maar ze blijken niet de enigen. Maxwell Broadbent bezit ook de Codex, een oeroude Mayatekst over de helende werking van planten. En de Codex kan een farmaceutische revolutie ontketenen en is miljarden waard…

Auteur: Preston , Preston & Child
Vertaald door: Marjolein van Velzen
ISBN10: 9021003961
ISBN13: 9789021003962

Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl