feb
08
2010

Wilders is een hond

hondjeWilders is ‘een hond’.Hij hoort berecht te worden door een islamitische rechtbank, wegens het beledigen van de profeet Mohammed. Het is de mening van Sayful Islam, de leider van het groepje demonstranten dat vrijdag in Londen protesteerde tegen de komst van Geert Wilders.
Sayful Islam nam het voortouw bij het roepen van leuzen als "Wilders loop naar de hel’. De leider van het groepje demonstranten verklaarde tegenover de BBC dat de anti-islam standpunten van Wilders voor westere begrippen helemaal niet zo extreem zijn. Zijn ideeën worden gedeeld door ‘iedere Westerse regering’. Wilders ‘verwoordt precies het standpunt van Westerse regeringen."

Op de vraag van de BBC-verslaggever wat voor straf Wilders dan wel niet verdiende, wilde de demonstranten niet antwoorden. "Ik ben niet dom," aldus Sayful, kennelijk om te laten zien dat hij zich niet liet verleiden tot een antwoord dat later tegen hem kon worden gebruikt.
geert wildersDe BBC-verslaggever maakt zich verder enigszins vrolijk over de toeloop aan Nederlandse verslaggevers: "De jonge moslims buiten riepen "Wilders slaat op de vlucht" en "Wilders kom naar buiten"- maar ze werden in aantal ver overtroffen door verslaggevers en fotografen, velen van hen afkomstig uit Nederland en allemaal doodsbang dat ze niet meer in het overvolle zaaltje zouden passen."

Bron: BBC

21 Comments »

 • avatar Anita schreef:

  Oud nieuws toch?

 • avatar Koffie schreef:

  Kunnen we die vuurhond ook Geert noemen…..

 • avatar T€rr0r schreef:

  waf waf waf

 • avatar Puma schreef:

  Ook niet slim van die moslim-macho’s, met dat soort kreten spelen ze Wilders alleen maar in de kaart. Gelukkig zijn het maar een paar domme, testosteron-bommetjes die daar staan, het soort dat veel voordeel ziet in de priviliges die mannen genieten in die radicale stroming van het islamitisch geloof. Mannen met een wat evenwichtiger hormoon-samenstelling denken en handelen veel rustiger en weloverwogener. Die gaan niet als een stelletje woeste inboorlingen zulke stupide kreten slaken.

 • avatar colani schreef:

  Geert Wilders komt mij m’n strot uit. Geert Wilders is geen Nederlander. Geert Wilders is een halsstarrige extremistische provinciaal. Geert voert een strijd die mijn strijd niet is. Geert vindt dingen die ik niet vind. En toch is de rest van de wereld van mening dat ik het met Geert eens ben omdat ik uit Nederland kom. Ik ben respectvol tegenover iedereen die met passie door het leven gaat. Met passie. En dát is wat Geert Wilders niet heeft. Passie. Geert heeft slechts haat. Grote haat tegen alles wat veranderd. Geert haat mij. Geert denkt niet na, denkt alleen aan eigen belangen en heeft geen enkel respect voor mij. Ik ben een veertiger, een Nederlander uit een familie die al meer dan 10 eeuwen in dit land woont.

  Geert Wilders vergeet dat hij in een land woont waarin alles aan verandering onderhevig is. Inhoudelijk heeft Wilders slechts een kleine boodschap die niet ter discussie wordt gesteld door hemzelf. Geert heeft volgens zichzelf volledig gelijk. Altijd en overal. En daarom is Geert Wilders geen Nederlander, Geert Wilders is een halsstarrige boer uit de provincie. Iemand die niet voor discussie open staat.

  De kortzichtige Geert is uit op groot conflict en hij zegt dat hij vecht voor de vrijheid van de westerse samenleving. De kortzichtige Geert bereikt met zijn film alleen maar het tegenovergestelde. Hij bereikt een staat van paniek en een staat van tegenstellingen. Hij bereikt een staat van oplaaien van oude woede, oplaaien van oude idealen. Vergane idealen. Idealen van lang geleden, idealen die onbruikbaar zijn in een samenleving die is zoals hij is.

  Het is zoals Geert het ooit op zijn zolderkamer in Utrechts Kanaleneiland heeft bedacht. Ik heb een mening en ik kom daar voor uit en ik ben bereid, na discussie, mijn mening bij te stellen, aan te passen omdat ik nieuwe inzichten heb gekregen. Geert kan dat niet. Die heeft een mening, praat er met alleen maar ja-knikkers over en krijgt geen nieuwe inzichten en stelt daarom zijn mening niet bij. Het gevolg is dat er niet meer gesproken wordt maar gevochten wordt. Honden spreken niet, maar vechten. Geert Wilders en alle gelovigen zijn honden. Ze spreken niet, maar vechten. Iedereen die praat, wordt kapotgevochten.

  Ik heb een hekel aan extremistische gelovigen en aan Geert Wilders. Kortzichtig en niet openstaand voor verandering en toenadering. Geert Wilders is een extremistische gelovige. Geert is extremistisch, koppig en opruiend en maakt mijn Nederland kapot.

  • avatar Puma schreef:

   Mooi geschreven, klopt als een bus. Wilders voert politiek voor mensen die niet verder willen kijken dan hun neus lang is en eigenbelang boven de veiligheid van anderen stellen. Het is ongelofelijk arrogant hoe deze man zijn mening boven de veiligheid van Nederlanders die in het buitenland werken durft te zetten en dan alsnog claimt dat hij “voor het volk spreekt”. Gevaarlijke man, inderdaad. Maar toch verdient hij het niet om zo veel aandacht te krijgen, hierdoor polariseren zijn aanhangers verder en krijgt de buitenlandse media precies te horen wat zij willen horen; sappige verhalen van racisme en dictatoriaal gedrag.

   Mensen; spit jullie school geschiedenis boeken nog eens door. Mochten jullie deze niet hebben, dan raad ik de bibliotheek aan.

  • avatar Hummer schreef:

   Wat een raar stukje, meer een nieuwe kolumn..
   Laat ik daar eens mee beginnen.
   Ik zal er verder niet op reageren want dit is jou mening. Nu die van mij..
   Ik denk dat de gronden van Wilders van angst voor de Islam zeer gegrond zijn.
   vele Nederlanders delen deze angst.
   Maar wat ik zelf nog veel enger vind, zijn de Nederlanders die het voor de Islam en zijn volgelingen op nemen.
   Gek hoor, de gemiddelde Moslim(a) gilt rasisme en discriminatie!!!Nou.. domme moslims,en domme Nederlanders, juist de Koran staat hier vol mee. Dhr Wilders word continue betticht
   van rasisme, en haatzaaien, en daar gaan nu juist de mensen die dit roepen al gelijk de fout in naar mijn mening.
   Wilders laat juist zien dat het de Koran is en zijn volgelingen die oproepen tot haat en rasisme.Haat tegen de homexuele medemens onderdrukking van de vrouw, en walging van westerse waarden en normen.En dat verwelkomen wij in Nederland.De bijbel daar staan ook rare dingen in, maar het verschil is dat de Koran als een hedendaagse leefwijze word beschouwd.Dit betekent echt niet veel goeds.Niet in een Nederlandse maatschappij, niet met onze Nederlandse cultuur.De Olympische Spelen, daar is veel comotie over, en terecht, het kabinet de Nederlanders..we praten er over,we wijzen met onze vinger naar China.
   DE ONDERDRUKKING EN SCHENDING VAN
   MENSENRECHTEN!!
   Dit doen we terecht..
   Wilders wijst op zijn beurt terecht met zijn vinger naar de Koran en volgelingen, met de zelfde boodschap, ONDERDRUKKING!! SCHENDING VAN MENSENRECHTEN!!
   Daarom alleen al is hij een held, een lefgozer,die verder spreekt, dan zijn provincie, zijn echo hoor je terug in de stem en stemming van geheel Nederland.
   En weet je, ik ben geen racist, noch haatzaaier!!

  • avatar P.V.Vaderland schreef:

   Jouw Nederland, is een verschrikkelijk land! Zo gemaakt door rebellerende goddelozen als jij, die de vruchten van hun handelen nog niet te eten hebben gekregen, omdat er nog te veel mensen waren die God liefhebben en Zijn wil zochten te doen. En omdat er nog te veel mensen waren die de Waarheid liefhebben, en ons land niet zonder slag of stoot de afgrond in wilden laten gaan. En omdat de maat der zonde nog niet vol was.

   Jij hebt blijkbaar thuis niet de klappen gekregen die je verdiende en nodig had. Dat heette ‘moderne’ opvoeding.

   De rampen ervan zijn door de criminele Marxisten/ communisten/ Politiek-Correcten (wat een Marxistische doctrine is) gepland.

   De vrouwen-emancipatie is door de Marxisten bedacht, en ondersteund door Rockefeller in de USA. Doel: Vernietiging van het gezin, wat een Marxistische doelstelling is. Ten tweede: Om meer inkomstenbelasting te kunnen krijgen.

  • avatar De tegenpartij schreef:

   Veelzeggend stuk. U noemt Geert Wilders een hond, een halsstarrige extremistische provinciaal en geen Nederlander. U denkt zelfs te weten dat Wilders u haat. U maakt interessante observaties en geeft veel van uw gevoelsleven bloot. Dat is prijzenswaardig. Maar het kent ook een risico. U bereikt door analyse geen overzicht. Na lezing van uw stuk begrijp ik meer over uw emoties door de talrijke diskwalificaties, maar minder over Wilders. Waarom doet Wilders wat-ie doet? Laat ik een poging doen.

   Om te beginnen moet je proberen te begrijpen waarom Wilders zo is kunnen groeien. Hij en zijn gedachtengoed komen immers niet uit de lucht vallen. Een interessante vraag is daarom op welke sfeer hij een reactie is.

   Dat is de sfeer van het multiculturalisme waarin de problemen niet -of slechts bedekt- mochten worden benoemd. Kortom, de sfeer van toedekken en wegkijken. Je kunt stellen dat op dat moment het wegkijken weliswaar de lieve vrede bewaarde, maar het de problemen niet nader tot een oplossing bracht. En de mannetjes aan de macht weigerden om problemen zelfs maar te benoemen. Dat bleek achteraf een doodlopende maatschappelijke weg.

   Dat wegkijken diende de samenleving niet. Integendeel. De harde confrontatie van Wilders lijkt nu evenmin de samenleving te dienen. Verschillen worden nodeloos aangescherpt, of zelfs verkeerd weergegeven. Te denken valt aan verschillen die niet zozeer tussen levensovertuigingen en religies onderling lopen, maar tussen sociale en culturele achtergronden.

   Historsich zou het wel een zo kunnen zijn dat we over 10 jaar moeten constateren dat Wilders zijn nut heeft gehad. In het benoemen, het op scherp zetten en het vinden en tot stand brengen van een mooi evenwicht tussen wegkijken en harde confrontatie.

   Daarom moeten we nu oppassen met uitspraken over het demoniseren van Wilders. Het is zeker een deel van het verhaal, maar ook het hele verhaal? We weten nooit van tevoren hoe historische gebeurtenissen in de toekomst gaan uitpakken.

   Niet onmogelijk is bijvoorbeeld dat Wilders als een katalysator werkt voor de groepen die hij bestrijdt. Dan bereikt-ie per saldo het omgekeerde van wat-ie beoogde. Namelijk emancipatie van leden van achterstandsgroepen.

   Uiteraard preekt Wilders om electorale redenen voor eigen parochie. Hij is zeker uit op conflict. Maar hij opereert in een omgeving die hem dat toestaat, of hem dat laat oproepen. Laten we Wilders daarom in een context zetten om hem beter te begrijpen.

   Wilders opereert in een politieke omgeving. Zoals zijn opponenten. En ook die opponenten hebben ook electorale aspiraties. Daarin verschillen ze niet. Hun uitgangspositie, werkwijze en toon is anders, maar de doelstelling is hetzelfde. Namelijk vergroten van het eigen draagvlak en maatschappelijke steun krijgen. Laten we daarom het kabinet Balkenende IV en het CDA niet vergeten. In deze kwestie hebben zij ook een belang dat raakt aan het belang van Wilders.

   Het is jammer dat we nooit zullen weten hoe deze kwestie was gelopen als de regering met stille diplomatie achter de schermen had geopereerd.

   De crux is namelijk hoe dit zo uit de hand heeft kunnen lopen. Men spreekt zelfs van crisis. Balkenende zegt dat-ie zoiets nog nooit meegemaakt heeft. Maar waarom heeft-ie het zover laten komen?

   De vraag is gerechtvaardigd waarom de regering het in november 2007 nodig achtte om de plannen van Wilders in de openbaarheid te brengen. Waarom in hemelsnaam? Dan zouden de opwinding en crisissfeer hier en de bedreigingen vanuit het Midden Oosten vermoedelijk nooit zo hoog zijn opgelopen.

   Ik doe een gok waarom Balkenende IV in gebreke is gebleven. Profileringsdrang? Het creeëren van een gezamenlijke vijand om de verdeeldheid binnen het kabinet te maskeren? Politieke en diplomatieke onhandigheid? Fundamentele angst voor het onbekende? Het willen bezweren van de onzekerheid door perfectionisme dat achteraf gezien verre van perfect blijkt te zijn? Geloof in een maakbare samenleving? Gebrek aan leiding binnen het kabinet? Religieuze hypercorrectie? Bescherming van het christendom door verdediging van de islam? Bang het initiatief aan Wilders te verliezen?

   Laat het duidelijk zijn dat het kabinet ook een verantwoordelijkheid heeft als straks deze kwestie ergens in het buitenland uit de hand loopt. Dan heeft het kabinet gedurende vier maanden kansen gemist om deze kwestie door pacificatie op te lossen. Balkenende IV heeft schade aangericht door haar merkwaardige opvatting van damage control.

   Het had uitsluitend achter de schermen moeten opereren door stille diplomatie. En niet keer op keer de megafoon moeten gebruiken zodat de hele wereld alleen maar op deze kwestie opmerkzaam werd gemaakt. Het kabinet heeft de crisissfeer zelf opgeroepen. Anders had nu nog niemand van de plannen van Wilders gehoord.

   Het kabinet heeft in de toekomst heel wat uit te leggen over haar merkwaardige en contra-productieve manier van opereren in deze kwestie rond het Wilders-filmpje. Bijvoorbeeld in een openbare enquete. Pas dan zullen we ten volle begrijpen wat er de afgelopen maanden allemaal is voorgevallen. Wellicht wordt zo’n parlementair onderzoek mogelijk in een volgende kabinetsperiode.

   Hopelijk loopt alles met een sisser af. Het mooiste zou zijn als Wilders een filmpje zou maken met uitsluitend reacties op zijn filmpje dat niemand kent. Dan zou hij ons een spiegel voorhouden waarin onze opwinding, verbolgenheid en rauwe emoties te zien zouden zijn. Maar ik ben bang dat Wilders zich niet meer kan onttrekken aan de crisisfeer die hij mede zelfs opgeroepen heeft. Maar hij niet alleen.

 • avatar P.V.Vaderland schreef:

  Colani, als Geert Wilders je strot uit komt, ga gauw naar Saoudi-Arabië.

  Je bent een vijand van dit land!

  Van respect voor de meningsuiting van een ander, is geen enkele sprake bij jou!

  Van een normale dialoog is bij jou en deregelijken als jij, geen enkele sprake. Men moet jouw mening hebben, en anders word je door Colani en zijn maten gehaat!

  Jullie ondermijnen onze Staat! Het komt nog zover, als jullie zo doorgaan dat methodes als die een bekende dictator gebruikte nodig zijn, om jullie te vervolgen en ons land weer op de rails te brengen!

  Want wie niet horen wil, moet voelen!

  Jullie zijn de ergste vijanden van Nederland.

  Niet de moslims, want die doen naar hun aard. En jullie hebben hen deze ruimte gegeven, en zijn daarmee LANDVERRADERS EN DIENEN ALS LANDVERRADERS TE WORDEN GESTRAFT!

  Waar jij, Colani, Geert van beschuldigt, is waar jij zelf veel erger schuldig aan bent!

  Je bijdrage is één uiting van haat, intolerantie, moord en landverraad!

  Omdat mensen als jij voor verbetering niet vatbaar zijn zonder klappen, zullen die moeten vallen, wil dit land nog een goede toekomst hebben.

  Tegenover een vijand als de islam, is een eensgezind, eendrachtig front nodig, wil je die overwinnen.

  Jij bent daarom een LANDVERRADER SAMEN MET POLITICI EN MEDIA die hetzelfde doen. Want je ondermijnt de eensgezindheid. Je wilt de vijand en de oorlog niet eens onderkennen.

  NOGMAALS: Waar jij, Colani, Geert van beschuldigt, is waar jij zelf veel erger schuldig aan bent!

  • avatar Anita schreef:

   Vaderland, ik citeer je: “Waar jij, Colani, Geert van beschuldigt, is waar jij zelf veel erger schuldig aan bent!”
   Wat je daarmee zegt is dat Geert eveneens schuldig is. Even een constatering van mijn kant.

   Daarnaast wil ik opmerken dat u op geen enkele manier ingaat op de geschreven tekst, maar slechts uw gebruikelijke scheldkannonade uitkotst. Leuk hoor, maar weinig inhoudelijk. Ik ben sterk van mening dat het u slechts gaat om het schoppen tegen de huidige staat, omdat deze u ooit teleurgesteld heeft. Iedereen die tegen u is, of van mening is dat Geert Wilders en u niet willen discussiëren maar slechts vooringenomen en weinig toegefelijk en respectvol zijn tegenover andere meningen, is voor u direct een ‘landverrader’ of een ‘politicus’.

   Lees eerst goed en reageer dan alstublieft eens bondig en inhoudelijk en zonder die zinloze kreten in kapitalen. U blaft als een hond.

  • avatar Hummer schreef:

   Wat een duidelijk betoog!
   Maar nu waar het echt om gaat, mag Wilders alles zeggen?
   Ja.
   Mag Colani daar een mening over hebben en die zeggen?
   Ja

 • avatar Anoniem schreef:

  Toen ik jong was, heb ik veel over de geschiedenis van ons land moeten leren, met de bedoeling om daar later gebruik van te maken in het nemen van beslissingen.
  Wat leert de geschiedenis van de afgelopen jaren ons?,sinds de jaren 80 is het alleen maar slechter gegaan met ons land, we zijn bang geworden, bang om de waarheid te zeggen, bang in het nemen van harde maatregelen om dit land weer te krijgen waar het vroeger was. Ik prefereer liever de dictatuur van Geert Wilders, dan de islam-dictatuur, kijk om jullie heen, en zie wat deze dictatuur inmiddels aangericht heeft.

 • avatar Moslim schreef:

  Het is ongelofelijk maar waar. Een gek, iemand die iets psychisch tekort heeft kan een vreedzaam en hoog geciviliseerd land als Nederland naar de afgrond brengen. Geert Wilders is iemand die alleen maar uit is op zijn ego, iemand die over bepaalde zaken heel simplistisch denkt, terwijl de wereld gecompliceerder in elkaar zit, Nederland is heus geen land dat kan doen wat het wilt zonder rekening te houden met de wereld waarin zij zich bevindt. Iemand die dit niet begrijpt is zeker geen goede politicus.
  Geert Wilders creeert 1000000 keer meer problemen dan hij er een oplost. Oorlog en tegenstellingen tussen mensen is het probleem van de mens en daar draagt wilders bij.

  Woorden die Wilders gebruikt zoals (beroeps)lafaard, knettergek, capitulatie voor de islam zeggen heel veel over zijn tekorten in zijn jeugd. Hij is ergens echt niet volwassen geworden.

Abonneren op de RSS-feed van deze topic.


Plaats een reactie

(wegens opgewonden standjes moet uw reactie eerst goedgekeurd worden)

*

Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl