jan
01
2011

Wist u dat:

-Dat Arseenzuur verwerkt wordt in kinderspeelgoed, picknicktafels, schuttingen, dit noemt men diffuse vergiftiging.

-Dat door valse etiketteringen er een zwaarder gif in zit dan Arseenzuur.

-Door het geconcentreerd gif uit zinkassen te halen, het restproduct niet meer onder bepaalde wetgevingen valt, omdat de wetgeving hierin tekort schiet.

-Dat dit restproduct in geïmpregneerd hout wordt geloosd.

-Dat wat niet verwerkt kan worden, verbrand wordt via hoogovens, dit rechtstreeks in ons milieu komt, ondanks de filters op deze hoogovens.

-Dat men dit groene stroom noemt.

-Wist u dat in de Europese wetgeving staat dat niemand maar dan ook niemand in contact mag komen met arseenzuur, zo extreem gevaarlijk is dit goedje. U mag er niet mee contact komen tijdens de productiefase, niet tijden gebruikersfase en mag het niet in het leefmilieu terecht komen.

-Dat dit gif verwerkt wordt door Shell Biniton en dat het koningshuis 15% van de aandelen in dit bedrijf in bezit heeft. En een aanzienlijk deel in bezit is van de Nederlandse staat.

-Dat dit gif eigenlijk voor eeuwig aan hoge kosten opgeslagen had moeten worden.

-Dat dit verhaal 8 jaar geleden is gepresenteerd en er niks mee is gedaan.

-Dat hiermee ook de Arbo wetten worden overtreden.

-Dat er hier spraken is van collusie, collusie is samenwerken van de overheid met malafide bedrijven, erger nog…. er is zelfs sprake van corporate crime.

-Dat overheden, de bedrijven dwingen misdrijven te plegen, doen zij dit niet, dan krijgen zij geen subsidie.

-Dat je kunt stellen dat de overheid de bedrijven verplicht, de mensen opzettelijk te vergiftigen.

-Dat de banken hieraan mede schuld zijn.

-Dat de bestrijdingsmiddelenwet producenten alleen verplicht, de werkzame stoffen in het product te vermelden.

-Dat zwaar chemisch afval dat niet werkt tegen de bestrijding van ongedierte en schimmels, niet hoeft vermeld te worden.

-Dat een wet omtrent bestrijdingsmiddelen wordt aangeboden aan de raad van state, zij hier een advies over moeten geven, maar zij zijn ook ons hoogste rechtsorgaan. Hoe kan je jou recht nou halen, bij de raad van state, als zij dus in een tekortkoming positief adviseert Dit is handhaven met een dubbele pet op.

-Dat het advies wordt voorgelegd aan de kroon, die bestaat uit de ministerraad en onze koningin, die dus belangen heeft in deze bedrijven. En van deze club is onze koningin ook nog eens voorzitter.

-Dat de kroon positief heeft ingestemd met deze wet.

Dat deze maffia creatieve oplossingen bedenkt, zodoende de wet te omzeilen, doormiddels valse etikettering.

-Dat hierover aangifte is gedaan, die nog nooit tot strafvervolging hebben geleid.

-Dat de hoge raad, de overheid strafrechtelijk immuniteit waarborgt.

-Dat je hieruit kunt concluderen dat de hoge raad een criminele organisatie is, niet stimuleert tot verder onderzoek en niet op zoek is naar de waarheid en niets dan de waarheid.

-Dat je hiermede kunt stellen dat democratie een dictatuur is geworden, ofwel een vergiftigingdictatuur.

-Dat er van dit zwaar kankerverwekkend spul, tussen de 10 a 20 kilo per kuub hout wordt geïmpregneerd.

-Dat dit geïmpregneerde hout gesubsidieerd wordt en zelfs het KOMO keurmerk draagt.

-Dat dit hout werd aangeboden als een goede vervanger van tropisch hardhout en dat hierop tot 75% subsidie zit, dus lekker goedkoop.

-Dat de overheid zijn eigen product subsidieert, want men heeft immers aandelen bij Shell Biniton.

-Dat de groene stroomcentrales, die dit afval onder de noemer biomassa verbranden, zwaar gesubsidieerd worden.

-Dat na verbranding, een deel van deze stoffen in uw longen komt in deeltjes die niet meetbaar zijn.

-Dat deze stof op onze groenten, wateren, vissen en in ons gehele milieu verdeeld wordt.

Wie zijn verantwoordelijk voor dit misdrijf:

De koningin.
Minster van landbouw, milieu en visserij
Minister van volksgezondheid
Minister van werkgelegenheid
Minister van VROM

Medeverantwoordelijk zijn:

De beleidsambtenaren van de hierboven vernoemde ministeries.
De ministerraad

Zie verder: Klik

Geen reacties »

Abonneren op de RSS-feed van deze topic.


Plaats een reactie

(wegens opgewonden standjes moet uw reactie eerst goedgekeurd worden)

*

Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl