Mar
22
2010
1

Waarom is de burger boos

 
Wie had gedacht dat het beschamende einde van de LPF definitief een einde zou maken aan het bozige Nederlandse populisme, kwam bedrogen uit. Zowel Rita Verdonk als Geert Wilders heeft gedemonstreerd dat het populistische kiezerspotentieel bepaald niet kleiner is geworden.

 

Voor de objectieve waarnemer blijft dat een verbazingwekkende zaak, gezien de baarlijke nonsens die de populistische voorlieden meestal uitkramen. Rita Verdonk is ondertussen gestruikeld over haar eigen organisatorische onvermogen. Wilders heeft het stokje overgenomen en excelleert vooral in handig geformuleerde borreltafelpolitiek. De enorme attractie van deze politieke kermisgasten is dus verrassend stabiel. Hoofdoorzaak lijkt toch wel de bangmakerij voor de niet-bestaande ‘islamisering’ van Nederland, en de rest van Europa. Er is echter meer aan de hand.

De populistische partijen zijn brede protestpartijen. Een aanzienlijk deel van het electoraat ziet de overheid, het politieke systeem en de maatschappelijke elite kennelijk als de vijand. De vraag is hoe dat komt.

(lees verder…)

Jan
10
2010
6

Maarten van Rossem – Drie oorlogen

3oorlogen

Maarten van Rossem zet in dit boek zeer goed de politieke situaties uit een. Het boek beschrijft operaties en gevechten in slechts enkele zinnen, omdat de focus op de politieke verhoudingen, -gevolgen en -reacties ligt. Opgemerkt moet worden dat van Rossem als schrijver serieuzer is, en minder afgeleid is door andere onderwerpen, dan als spreker. Hierdoor is de structuur en opbouw van het boek goed. Van Rossem stelt zich kritisch op tegen over paradigma’s en misconcepties. Het siert hem dat hij niet naar volledigheid streeft. Het boek heeft als functie een inzicht te geven in de verhoudingen tussen 1914-1990. De focus ligt grotendeels op de koude oorlog en de relatie tussen de VS en de Soviet Unie. Zoals we gewend zijn van van Rossem is het boek niet alleen beschrijvend en komt zijn oordeel duidelijk naar voren. Wat ik ook gewend ben, is dat ik me zeer goed in het oordeel kan vinden. Het boek is goed geschreven, en leuk om te lezen.

Jan
07
2010
10

Maarten van Rossem lijstduwer PvdA Utrecht

VanRossemKiestVoorDuoLijsttrekkerschap

Progressieve mensen worden altijd zo heerlijk conservatief als er
iets in de maatschappij gebeurt dat ze niet bevalt.

UTRECHT – Historicus en VS-deskundige Maarten van Rossem is lijstduwer voor de PvdA in Utrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Die worden gehouden op 3 maart volgend jaar. Van Rossem liet zaterdag weten hiermee ‘een signaal van protest’ af te willen geven ‘tegen de huidige politieke stemming in Nederland’.

Het gaat me er niet om of de gemeente Utrecht mijn straat wel goed schoonmaakt – wat overigens niet het geval is – maar ik wil kiezers aan het denken zetten’, zei Van Rossem.

De historicus gaat in het eerstvolgende nummer van zijn blad Maarten!, dat eind november uitkomt, verder in op zijn lijstduwerschap. Ook maakt hij daarin de staat van het land op, onder het motto Verwilderd Nederland.

Stemgedrag
Volgens de historicus laten Nederlanders hun stemgedrag te veel bepalen door ‘dagkoersen’. ‘Als je als politicus een beetje blits uit de bocht komt in een talkshow kan je de volgende dag zo maar rekenen op vier, vijf zetels extra in de peilingen’, aldus Van Rossem.

Absurd
‘Terwijl een partij die politieke verantwoordelijkheid durft nemen, genadeloos wordt afgestraft. Het is absurd dat de PvdA in de peilingen op dertien Tweede Kamerzetels staat. Ik ben al jaren lid van de PvdA en wil die partij een steuntje in de rug geven.’

Van Rossem krijgt op de Utrechtse kandidatenlijst een onverkiesbare plaats.

Sep
14
2009
2

In Amerika

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn de Verenigde Staten het machtigste land ter wereld. Amerikanen hebben daardoor regelmatig last van zelfoverschatting, soms met ellendige gevolgen. Vreemd genoeg worden ze vrijwel even vaak geteisterd door redeloze angstaanvallen. Paranoia dreef hen tot een absurde bewapeningswedloop. President Bush en zijn medewerkers hebben acht jaar oorlog gevoerd tegen een ‘mondiaal terrorisme’ dat helemaal niet bestaat. Zonder twijfel zijn de Verenigde Staten de enige echt gevaarlijke vijand van de Verenigde Staten.

Welke andere natie had immers de Verenigde Staten zo’n immense schade kunnen berokkenen als de Amerikaanse regeringspolitiek tussen 2001 en 2009? Nu is de vraag of de koele pragmaticus Barack Obama zijn vaderland kan bevrijden uit de koortsdroom van George Bush en zijn duistere leidsman Dick Cheney. Nog belangrijker wellicht is de vraag of Obama de grote, structurele hervormingen die hij heeft aangekondigd kan realiseren. Over deze kwesties en tal van andere Amerikaanse zaken die er niets mee te maken hebben gaat In Amerika.

Maarten van Rossem is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij houdt regelmatig lezingen voor een algemeen publiek. Van hem zijn verschenen: De Verenigde Staten in de twintigste eeuw, Amerika – Voor en tegen, Heeft geschiedenis nut?, De Tweede Wereldoorlog in 28.215 woorden, De wereld volgens Maarten van Rossem, Drie oorlogen en de audio-cd’s Een hoorcollege moderne geschiedenis van de V.S., Hitler en de Koude Oorlog.

Titel: in amerika
Auteur: rossem, m. van
ISBN 10: 904680643X
ISBN 13: 9789046806432
Uitgever: Nieuw Amsterdam
Taal: Nederlands
Genre: Geschiedenis/Politiek

 

Mar
22
2008
0

De korte 20e eeuw

Bundeling beschouwingen van negentien Nederlandse historici. Uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van Maarten van Rossem als hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. 

Wie De korte 20e eeuw in handen krijgt, ziet een hip boek. Het blijkt een hip boek met inhoud. De historici die hun medewerking verleenden aan dit boek, volgens de inleiding absoluut géén obligaat liber amoricum, hebben allen een opstel geschreven voor Maarten van Rossem. De korte 20e eeuw is dan ook geen boek óver de man die in 2008 afscheid nam als hoogleraar geschiedenis, maar een boek met inhoudelijke opstellen die ook Van Rossem moeten kunnen boeien. 

Van Rossem staat bekend om zijn brede kennis en interesse. De 65-jarige historicus weet bijvoorbeeld ‘alles’ over Amerika, maar ook over de twee wereldoorlogen , Hitler en het nationaal-socialisme, volksopvoeding en de Nederlandse minister-presidenten. Op veel vragen over stripboeken en postzegels weet hij daarnaast ook het antwoord. In het boek dan ook opstellen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Geheel in Van Rossem’s stijl bondig geschreven. De opstellen zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken: De twintigste eeuw, intellectuelen en liberalisme, de Verenigde Staten, en Nederland. 

De opstellen zijn dus geschreven voor Maarten van Rossem en bevatten dan ook geen lichte kost. Emeritus hoogleraar contemporaine en cultuurgeschiedenis Hermann von der Dunk behandelt bijvoorbeeld het fenomeen periodisering. Wie dit ‘opstel’ leest kan mogelijk iets of nog meer begrip opbrengen voor het grote relativeringsvermogen van historici als bijvoorbeeld Van Rossem. Von der Dunk staat stil bij de vraag op grond waarvan, voor wie en volgens welke criteria een bepaalde periode eindigt en een nieuwe begint. Hij stelt terecht dat er in de periode tussen 476 en 600 na Christus geen mens was die bij zichzelf dacht ‘nu beginnen de Middeleeuwen’. Of Maarten van Rossem historicus was in de zogenaamde ‘korte twintigste eeuw’ is dan ook aan historici van later generaties om te beoordelen. 

Maarten van Rossen schreef zelf verschillende boeken over de Verenigde Staten en in dit boek zijn dan ook een viertal artikelen over het onderwerp van deze passie van hem opgenomen. Jos van der Linden schrijft bijvoorbeeld over de Verenigde Staten als wereldmogendheid en de amerikanist Rob Kroes vertelt over de fototentoonstelling ‘The Family of Man’ van Edward Steichen.

‘Prof. dr. M. van Rossem is geïnteresseerd in alle aspecten van de contemporaine geschiedenis,’ vermeldde de Utrechtse studiegids geschiedenis jaar in jaar uit. Het was zijn eigen tekst. Maarten van Rossem lijkt inderdaad alles te weten, zeker van de twintigste eeuw; van de wederopbouw en de Nederlandse verzorgingsstaat, van de twee wereldoorlogen en de Koude Oorlog, van Hitler en het nationaal–socialisme, maar ook van het academisch onderwijs, de tank, ‘s lands ministers–presidenten en stripboeken. En zoals dat een goed historicus betaamt, wordt die kennis gemobiliseerd ter bestrijding van de waan van de dag; van complottheorie"n, van heils– en onheilsverwachtingen, en van onverstandige verlangens naar een groots en meeslepend leven.

 

19 historici over de 20e eeuw

De thema’s die Maarten van Rossem in al die jaren als historisch geschoold intellectueel vooral heeft bespeeld zijn de grote vraagstukken uit de geschiedenis van de 20e eeuw. Waar begint eigenlijk die eeuw? In 1890, in 1914, of zelfs pas in 1940–1945? Waar eindigt de 20e eeuw: in 1989, in 2001 of is het nog te vroeg om van een einde te spreken? Wat kenmerkt de 20e eeuw: groei van technologie, demografische explosies, economische ontwikkeling? Of ligt het bijzondere eerder in politieke systemen en ideologie"n? Gaat het vooral om totalitaire ellende of om de welwillende verzorgingsstaat?

De korte 20e eeuw is een samenhangende, thematische bundeling van beschouwingen van negentien vooraanstaande Nederlandse historici, letterkundigen en journalisten. Dit boek verschijnt ter gelegenheid van het afscheid van Maarten van Rossem als hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

De korte 20e eeuw
Opstellen voor Maarten van Rossem
ISBN: 9789046804605
Uitgeverij: Nieuw Amsterdam
Paperback, 240 pagina’s

Bevat bijdragen van: Jan Bank, Hans Bertens, Leen Dorsman, Hermann von der Dunk, Hendrik Henrichs, Ed Jonker, Els Kloek, Jeroen Koch, Rob Kroes, Jos van der Linden, Ileen Montijn, Ieme van der Poel, Willem Otterspeer, Maarten Prak, Joes Segal, Willem Velema, Jaap Verheul, Hans Wansink, Jan Luiten van Zanden.

Dec
22
2005
0

De wereld volgens Maarten van Rossem


Is het wel zo beroerd gesteld met Nederland als veel intellectuelen en opinieleiders beweren? Maarten van Rossem demonstreert nuchter en realistisch dat al die somberheid niet terecht is. In het essay ‘Typisch Nederland’, waarin de culturele en historische eigenaardigheden van ons vaderland aan de orde komen, laat hij overtuigend zien dat Nederland in vergelijkend perspectief misschien niet het beste land ter wereld is, maar wel met de beste landen mee kan komen.

In de columns die hij de afgelopen twee jaar over Nederland schreef, houdt hij kritisch afstand van de nationale depressie die de media, het kabinet en de spraakmakende gemeente Nederland hebben aangepraat. Van de plotselinge aandacht voor onze ‘historische identiteit’, die ook voortkomt uit de nationale neerslachtigheid, moet Van Rossem niets hebben.

Teneinde ons kleine leed maximaal te relativeren schrijft hij in dit boek ook over aard en structuur van de wereldgeschiedenis, een onderwerp dat de laatste jaren steeds meer in de mode is geraakt. Daarmee contrasteert het opstel over zijn eigen ‘leesgeschiedenis’, die begint met Suizebol en Bijdepink en eindigt met de Bekentenissen van Zeno. Hij besluit met een beschouwing over de komende honderd jaar, waarin duidelijk wordt dat pessimisme even onzinnig is als optimisme.

  • Auteur: Maarten van Rossem (2005)
  • Genre: Geschiedenis
  • ISBN: 9789046800232
  • NUR: 686
  • Aantal pagina’s: 224

Mar
22
1993
1

Een tevreden Natie (Nederland van 1945 tot nu (1993))

 

In EEN TEVREDEN NATIE wordt een beeld geschetst van Nederland vanaf 1945 tot nu.

Daarbij wordt aandacht besteed aan alle facetten van het leven: de politieke ontwikkelingen maar ook ontspanning en vrije tijd komen aan bod.

Tegenover religie staat de ontwikkeling van radio en televisie en naast de opbouw van de verzorgingsstaat wordt de ontwikkeling van het gezin behandeld.

Ten slotte wordt uitvoerig ingegaan op onderwerpen als mode, muziek en woninginrichting.

 

Auteurs: Maarten van Rossem, E. Jonker, L. Kooijmans
SBN10: 9051213832
ISBN13: 9789051213836

Jaar: 1993

Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl