mrt
07
2016
2

Aimee nieuwe vriendin

Hallo. Ik ben Aimee en ik wil je leren kennen. Ik zag je e-mailadres op de datingsite.
Het was lang geleden. Daarom weet ik niet meer welke site het was. Al die tijd durfde ik je niet te schrijven.
Omdat ik in een ander land woon. Maar nu kwam ik erachter dat ik werd gestuurd om te onderhandelen voor werk.
En trouwens, deze gebeurtenis zal plaatsvinden in jouw stad. Dus ik besloot je te schrijven in de hoop,
dat je me niet zult weigeren. Ik wil dit echt. Weet je toen ik naar je foto’s keek,
in mijn ziel was het zo warm en gezellig. En heel lang kon ik je niet vergeten. Ik wil je ontmoeten als je het niet erg vindt.
We kunnen een geweldige tijd hebben. Voor zover ik me kan herinneren, zocht je ook naar een langdurige relatie.
Misschien kunnen we dichter bij elkaar komen. Ik hoop dat je me dit niet zal ontzeggen.
Ik denk dat het geen zin heeft om veel berichten naar elkaar te schrijven. Het is beter als we elkaar een keer ontmoeten.
Zodat we over veel dingen kunnen praten. Ik ben nu vrij, ik heb geen relatie. (lees verder…)

Written by in: satire | Tags: , , , ,
jun
26
2015
0

De SS AMEN LEVING “De verloren Generatie X” en de arbeidsmarkt!

Intro:

2015NL060100 ss amen leving - george orwell 1984 uit 1948-49 kracht volk samenwerking

SS – Staat symbool voor het oprukkend fascisme…

De controlestaat met haar peperdure camerasystemen, body- handpalm- vingerafdruk- iris- en gelaatsscanners.

Waarbij door overheden wordt geclaimd dat deze zouden bijdragen aan het verhogen van de “veiligheid” in een tijdperk van open grenzen, waar buitenlandse misdaadsyndicaten dankbaar gebruik van maken.

En de toename van de “kleine” criminaliteit in eigen land, veroorzaakt door een stijgende armoede!

>>> https://de-oppositie.nl/2014/01/24/big-brother/

TIP: Lange Frans & Baas B KAMERVRAGEN >>> https://www.youtube.com/watch?v=RVSOxYBdI3k

PIM FORTUYN – BOUWFRAUDE – OORLOG IN HET MIDDEN OOSTEN – JSF – EURO – EUROPESE GRONDWET!

Elektronische gadgets waar technologie multinationals miljarden aan verdienen.

Doch slechts een schijnveiligheid genereren.

Bovendien steeds dieper in onze privé sfeer binnendringen!

AMEN – Staat symbool voor de gelatenheid waarmee U als ( Nederlands ) volk, de overheid haar gang laat gaan met de afbraak van de sociale infrastructuur, zowel als de afbraak van die regel- en wetgeving die U als burger dan wel als werknemer beschermt tegen uitbuiting door het bedrijfsleven en de overheid zelf!

’t Klinkt wellicht hard…

Maarruhhh…

Als U dit soort praktijken van “deze ( r ) overheid” toestaat…

Dan bent U niet goed bij uw hoofd!

2015NL060200 grafiek generatie babyboomers 1945-1955

De “BABYBOOM” GENERATIE: ( 1945-1955 2,4 miljoen geboorten )

Na de 2e Wereldoorlog ( 1940-1945), die een groot deel van de infrastructuur verwoestte, aan talloze onschuldige mensen het leven kostte en een periode inluidde van armoede en ontbering…

Ontstond een generatie met overwegend positief sentiment…

Immers…

De aan flarden geschoten infrastructuur moest weer worden opgebouwd en dat zorgde voor werkgelegenheid.

De vraag naar personeel was in die tijd groter dan het aanbod op de arbeidsmarkt.

Deze generatie begon massaal gezinnen te stichten, vandaar de naam “BABYBOOMERS”.

OPMERKING: ‘k Ga in dit artikel overigens NIET in op het ONTSTAAN van de 2e Wereldoorlog…

En mocht mijn artikel de indruk wekken dat ik oorlogen zou goedkeuren…

Dan kan ik U geruststellen, dat is dus NIET het geval!

MIJN MENING:

Een oorlog is niet meer dan een bizar globaal schaakspel waarmee de ELITE hun machtsposities versterken en waarbij mensen als levende pionnen worden geofferd om dit doel te bereiken!

 Wanneer eender welke regeringsvorm dan ook een OORLOG opstart om een bepaald doel te bereiken…

Dan getuigd dit ( op zijn zachtst gezegd ) van SLECHT LEIDERSCHAP en GEBREKKIGE DIPLOMATIEKE VAARDIGHEDEN!

TOTAAL ONGESCHIKT om een volk te vertegenwoordigen!

Sterker nog…

Het zijn MASSAMOORDENAARS!

Afijn terug naar het artikel…

De “economische” vooruitzichten zagen er voor deze generatie nog steeds rooskleurig uit…

Vandaar dat deze generatie, ontstaan uit de “BABYBOOMERS” generatie…

Eveneens gezinnen begonnen te stichten.

Hieruit ontstond “GENERATIE X” ook wel “DE VERLOREN GENERATIE” genoemd: ( 1956-1970 / 1960-1980 )!

2015NL060300 Generatie x de verloren generatie - liberalisering marktwerking privatisering marshall plan

Het bedrijfsleven dat nog steeds kampte met een tekort aan personeel, wist de overheid over te halen de grenzen open te stellen voor “Arbeidsmigranten”, om zo het tekort aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt op te vangen.

Tegen de tijd dat “GENERATIE X” de arbeidsmarkt zou betreden, was die al zowat verzadigd!

Velen konden niet meer aan werk komen, vandaar de bijnaam: “De verloren Generatie!

1965-1974 Arbeidsmigratie naar Nederland van voornamelijk Italiaanse, Marokkaanse, Spaanse en Turkse afkomst.

2000-heden Arbeidsmigratie van voornamelijk Polen, Bulgaren, Roemenen en zelfs Amerikanen.

>>> https://worldthechanges.wordpress.com/2014/04/09/ruttes-innovatieve-leugens/

Behalve met een door Arbeidsmigranten verzadigde arbeidsmarkt…

Kampte “GENERATIE X” ook nog eens met de gevolgen van 2 oliecrisissen ( 1973 en 1979 ), die de economische groei vertraagde en de werkloosheid verder deed toenemen.

Een LIBERAAL is voor het KAPITAAL:

De grootste waanzin zien we terug in het volgende beleid van de overheid:

  1. Het onrechtmatig verpatsen van Staatsbedrijven ( PUBLIEKE BEZITTINGEN ) aan de Kapitaalmarkt!

“De ( r ) overheid“ berooft zichzelf van inkomsten genererende bronnen.

“De [ r ] overheid” zadelt zichzelf op met werklozen die een aanslag plegen op het sociale stelsel, dat overigens dankzij jarenlange bezuinigingen steeds verder is afgekloven.

  1. De steeds verdergaande versoepeling van het ontslagrecht.
  2. “De ( r ) overheid” speelt SINTERKLAAS voor multinationals, door zinloos subsidies rond te strooien ( zo’n 2 miljard euro op jaarbasis aan bonussen, premiekortingen en andere extraatjes ).

2015NL060400 liberalisering privatisering reorganisaties ontslagen

WEGGEGGOOID GELD!

Aldus onderzoeken van het CPB ( Cultureel Plan Bureau ) en Onderzoeksbureau SEO!

04-01-2013 07:55h >>> http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3372047/2013/01/04/Twee-miljard-euro-helpt-ouderen-niet-aan-werk.dhtml

De ene keer worden subsidies gebruikt om bedrijven te stimuleren ouderen in dienst te nemen…

Hetgeen een aantal bedrijven de gelegenheid geeft hun eigen vaste personeel te vervangen voor gesubsidieerde ouderen tegen een beduidend lagere loonkosten.

De andere keer worden subsidies verstrekt om bedrijven te stimuleren om jongeren in dienst te nemen.

Ik neem aan dat u het wel ziet aankomen…

TIP: Werven op leeftijd versus leeftijdsdiscriminatie >>> http://www.hi-re.nl/2014/01/28/werving-jong-vs-50/

HUP…

DUMPEN DIE OUDJES…

Waarvan de subsidies inmiddels zijn afgelopen…

Die verder een verhoogd risico vormen gezondheidsklachten op te lopen…

Die bovendien in vergelijking met jongeren over het algemeen minder productief zijn.

Het wordt hoog tijd…

Dat we ons op wat simpele FEITEN concentreren!

De ONMENSELIJKE WERK- en PRESTATIEDRUK en de STEEDS SLECHTER WORDENDE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN!

11-03-2013 09:56h >>> http://www.nu.nl/gezondheid/3365375/jongeren-hebben-vaker-burn-out.html

TIP 1: Een aantal jongeren geven aan dat zij het beu zijn om zichzelf continu te moeten bewijzen!

>>> https://www.youtube.com/watch?v=z7Z5dQ03Y4E

TIP 2: Schrik niet maar 13% van de beroepsbevolking ( >900.000 mensen ) heeft een Burn-out!

VPRO BURNOUT INDUSTRY >>> http://www.npo.nl/3doc/05-01-2012/VPWON_1156466

05-01-2012 >>> https://www.youtube.com/watch?v=wwFAv3EsM30

RAAR MAAR WAAR!

Het fenomeen “Burn-out” stijgt explosief…

Men claimt dat niemand precies weet waardoor…

Niettemin telt Nederland zo’n 35.000 Burn-out coaches” die “adviseren” hoe je met een burn-out om moet gaan, hoe je een burn-out kunt voorkomen en zelfs hoe je van een burn-out af kunt geraken!

Mijns inziens zijn er 2 typen “burn-out”…

De ene legt de hedendaagse jeugd ( de komende verliezende generatie ) zichzelf op en is eigenlijk niet zozeer werk gerelateerd, maar ontstaan uit de wijze waarop deze “EINSTEIN” generatie zichzelf probeert te profileren via zogenaamde “sociale netwerken” als Fakebook ( nee hoor GEEN type foutje, in dit schijnwereldje kan iedereen zich anders voor doen dan hij / zij in werkelijkheid is )!

2015NL060500 ss amen leving - albert einstein - i fear the day when technology surpass human interaction - the world wil have a generation of idiots

OPMERKING: Waarom men spreekt van “EINSTEIN GENERATIE” is me een raadsel, want Albert Einstein zou in één van zijn citaten juist hebben gewaarschuwd voor al te veel afhankelijkheid van technologie!

“Ik vrees voor de dag dat technologie de menselijke communicatie overstijgt. De wereld zal een generatie idioten voortbrengen!”, aldus Albert Einstein!

Het 2e type “Burn-out” is wel werk gerelateerd, en heeft over het algemeen te maken met werkstress en de te hoge verwachtingen die de huidige volkomen doorgedraaide maatschappij ( bedrijfsleven zowel als overheid ) aan individuen oplegt om maximaal te presteren, in 2008 gaf Mark Rutte het reeds aan: “Meg met middelmatigheid!

WHO THE FUCK is MARK RUTTE om voor het hele Nederlandse volk te bepalen hoe zij hun leven moeten leiden?

>>> https://worldthechanges.wordpress.com/2008/09/01/politieke-waarden-vvd-mark-rutte-geen-middelmatigheid/

We zitten inmiddels al weer 7 jaar in een crisis die met name aan Amerikaanse zakenbanken als Goldman Sachs, Investeringsmaatschappijen als Paulson & Co, kredietratingbureau’s als Standard & Poor, Fitch en Moody’s en beursgigant Wallstreet te danken hebben.

Oh ja… Voor ik het vergeet…

Dat privatiseringsgezeik van de liberalen is overigens eveneens afkomstig van Amerika!

Bent u bekend met de “Washington Concensus”?

Het gaat om een “hervormingspakket” voor landen die getroffen worden door een economische crisis.

Het IMF en de Wereldbank “schieten te hulp” met de benodigde financiële middelen in ruil voor hervormingen waaronder de privatisering van PUBLIEKE BEZITTINGEN!

>>> https://nl.wikipedia.org/wiki/Washington_Consensus

DBI ( Directe Buitenlandse Investeringen ) – de OVERNAME van lokale bedrijfjes >>> >>> https://nl.wikipedia.org/wiki/Directe_buitenlandse_investeringen

Ik neem aan dat u inmiddels wel door heeft wat ik probeer te zeggen!

2015NL060600 de grenzeloze generatie - democracy amerikas deadly export

De uitverkoop van Nederland is vooral vlak na de 2e wereldoorlog ingezet via het ERP ( European Recovery Plan ) onderdeel van het Amerikaanse Marshall Plan!

>>> https://nl.wikipedia.org/wiki/Marshallplan

>>> https://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesische_Onafhankelijkheidsoorlog

Het frappante hieraan was dat Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland in 1947 op eigen kracht hun productieniveau hadden bereikt van voor de oorlog en dus NIET op Amerikaanse “hulp” waren aangewezen!

ZOVEEL TE ZEGGEN EN ZO WEINIG TIJD

Het artikel is zoals gewoonlijk langer geworden dan ik van plan was, vandaar dat ik hier afbreek…

Echter niet voordat ik u de nieuwe “GRENZENLOZE GENERATIE” presenteer.

Een generatie ontstaan door gebrek aan ouderlijk toezicht ( die ofwel te druk bezig zijn met hun carrière, dan wel in een levenslang gevecht zijn verwikkeld om te overleven in deze steeds harder wordende SS AMEN LEVING )!

https://almere.christenunie.nl/k/n10419/news/view/382335/136494/piketpaaltjes-148.html

Jongeren zijn leergierig…

Kwetsbaar voor manipulatie door politieke propaganda en bagger media!

Programma’s en animatiefilms vol vunzigheid en / of extreem geweld, zoals “ZON ZUIPEN ZIEKENHUIS”, “SOUTHPARK” etc., vaak ook “subliminaal” verstopt zoals bij veel tekenfilms van DISNEY en computerspellen!

Even de rol van de farmaceutische industrie buiten beschouwing gelaten met hun miljarden genererende anti-depressiva, anti-psychotica en andere ordinaire drugssporen bevattende “medicijnen”, zoals die tegen ADHD een normale respons van een kind die hyperactief is en te weinig aandacht krijgt!

2015NL060700 burgers kwetsbaar voor uitbuiting door bedrijf en overheid - ziek gemaakt door de farmaceutische industrie

TIP: DE ZIEKTEMAKERS >>> http://www.skepsis.nl/ziektemakers.html

‘t Moet nu onderhand wel duidelijk zijn dat wanneer “de ( r ) overheid” spreekt over economie, hij eigenlijk spreekt de welvaart van de ELITE ten koste van de gezondheid en het welzijn van de arbeidersklasse en de natuur, en dat de kracht van het volk ligt in samenwerking en niet in onderlinge competitieve concurrentie!

Afijn…

Allan Roses van Glaxo Smith Kline gaf ridderlijk toe dat >90% van de medicijnen slechts bij 30-50% van de patiënten werkt en de andere 50-70% alleen maar bijwerkingen ondervinden!

08-12-2003 >>> http://www.uitdaging.net/gezond/medicijnen1.html

Bernard Debré ( arts en politicus ) en Philippe Even ( directeur l’Institut Necker )komen in hun onderzoek eveneens tot een verontrustend resultaat, van de 4.000 geteste medicijnen zou 50% ( waaronder cholesterolverlagers ) niet werken, 20% schadelijke bijwerkingen veroorzaken en 5% ( waaronder ontstekingsremmers, hartmedicijnen en anticonceptie medicijnen ) ronduit gevaarlijk zijn voor de gezondheid!

13-09-2012 ( Franstalig ) >>> http://www.challenges.fr/services-et-distribution/20120913.CHA0787/deux-professeurs-partent-en-guerre-contre-l-industrie-pharmaceutique.html

Ben Goldacre (doctor en epidemioloog ) farmaceuten houden onderzoeksmateriaal achter!

TIP: BATTLING BAD SCIENCE >>> https://www.youtube.com/watch?v=h4MhbkWJzKk

TIP: TROS RADAR – Medicijnen ( waaronder antidepressiva ) genezen niet >>> https://www.youtube.com/watch?v=iJRNjN0zOgQ

HERSENSPOELING

Een goed voorbeeld is de COUP in UKRAÏNE…

Wat begon als een VREDIGE DEMONSTRATIE van arme kansloze STUDENTEN…

Ontaardde al gauw in een waar BLOEDBAD!

Je kunt deze studenten echter niet verwijten…

Te zijn ge / misbruikt door een ELITE met verborgen agenda’s…

Gebruikmakend van…

EXTREMISTISCHE TERREUR GROEPERINGEN…

Die bovendien financieel zowel als materieel worden gesteund vanuit het buitenland.

Maar dat is een ander verhaal!

KENNIS IS MACHT!

Bron: WorldTheChanges
Externe link: https://worldthechanges.wordpress.com/2015/06/26/de-ss-amen-leving-de-verloren-generatie-x-en-de-arbeidsmarkt/
sep
08
2013
0

Uw dood, ons brood

U wilt dood. Dat kunnen we begrijpen. U bent nogal een loser. Maar leg nog heel even uw pillen weg, stap een minuut van het krukje om deze brochure te lezen. Want we zien het alweer helemaal voor ons. Dat wordt weer niks hè? U gaat er weer een potje van maken. Altijd maar weer datzelfde deprimerende gedoe met u. Nergens over nagedacht natuurlijk weer, een ongezellig rommeltje achterlatend. En wie zit er straks met de gebakken perenlijkjes? Inderdaad, uw nabestaanden. En wat denkt u dat ze dan van u denken? Juist! Dat u een totale mislukkeling was, dit leven niet waardig. Is dat nou leuk? Kan dat nou niet anders, vragen wij ons af? Omdat u gefaald heeft in het leven moet u dat dan ook in uw zelfmoord doen? Nee! Dat kan zoveel beter! U kunt het einde van uw leven outsourcen aan ons. Wij zijn een team van professionals, mensen die wel iets kunnen. Wij bieden het hele pakket. Van ludieke thema’s, feestelijke aankleding tot prachtige afscheidsbrieven. (lees verder…)

Written by in: Landelijke politiek,satire |
aug
01
2013
0

IK BEGRIJP HET NIET MEER ! ! !

unhappy-moslimsZe zijn niet gelukkig in Marokko.Ze zijn niet gelukkig in Turkije.Ze zijn niet gelukkg in Egypte.Ze zijn niet gelukkig in Libië.

Ze zijn niet gelukkig in Iran.

Ze zijn niet gelukkig in Gaza. (lees verder…)

aug
01
2013
0

Cursus zelfmoordbrief schrijven

postit.jpg.crop_display“Dag leerlingen, leg de boeken maar even aan de kant want we gaan vandaag oefenen om een zelfmoordbrief te schrijven.” Zo zou het ongeveer kunnen gaan tijdens de filosofieles aan een school in New York. Daar wordt namelijk lesgegeven in het schrijven van afscheidsbrieven. Dat meldt de New York Times.

De les is bedoeld om studenten te leren “hoe ze moeten leren” door hun dood voor te bereiden. De lessen bestaan uit een maand lang colleges en opvoeringen waarbij de studenten de zelfmoordbrief als literaire kunstvorm moeten gaan zien.

De studenten krijgen de afscheidsbrieven van onder anderen Hitler en Nirvana-zanger Kurt Cobain te bestuderen. Ook moeten ze hun eigen afscheidsbrief schrijven.

Written by in: Landelijke politiek,satire |
jul
25
2013
0

Zelfmoord plegen doe je zo

Aangezien ik bekend sta als een zonnig, vrolijk en immer constructief persoon vroeg ik mij, tijdens het poetsen van mijn glitterpony, af hoe het schrijven van een afscheidsbrief in z’n werk gaat. In het geval van zelfmoord, uiteraard. Wat anders? De dood maakt een groot onderdeel uit van het leven, maar wordt door de meesten van ons het liefst onder het tapijt weggemoffeld. En de zelfverkozen dood is zo mogelijk nog meer taboe. Er zijn vele manieren om jezelf van het leven pogen te beroven en een groot percentage daarvan zal niet in een keer slagen voor zijn tentamen suicidii. Sommigen hiervan zullen het keer op keer opnieuw proberen. Deze mensen zijn de harde kern. De F-side onder de suïcidalen. De zelfmoordjihadisten die vechten voor de ultieme bevrijding: het grote niets (ook geen 72 maagden: liever 72 peperdure en bloedmooie escortdames; daar heb je tenminste nog wat aan, dunkt mij).

Aangezien je nooit weet hoe het leven loopt en of je er wellicht op een dag genoeg van hebt, lijkt het me handig als iedereen eens oefent op een afscheidsbrief. Doodgaan doe je immers maar een keer (tenzij je Nikki Sixx heet) en het is veel leuker als je dan een toffe brief achterlaat. Voor alle mensen die vermoeden dat zij zich wellicht eens euthanaseren: laat maar. Euthanasie is zelfmoord op bestelling: “Doet u mij maar één euthanasie middels het drankje, ik ben bang voor naalden. Nee, nee, meenemen graag. Heeft u er een tasje bij?”. Euthanasie kan je gezellig met familie doen, dus een afscheidsbrief lijkt mij niet de moeite.

In het geval van een mooie verhangzelfmoord in het trapgat, zo eentje die superduper onverwacht komt voor iedereen (zoals het hoort) hoort wel een verklaring. Nogmaals: dit tentamen leg je als het goed is maar een keer af dus doe het goed. Enfin, mijn afscheidsbrief zou er ongeveer zo uitzien:

“Popjes van me!

Vandaag is het eindelijk zo ver! Ik verhang mezelf, maar nu echt. Ik hoop dat ik er een beetje leuk bijhang. Dus niet zo met een paarse tong uit mijn waffel en uitpuilende ogen, maar gewoon een beetje lekker. Je snapt wat ik bedoel. Vinden jullie mijn jurkje leuk? Speciaal gekocht voor deze gelegenheid.

Tegen al mijn vriendjes en vriendinnetjes wil ik zeggen dat ik ze superlief vind. Sommige wat liever dan anderen. En nog anderen vind ik heel stom, maar die heb ik wel op de gastenlijst voor mijn crematie gezet in de hoop dat ze zich heel kut voelen om mij. Ik blijf een vrouw dus mijn wraak zal zoet zijn. Geef ze maar een Drionbonbonnetje bij de koffie in plaats van zo’n sneu plakje begrafeniscake, dat kunnen ze wel gebruiken.

Verder wil ik geen getrut op mijn crematie. Dus geen kutmuziek van Bløf of Marco freakin’ Borsato. Ik zweer jullie: ik spring uit mijn kist om jullie een draai om d’n oren te geven. Zijn jullie nou helemaal betoeterd? Ik ga ervan uit dat Angela te laat komt, daar is rekening mee gehouden in het schema. Stella idem. Die is dan vast haar sleutels kwijt, die ze later terug zal vinden in de magnetron. Zoiets.

Ik heb de bouncers van Jimmy Woo geleend en deze opdracht gegeven om iedereen die selfies maakt, en die vervolgens dertig keer op Twitter zet, eruit te trappen. Het draait goddomme om mij en MIJ alleen. Nooit pak ik de spotlights. Ik was bij leven geen aandachtshoer maar eenmaal dood ben ik graag het middelpunt van alles, van de wereld en het hele universum.

Ter info: hashtag is #twematie (hebbie ‘em?) Na de plechtigheid is er feest! Helaas ben ik dan verhinderd, maar jullie kunnen ook heel goed zonder mij dronken worden en coke van elkaars tieten snuiven, nietwaar?

Tante Bell: die tank Stoli in de keuken is voor jou. Dawast. Joe!

Kusjes, knuffels, regenbogen, hartjes en glitterponies,

Ilona.”

Zoiets lijkt me veel leuker dan zo’n standaard depressieve kutbrief waarin je mensen nog even een trap nageeft. Of het systeem de schuld geeft; want hullie heb het gedaan. Eigen verantwoordelijkheid blijft een lastig ding voor velen van ons. Er zijn ook mensen die simpelweg iets neerkrassen in de trant van: “Ik heb er geen zin meer in.”. Dat kan. Duidelijk. Maar come on, dit is je laatste kans, maak er wat van! Je gaat immers doen wat je altijd al wilde, dus oefen je brief, keep your head up en steek ‘m door de strop. Yes, you can!

Written by in: Landelijke politiek,satire |
mei
01
2013
0

De Manager

De Bruchus Anum Concubitamus.

Een leerzame les in organisatie biologie.

“Vandaag gaan wij aandacht besteden aan een bekend verschijnsel in de wereld van Leiderschap en Management.”
Professor Bontekaas keek de tot de nok toe gevulde collegezaal in en wachtte rustig tot het rumoer van plaats zoekende laatste studenten verstomde. Een verwachtingsvolle stilte daalde neer over zijn gehoord.
“Wij gaan het hebben over de Bruchus Anum, oftewel… de Holtor.”
Er verscheen een foto van de Bruchus Anum op het projectiescherm (lees verder…)
mrt
14
2013
0

Zoekwoorden top 10 NL

NLHet is weer zover, de zoekwoorden top 10 van onze tweede kamer leden zijn weer eens uitgelekt.

Als u wil weten waar andere viespeuken naar zoeken: KLIK

 

Written by in: satire | Tags: , , ,
mrt
11
2013
0

YOLO

stop-using-yolo-as-an-excuse-mijnheer-cohenVoor slechts 35.000 euro heeft onze grootste faaljood een flutrapport in elkaar laten knutselen, totale kosten 4 ton!
Ja we hebben als overheid gefaald, vertel eens wat nieuws prutser.
Iets nieuws, eh YOLO #faal natuurlijk!
Gadverdamme wat wordt ik keer op keer misselijk als ik die man zie, alles wat hij aanraakt verandert in stront.
Job is echt een der grootste politieke miskleunen sinds de 2e wereldoorlog, maar graaien dat lukt hem nog wel.
Deze Ex-burgervader grijpt nu alles aan wat poen oplevert, dat gaat volgens mij zover dat deze PvdA fail zich op het adelaarsnest door Hitler in de kont laat neuken als daar een gratis douche tegenover staat!
Written by in: Landelijke politiek,satire |
mrt
11
2013
8

Het is niet te geloven!

verkracht

 

 

 

 

 

(lees verder…)

Written by in: satire | Tags: , , ,

Onze sponsor Colani | Ontwerp: Oppositie 2.0 door colani.nl